Jaryj Redman Cervenka  * Česká Republika  - Evropa *
Český alternativně folkový zpěvák a hudebník , který skládá své vlastní písně  a prezentuje také široký repertoár coververzí napříč hudebními žánry . Jeho hudba je složena z několika stylů a vlivů  – jenž by se daly charakterizovat jednoduše jako  Alternativní - Lo-Fi - Folk  *  V textech se dají nalézt  odkazy na "nemoci" dnešní doby -  Konzum , Drogy , Ekologie , ale samozřejmě i  problematika vztahů mezi mužem a ženou  .

Solová dráha - začínal hrát v Západočeských  hospodách  a klubech a 
 poskládal tenkrát svůj repertoár z  interpretů jako např :
                    The Cure , Beck ,  Eddie Vedder , Bob Geldof , Johnny Cash ,  The Police  nebo R.E.M. *
Následovaly vlastní songy a také Kluby , Puby nebo  Street Music jak v Čechách tak i v Evropě -
 / Německo , Slovensko , Francie , Španělsko / *


 

Jaryj Redman Cervenka  * Czech Republic - Europe *
The Czech Alternative Folk Singer and Musician - Writes His own Songs  and also Presents a Wide repertoire of Cover versions of All musical genres. His music is composed of Several styles and Influences - Which Would be put to Characterize simply as an Alternative -Lo-Fi -Folk * In his texts can be Found  References to Ills of Our Time - Consumerism, Drugs, Ecology and - Of course On  Issue Relations Between Man and Woman.

Solo Career – He started  Play in the West Bohemian Pubs and Clubs -
Had folded his Repertoire of Performers such : The Cure, Beck, Eddie Vedder, Bob Geldof, Johnny Cash, The Police or REM *
Followed His own Songs as Well as Clubs, Pubs or Street Music in  Czech Republic and Europe -
/ Germany, Slovakia, France, Spain, / *

 

 
         
     
    www.greenpeace.org/czech/cz/
www.amnesty.cz/
  www.alaska.org/detail/alaska-native-arts-foundation
www.veganfuturenow.com/
cs.wikipedia.org/wiki/Permakultura
climate.nasa.gov/


                                                                        


       

 

jaryjredmanmusic