Beautiful  world ...

C
o se takhle na chvíli v tom našem spěchu zastavit ???  ...  Předkládám vám všem , kteří jste ochotni naslouchat , několik faktických , byť trochu idealistických postřehů k našemu  tak " báječně spotřebnímu světu " ... Postřehů  , které je možno jistě ignorovat , ale není vyloučeno se jimi také dlouhodbě zabývat , což už se  v mnoha případech opravdu děje  . Spotřební společnost vytvořila za poměrně krátkou dobu své existence universální vzorce jednání lidí , které podprahově našeptávají abychom více a více času věnovali vydělávání peněz  a následně konzumnímu způsobu života . Namísto toho abychom se věnovali rodině , přátelům  a společenstvím  která mají za cíl zachování a udržitelnost života na teto planetě  si neustále namlouváme že se zase až tak moc neděje a sami sobě si tak podřezáváme větev na které pomyslně žijeme  ...

    Jedním ,  jistě nezanedbatelným a dnes už bohužel minoritním  způsobem chování  , je pohled  na lidské žití skrze kultury a tradice přírodních národů ,  žijících svůj život jednoduše a nenuceně zároveň , a především v naprostém souladu s přírodou ...  Zamysleme se teď na pár chvil nad alternativami jenž jsou pravým opakem spotřeby a plýtvání ,  zapřemítejme nad lidmi , kterým stále leží na srdci čistota  řek , posvátnost stromů a zvěře a kterým je samozřejmostí úcta k přírodě , skromnost a hrdost...   Tito "primitivní"  obyvatelé země konají ještě i dnes posvátné rituály a obřady pokud zabijí zvíře nebo pokácejí strom a vědí více než  dobře proč tak činí ... 

  
Původní obyvatelé amerického kontinentu , kteří kdysi obývali  území od Jižní Patagonie až k Aljašce patřili jistě k těm  , kteří svou každodenní činností a životem naplňovali / a jejich potomci dodnes naplňují / ta nejdůležitější  a  stále platná pravidla lidského chování týkajícíh se ušlechtilého soužití s přírodou . Domnívám se tedy , že i v dnešní době by tato pravidla měla být odkazem  pro celou " vyspělou " společnost  . Pro tu společnost  která se již  tenkrát , v dávných časech španělských přistěhovalců  , na jejich území začínala  (bohužel)  stále více prosazovat ... Nebýt tak silného potlačení indiánské kultury , zvyků a náboženství bílými přistěhovalci , domnívám se , že by dnes jistě nepřevažovala v žití lidském " jediná správná cesta " - a to naprosto nespirituální a nemilosrdný hon za bohatstvím , hon který naplňuje převážně " ta  vyspělá část civilizace " ...

  Dnešní podivná doba se svými chapadly v podobě elegantních , inteligentních a neoddiskutovatelně " potřebných " pomocníků  / ať už máme na mysli obdivuhodné automobily , letadla , computery ,  mobilní telefony , sekačky na nebezpečnou trávu či domácnosti obohacené  elektrosmogem / je jistě úchvatná ...   První stavební kámen spotřební společnosti  -   ještě nedospělý a jako čistý bílý papír nepopsaný lidský jedinec útlého věku je tvárný materiál ...   Zprvu tak zmasírován  všudypřítomným , mediálním a mnohdy fanatickým ujišťováním , že bez výše uvedených " pomocníků " nemůže vést spokojený , úspěšný a už vůbec ne jednoduchý život ... Začíná  si tak utvářet svůj pohled na svět a hodnoty v něm ...

   Opravdu jsme tak snadno zapoměli  na to , že jsme se jako lidstvo do poměrně nedávné doby bez podobných pomocníků celkem v pohodě obešli aniž by nás to nějak výrazněji frustrovalo ??? ...  Jsme  si vědomi toho , že jsme za nějakých " bratru " 200 let technické revoluce dokázali zničit a zplundrovat zemi tak jak se to naším předkům nepovedlo ani za desetitisíce let své existence před námi  ???...  Už jsme si pohlédli do svědomí a přečetli si tu větu , která  nás varuje  " fosforově uhelnatým " písmem , že náš dosavadní způsob chování je neodpustitelný , bohužel nevratný a z největší pravděpodobností i katastrofální ???

