Produkty

Alternative _ Punk _ Rap

ALTERNATIVE-ART-ZONE /alternative-punk-rap/          *********************** Uměním se zabývá řada věd, zejména estetika, dějiny umění, sociologie umění, psychologie umění, literární věda a další specializované obory. Estetika se zabývá povahou uměleckého díla a krásy...
>

History And Ecology

ALTERNATIVE-ART-ZONE_/history-and-ecology/         *********************** Pojem umění je tak široký, mnohotvárný a proměnlivý, že jej podle mnoha odborníků nelze definovat. Pokusy o definici vycházejí buď z vlastností uměleckých děl a činností samých (umění znázorňuje,...
>

Film_Books_Modern Art

ALTERNATIVE- ART-ZONE-film-books-modern-art/     *********************** Podle Ottova slovníku je umění "úmyslné tvoření nebo konání, jehož výsledek nad jiné výtvory a výkony vyniká jistou hodnotou již při pouhém nazírání a vnímání, tj. hodnotou estetickou". Encyclopedia...
>


Jaryj Redman Cervenka  * Česká Republika  - Evropa *

Český alternativní zpěvák a hudebník  .
Jeho hudba je složena z několika stylů a vlivů .
  Alternative Indie Folk , Indie Punk Folk  , Lo-Fi .
 V textech se dají najít odkazy - Lidská práva , Konzum , Drogy , Ecologie , Vztahy  . 
Solová dráha - začínal hrát v Západočeských  hospodách  a klubech a 
 poskládal tenkrát svůj repertoár z  interpretů jako např :
                    The Cure , Beck ,  Eddie Vedder , Bob Geldof , Johnny Cash ,  The Police .
Následovaly vlastní songy a také Kluby , Puby nebo  Busking jak v Čechách tak i v Evropě -
 / Německo , Slovensko , Francie , Španělsko / *


***********************

Jaryj Redman Cervenka  * Czech Republic - Europe *

The Czech Alternative Folk Singer and Musician .
 His music is composed of Several styles and Influences .
Alternative Indie Folk , Indie Punk Folk , Lo-Fi.
In his texts can be Found  References to  - Human Rights , Consumerism, Drugs, Ecology , Relationships . 
Solo Career – He started  Play in the West Bohemian Pubs and Clubs -
Had folded his Repertoire of Performers such :
The Cure, Beck, Eddie Vedder, Bob Geldof, Johnny Cash, The Police .
Followed His own Songs as Well as Clubs, Pubs or Busking in  Czech Republic and Europe -
/ Germany, Slovakia, France, Spain, / *

          

      

STORIES BY JARYJ 
JARYJ REDMAN CERVENKA 
jaryjredmanmusic