Jaryj Redman _ Official MUSIC video

Jaryj Redman_Lazy Day Blues

www.youtube.Jaryj.Redman.Lazy.Day.Blues Music And Lyrics - Jaryj Redman _ 2020 https://jaryjredmanmusic.webnode.cz/ Record , Mix , Master - ARTSTAR https://www.artstar.cz/
>

Jaryj Redman_Deaf Coyote

www.youtube.Jaryj.Redman.Deaf.Coyote Music And Lyrics - Jaryj Redman _ 2019 https://jaryjredmanmusic.webnode.cz/ Record, Mix, Master: ARTSTAR https://www.artstar.cz/
>

Jaryj Redman_Perfect Illusion

www.youtube.Jaryj.Redman.Perfect.Illusion Music And Lyrics - Jaryj Redman _ 2019 https://jaryjredmanmusic.webnode.cz/ Record / Mix / Master : Freezer / Soulcox https://twitter.com/freezerbeats?lang=cs https://www.artstar.cz/
>

Produkty

Alternative _ Punk _ Rap

ALTERNATIVE-ART-ZONE /alternative-punk-rap/          *********************** Uměním se zabývá řada věd, zejména estetika, dějiny umění, sociologie umění, psychologie umění, literární věda a další specializované obory. Estetika se zabývá povahou uměleckého díla a krásy...
>

History And Ecology

ALTERNATIVE-ART-ZONE_/history-and-ecology/         *********************** Pojem umění je tak široký, mnohotvárný a proměnlivý, že jej podle mnoha odborníků nelze definovat. Pokusy o definici vycházejí buď z vlastností uměleckých děl a činností samých (umění znázorňuje,...
>

Film_Books_Modern Art

ALTERNATIVE- ART-ZONE-film-books-modern-art/     *********************** Podle Ottova slovníku je umění "úmyslné tvoření nebo konání, jehož výsledek nad jiné výtvory a výkony vyniká jistou hodnotou již při pouhém nazírání a vnímání, tj. hodnotou estetickou". Encyclopedia...
>


Jaryj Redman Cervenka  * Česká Republika  - Evropa *

Český alternativně folkový zpěvák a hudebník , který skládá své vlastní písně  a prezentuje také široký repertoár coververzí napříč hudebními žánry .
Jeho hudba je složena z několika stylů a vlivů  – jenž by se daly charakterizovat jednoduše jako  Alternativní - Lo-Fi - Folk .
 V textech se dají najít odkazy na nemoci dnešní doby  - Konzum , Drogy , Ecologie , Vztahy  . 
Solová dráha - začínal hrát v Západočeských  hospodách  a klubech a 
 poskládal tenkrát svůj repertoár z  interpretů jako např :
                    The Cure , Beck ,  Eddie Vedder , Bob Geldof , Johnny Cash ,  The Police .
Následovaly vlastní songy a také Kluby , Puby nebo  Street Music jak v Čechách tak i v Evropě -
 / Německo , Slovensko , Francie , Španělsko / *


***********************

Jaryj Redman Cervenka  * Czech Republic - Europe *

The Czech Alternative Folk Singer and Musician - Writes His own Songs  and also Presents a Wide repertoire of Cover versions of All musical genres.
 His music is composed of Several styles and Influences - Which Would be put to Characterize simply as an Alternative -Lo-Fi -Folk *
In his texts can be Found  References to Ills of Our Time - Consumerism, Drugs, Ecology , Relationships . 
Solo Career – He started  Play in the West Bohemian Pubs and Clubs -
Had folded his Repertoire of Performers such :
The Cure, Beck, Eddie Vedder, Bob Geldof, Johnny Cash, The Police .
Followed His own Songs as Well as Clubs, Pubs or Street Music in  Czech Republic and Europe -
/ Germany, Slovakia, France, Spain, / *

 
         

https://www.protibet.cz/
    www.greenpeace.org/czech/cz/
www.amnesty.cz/
www.alaska.org/detail/alaska-native-arts-foundation
www.veganfuturenow.com/
climate.nasa.gov/

                                                                        


       
jaryjredmanmusic