cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lci

 Austrálci, též Aboridžinci (anglicky Aboriginals), jsou původní obyvatelstvo Austrálie. Soudí se, že do Austrálie přišli přes Asii v době, kdy Nová Guinea a Austrálie kvůli nižší hladině oceánů tvořily jednu pevninu - Sahul. Přesto bylo dosažení Austrálie náročným počinem. První osídlení Sahulu (Austrálie, Nové Guineje a Aruovských ostrovů spojených při nižší hladině moře) anatomicky moderními lidmi vyžadovalo několikanásobné námořní přechody přes Wallaceu, z nichž nejméně jeden je široký takřka 100 km.[1] Největší procento obyvatel tvoří Austrálci v Severním teriroriu, kde jich je dle sčítání lidu v roce 2016 zhruba 30 %. Celkem tvoří 3,3 % obyvatel Austrálie. Austrálci obvykle obývají osady v odlehlých pouštích, tzv. outback.[2]

 Podle nejnovějších archeologických a genetických výzkumů osídlili původní obyvatelé, čili Aboridžinci, australský kontinent před cca 65 000 lety.[3][4][5] Jejich způsob života, jakým bylo vypalování porostů, mohl vést k vyhubení australské megafauny.[6] Nejstarší skalní rytiny v jeskyních na Nullarborské plošině v Jižní Austrálii jsou přibližně 20 000 let staré a patří k nejstarším památkám skalního umění na světě. Dochované jazyky mají společný základ.[7] Pozdější kontakt s Asií dokládá například pes dingo.

Před evropskou kolonializací byla většina Austrálců kočovníkylovci a sběrači, ovšem některé komunity žily usedle a částečně se živily zemědělstvím. Známým nástrojem Austrálců je bumerang. Původní obyvatelé Austrálie přišli do styku s národem Makassarů z indonéského ostrova Sulawesi, jejichž rybáři od 16. století připlouvali k australským břehům. V roce 1770 v Austrálii žilo 500 000 až 1 milion Austrálců, ačkoliv kapitán James Cook prohlásil nově objevenou zemi za liduprázdnou. V letech 1788–1920 zahynulo v přímém důsledku britské kolonizace na 250 000 původních obyvatel. Domorodci nebyli považováni za lidi a osadníci je zabíjeli s tím, že je ohrožují. Nejvíce obětí si vyžádaly zavlečené nemoci jako jsou neštovicespalničky a tuberkulóza, se kterými se domorodé populace nikdy dříve nesetkaly a nemohly si proto proti nim vytvořit imunitu. V roce 1930 činila austrálská populace 70 000 lidí, dnes jejich počet přesahuje 400 000.

 Austrálská populace je velmi jazykově rozmanitá. Uvádí se, že v rámci těchto populací bylo v různých dobách používáno více než 145 jazyků, přičemž pouze 20 z nich je dodnes živých ve všech generacích.[8] Dle některých jazykovědců tvoří jazyky na většině území Austrálie jazykovou rodinu Pama–Nyungan. Celkem jsou austrálské jazyky rozděleny do 10 až 24 jazykových rodin.[9]
 

Austrálci odedávna ztvárňují své fantazie na dominantách krajiny včetně skal a jeskyní. Mnoho jejich děl je tisíce let starých, i když často jsou tyto obrazy přemalovávány, aby se oživily jejich barvy. Skalní umění znázorňuje převážně každodenní život a činnosti domorodců, ale hlavně jejich tradiční náboženskou víru. Při své tvorbě Austrálci používají 4 základní barvy:


 

STORIES BY JARYJ 
JARYJ REDMAN CERVENKA 
jaryjredmanmusic