Beat generation

Beat Generation  nebo-li beatníci , nazývalo se umělecké a literárně kulturní hnutí v Usa , které vzniklo ve druhé polovině 50. Let a získalo si na jedné straně jak své nekritické příznivce a obdivovatele tak stejně tak i své odpůrce a kritiky .   Beatníci odmítali ideál " mladého úspěšného američana " s jeho přímočaře nalinkovaným a pevným cílem a dali se cestou protestu .  Snažili se svůj život především prožít a tak utíkalí od civilizačních vymožeností a konzumu k nevázanému způsobu života a navrací se k přírodě ... 

Jejich chování je projevem negativismu , revolty , výsměchu tradičním hodnotám / bohatsví , kariera , rodina / , oficiální morálce a prosperující konzumní společnosti .  Přiklání se k orientálním filozofiím / zenbudhismu / , hledají vnitřní svobodu / buď výstřednost v módě nebo naopak vzhled zanedbanosti ,  touží po rozkoši / vliv alkoholu , drog , tuláctví , jazzu / , volí dobrovolnou chudobu .  V literatuře se projevují bezprostřední a odvážnou výpovědí , erotickou otevřeností , vulgarismy a slangem kvůli snaze šokovat a provokovat ...

Pojem " beat " pochází od pana Herberta Hunckeho , který toto slovo používal pro stav , v jakém se nacházel v období své drogové závislosti - znamenalo to : zbitý , zničený , unavený , vyčerpaný .   V jakém významu ho používali autoři této literatury je nejasné a jejich výklady se často liší , ale někdy si i protiřečí , často se setkáváme s výkladem , že slovo " beat " souvisí s výrazy typu " beatify " což se dá přeložit jako blažený ...  Název celého hnutí je spojen se jménem john clellon holmes , který roku 1952 vydal román s beatnickou tematikou  - go - překládáno jako  - jde se / běž / jeď - . Ten měl totiž v rukopisné verzi název " the beat generation " titul který údajně vymyslel jeden z hlavních představitelů této nezávislé party jack kerouac , jehož kniha " na cestě " se dokonce stala beatnickým manifestem .

Hlavní představitelé této skupiny se osobně znali již od 40. Let , kdy společně studovali , vedli velice nekonvenční život , kdy experimentovali s drogami a hledali nové metody psaní .  Tito lidé se počátkem 50. Let přesunuli do kalifornského města San Francisco , kde se usadili v bohémské čtvrti North Beach a toto město se pak stává centrem hnutí beat generation .   Jejich tvorba často vedla ke čtivému popisu jejich zážitků z doby , kdy se pohybovali na hranici alkoholismu a drogové závislosti  a to samozřejmě znamenalo , že zpočátku byla  jejich literatura často  považována za nemravnou a někteří autoři dokonce nemohli být v Usa vydáváni / např : Henry Miller / . 

V roce 1956 byla podána žaloba na báseň spisovatele Alana Ginsberga - " Kvílení " a tím i na celou beatnickou kulturu , neboť dle tvrzení žaloby se nejednalo o umění , ale pouze o urážení a propagaci drog a alkoholu .  Před soudem beatnickou kulturu zastupoval jazzový hudebník a básník kenneth rexroth a soud následně rozodl , že tvorba beat generation má svoji uměleckou hodnotu a jde tudíž o umělecké vyjádření skutečnosti , proto jejich díla nesmějí být nijak diskriminována . To samozřejmě vedlo k obrovskému rozvoji této literatury , neboť mohla být vydána i díla doposud zapovězená ...

Dá se říci , že tvorba beat generation výrazně přispěla ke vzniku hnutí hippies a ovlivnila myšlení mnoha mladých lidí v usa a také v evropě - posunula jejich vnímání na určitou dobu více do leva , což ve svých důsledcích skutečně vedlo k masové popularizaci hnutí .   Můžeme se vyjádřit také v tom smyslu , že beatníci zavádějí do literatury  zcela nové prvky a nový pohled na svět , který umožnil najít nové způsoby vyjádření a na přelomu 20. A 21. Století se tato tvorba pozvolna stává klasikou , ze které vychází mnoho děl nemajících s původními myšlenkami beatníků nic společného ...

Představitelé beat generation  :

Jack Kerouac / 12.3.1922. * Lovell * Massachusetts / - plným právem se nazývá " beatníkem " , jeho život se neřídil konvencemi . Uznával život který se musí prožít a ne přežít .  Jeho touha po svobodném životě ho často posouvala na cesty a putování , když pocítil touhu cestovat tak vzal ruksak a vyrazil .  Stopoval a vždy se dostal tam kam chtěl ...  Takto putoval přes celé státy , živil se příležitostnou prací / brzdař , plavčík , strážce chráněné oblasti , atd. / a psal svá první díla o která ovšem vydavatelé neměli velký zájem .  Když se potřeboval na chvíli usadit , jel domů .  Doma ho vždy čekala matka , se kterou měl velmi dobrý vztah .  Jeho otec umřel velmi brzy a stejně tak i jackův bratr ...   Jack kerouac věřil v buddhu a dharmu , ale vždy zůstal katolíkem , protože byl tak i vychován .  Jack byl velmi ovlivněný svým bratrem a každý den věnoval alespoň chvilku meditaci .  Chodil do lesů , kde měl pod stromem starou matraci a tam meditoval a stejně tak i často přespával , když se doma nepohodl s manželem své sestry , který mu vyčítal , že nemá práci a že se jen fláká .  Jack mu nedokázal vysvětlit co cítí , a co ho k tomu vede ...