   Nechci tady popírat jakousi nutnost pokroku v žití lidském ...  Ale musím se pozastavit  nad tím , že mi jaksi nejde na rozum  rozsah nadužívání všech dostupných i nedostupných " vymožeností " naší současnosti ... Nebylo by od věci vytvořit ve městech např. O třetinu více zelených ploch pro chodce a cyklisty kde se dá svobodně chodit a dýchat ??? Zelené plochy mají za následek ochlazování měst a to také není zanedbatelná skutečnost . Musí být vlastnictví osobního vozu neustále propagováno v reklamách jako ta nejúžasnější věc na světě ??? Nebylo by na čase sdělit lidem , že pokud se nebude   redukovat celosvětově počet aut  a letecké dopravy je to začátek našeho konce ... ???  Je jisté , že okamžitý odchod od živočišné výroby by mohl odstranit podstatnou část emisí skleníkových plynů a to včetně metanu , který se v atmosfeře chová drastičtěji než běžný oxid uhličitý  a následně zastavit masivní odlesňování které se nachází již  dávno za kritickou hranicí ...

Přináší nám computery a všudypřítomné wifi  připojení opravdu tak skvělý život nebo je to stále více zřejmá elektrosmogová past  která má za následek miliony závislých dětí na sociálních sítích ???  A ještě je tu jedno neviditelné  nebezpečí : Ten opojný pocit důležitosti a ovladatelnosti všeho myslitelného  a to pouze z bezpečí svého domova a za pomoci malé , plastové myši ve své ruce  - veškeré lidské snažení tak nezadržitelně míří k tomu / pokud už tam nedospělo / zjednodušovat až na maximum život a odstraňovat z něho sebemenší fyzické " utrpení " , nám lidem po tisíciletí vlastní a tak potřebné ...   Jakoby někde z povzdálí a z hůry našeptával stále sílící hlas materiálního  boha : za a ) : " Koupíš automobil a to  budeš teprve / Hogo fogo /  někdo !!! " ,    za b ) :  Vezmeš si hypotéku a postavíš  ten neskutečně drahý dům ,  a proč ne taky bazén, že  ???  , za c )  : Opatříš si  TV s nejlépe dvoumetrovou úhlopříčkou , sekačku na trávu , neboť se to sluší a jedině s ní si o víkendu užiješ  a s podobně postiženými sousedy pak opakovaně  , vytvoříš  tu jedinečnou pohodu a klid ... , za d ) : A co si takhle k tomu všemu  obstarat třeba vlastní raketu nebo domácí spalovnu odpadu ???

   Proč většina z nás přistupuje na ten předimenzovaný a velkolepý nabídkový katalog , kde se povětšinou nabízí k životu nepodstatné věci / alespoň tedy pro naprostou většinu konzumentů / , ... Jakási zvláštní a hmotně  estetická prázdnota , napadá mne , transplantovaná nám dříve tak obdivovaným západem ??? ...  Jakási studená , železobetonová  a v podstatě nadbytečná fiktivní realita se nám tu denno denně nabízí jako ten jediný správný a rozesmátě úchvatný životní styl , který je nám denně  prezentován v barevných reklamách ...

  Opravdu žije většina nás jen pro přítomnost , maximální zážitky a shromažďování majetku ??? ... Opravdu je tak málo lidí , kteří upírají svůj zrak do budoucnosti a ptají se : " co přijde potom až konzumně -  živočišná a přetechnizovaná společnost totálně zničí atmosféru , zahřeje ji do nesnesitelných dimenzí a znemožní normální život v ní ???...  Vymyslíme pak speciální vakuové skafandry , které nás uchrání před seškvařením a s přídavným kyslíkovým přístrojem , / který bude volně dostupný v každém minimarketu / se budeme oddávat opojné jízdě v autě po zemi , jenž změnila se ve vyprahlou poušť ???...   Vždyť k čemu nám budou všechny ty lesy , řeky , hory , ledovce nebo zvířata , když by nám někdo v zájmu záchrany a uchování toho všeho ,  sáhnul na náš obdivuhodný a technický pokrok , kterým jsme ukázali přírodě co všechno " dovedeme " ???

 

   V té momentální a nepředstírané beznaději bliká někde uvnitř mé duše hromnička naděje a víry v tu skutečnost , že stále ještě existují na této zemi lidé , kterým k životu postačuje dřevěná chýše , ohniště a sandály ze dřeva ...  Ti lidé pokud potřebují překonávat vzdálenost dělají to zásadně pěšky ...  Potřebují- li s někým mluvit tak ho osloví z očí do očí a mají- li nutkání posekat trávu , vezmou do ruky kosu ...  Připouštím  , představovat si dnes , že bychom mohli ve většině takto jako civilizace existovat , je nereálné , ...  Ale obávám se i doufám zároveň , že nás sama příroda již k  návratu a úctě k ní sama dlouho nabádá a nakonec jistě donutí a to stále rostoucím počtem extremních stavů počasí  s nevyřčenými slovy : " Konečná přátelé , odevzdejte klíčky a vystupte si " ... BUDETE Se muset opět naučit co znamená  vážit si  ranního svítání ...  

                                                                             Jaryj Redman Cervenka  - 2016 , 2023

STORIES BY JARYJ 
JARYJ REDMAN CERVENKA 
jaryjredmanmusic