Po vydání knihy na cestě se stává velmi populárním a slavným , ale jemu samotnému to velmi uškodilo .  Měl sice teď peníze , ale o ty mu nikdy v životě nešlo ,  nedokáže se vyrovnat s popularitou ani s tím , že je vzorem pro spoustu mladých lidí .    Všichni si jej stále představují jako mladého beatníka , který stojí u silnice a stopuje ...  Jack se stále více snaží utíkat do ústarní a samoty , ale nešlo to donekonečna , stále ho pronásledovali davy novinářů a obdivovatelů ,    stále více propadá alkoholu který se mu stane osudným .  Na  následky otravy alkoholem umírá v roce 1969  v pouhých 47 letech v st . Petersburgu na floridě .

Lawrence Ferlinghetti / 24. 3. 1919 * New York / - je často spojován s hnutím Beat Generation , jelikož jeho dílo do určité míry koresponduje s ideály beat generation , ale hlavně proto , že se ferlinghetti mezi beatníky celý svůj život pohybuje a pomáhá jim vydávat jejich knihy . Žije začátkem druhé světové války s rodiči čtyři roky ve francii a později se vrací zpět do ameriky , kde studuje na bronxvill public school a na univerzitě v jižní karolíně , kterou ukončuje titulem ze žurnalistiky .  Svůj doktorát z poezie získává pak na sorbonské univerzitě v paříži . Po návratu do usa vyučuje francozštinu a v roce 1951 se natrvalo usídlil v san franciscu , kde objevuje nastupující beat generation ...   Lawrence ferlinghetti s přítelem petrem d. Martinem začíná vydávat časopis pojmenovaný po filmu charlieho chaplina " city lights " - rozhodli se otevřít knihkupectví a pojmenovali ho podle svého časopisu . To ještě netušili , že city lights se stane jedním z nejznámějších knihkupectví na světě , které ještě dnes stojí na svém místě .    Ferlinghetti však není jen obchodníkem , ale i básníkem , který začíná pod značkou svého knihkupectví prodávat knihy nejen svoje , ale i ostatních autorů ...   

Na začátku kariery experimentuje se psaním pod vlivem lsd , což mimo jiné popsal ve své básnické sbírce  "Skryté významy věcí " - / The Secret Meanings Of Things / 1968 - ve které rozvinul experimentální techniku psaní a často až šokující jazyk .  Jeho básně jsou jednoduché a znějí prostě a snad i proto zůstávají populární dodnes .  Svou poezii psal hovorovým jazykem a způsob jeho psaní byl blízký výtvarnému vidění .  Od beatnické tvorby se ferlinghettiho poezie lišila především angažovaností v politických otázkách .  Ve svých dílech oslavuje lásku , sex a svobodu a stejně tak útočí na materialismus .  Roku 1958 vydal svoji první sbírku básní lunapark v hlavě / a coney island of the mind / , která patřila ve své době k nejlépe prodávaným básnickým knihám ...  Po 60. Letech , kdy většina hlavních beatníků zemřela nebo už netvořila , on sám zůstává stálicí , která stále sebevědomě sleduje své zájmy a vydává i podporuje mladé autory , kteří potvrzují jeho víru , že umělci by měli být nositeli lidskosti a stavět se proti silám zla ...

Gary Snyder / 8.5. 1930 / - je známý jako básník , esejista , ekolog a budhista .  Narodil se roku 1930 v San Franciscu odkud se jeho rodina odstěhovala na farmu v lesích ve státě Washington .  Gary zde tráví takřka celé své dětství a příroda mu již navždy přirostla pevně k srdci .  Od roku 1948 studuje antropologii a mytologii na portlandské reed college , ale studiu se příliš nevěnuje a hned první rok odjíždí do new yorku , kde stráví nějakou dobu jako plavčík - po dokončení studia  s titulem bakalář svobodných umění odjíždí okamžitě pracovat do lesů v indiánské rezervaci ve warm springs jako odsekávač větví a později starážce požárů na crater mountain v kaskádových horách .    Poté na podzim odjíždí do san francisca , kde ho očarovala nenapodobitelná kulturní a společenská hnutí beat generation ...   Studium čínčtiny , japonštiny a zenu jej přivádí do japonska roku 1956 , kde  z krátkými přestávkami pobývá takřka deset let .   

Intenzivně se zajímá o budhismus , šamanismus a přírodní kultury , což obohatilo jeho anarchistické odmítání centralistických zůsobů vlády a dovedlo jej k vytvoření originální teorie života v soběstačném společenství , kterou si také mohl vyzkoušet v 70. Letech v komunitě na japonském ostrově suwa-no-se a později žil stejně tak i v kalifornském společenství san juan ridge v  pohoří sierra nevada ...   Gary snyder obdržel v roce 1974 za sbírku želví ostrov prestižní pulitzerovu cenu .  Napsal také množství esejů , které uváděly do souvislosti jeho básnickou tvorbu a náhled na kulturu , komunitní experimenty a životní prostředí .  K nejznámějším esejům patří praxe divočiny / 1990

  

STORIES BY JARYJ 
JARYJ REDMAN CERVENKA 
jaryjredmanmusic