Beautiful , but Material world ...

   Co se takhle na chvíli v tom všem spěchu zastavit ??? :-) ...  Předkládám vám všem , kteří jste ochotni naslouchat , několik faktických , ale i idealistických postřehů k našemu  tak " báječně spotřebnímu světu " ... Postřehů  , které je možno jistě ignorovat , ale není vyloučeno se jimi také dlouhodbě zabývat , což už se  v mnoha případech opravdu děje  .   JELIKOŽ Spotřební společnost vytvořila za poměrně krátkou dobu své existence universální vzorce jednání lidí , které našeptávají abychom více a více času věnovali vydělávání peněz , namísto rodině , přátelům nebo společenství ,...  SAMA Sobě si tak podřezala větev / a ne jednu :-(  a  z dlouhodobého hlediska musí být nutně  určena k zániku  ... 

    Jedním ,  jistě nezanedbatelným a dnes už bohužel minoritním  způsobem chování  , je pohled  na lidské žití skrze kultury a tradice přírodních národů ,  žijících svůj život jednoduše a nenuceně zároveň , a především v naprostém souladu s přírodou ...  Zamysleme se teď na pár chvil nad alternativami jenž jsou pravým opakem spotřeby a plýtvání ,  zapřemítejme nad lidmi , kterým stále leží na srdci čistota  řek , posvátnost stromů a zvěře a kterým je samozřejmostí úcta k přírodě , skromnost a hrdost...   TITO "primitivní"  obyvatelé země konají ještě i dnes posvátné rituály a obřady pokud zabijí zvíře nebo pokácejí strom a vědí více než  dobře proč tak činí ... 

   Původní obyvatelé amerického kontinentu , kteří kdysi obývali  území od jižní patagonie až k aljašce patřili jistě k těm  , kteří svou každodenní činností a životem naplňovali / a jejich potomci dodnes naplňují / ta nejdůležitější  a  stále platná pravidla lidského chování týkajícíh se ušlechtilého soužití s přírodou .  .  DOMNÍVÁM Se tedy , že i v dnešní době by tato pravidla měla být odkazem  pro celou " vyspělou " společnost , ...PRO Tu společnost  která se již  tenkrát /v dávných časech španělských přistěhovalců / , na jejich území začínala  (bohužel)  stále více prosazovat ...

    Nebýt tak silného potlačení indiánské kultury , zvyků a náboženství bílými přistěhovalci , domnívám se , že by dnes jistě nepřevažovala v žití lidském " jediná správná cesta " - a to naprosto nespirituální a nemilosrdný hon za bohatstvím , hon který naplňuje převážně " ta  vyspělá část civilizace " ...

   Dnešní podivná doba se svými chapadly v podobě elegantních , inteligentních a neoddiskutovatelně " potřebných " pomocníků  / ať už máme na mysli obdivuhodné automobily , letadla , přenádherné mobilní telefony , sekačky na nebezpečnou trávu či domácnosti obohacené  elektrosmogem / je jistě úchvatná ...   První stavební kámen spotřební společnosti  -   ještě nedospělý a jako čistý bílý papír nepopsaný lidský jedinec útlého věku je tvárný materiál ...   Zprvu tak zmasírován  všudypřítomným , mediálním a mnohdy fanatickým ujišťováním , že bez výše uvedených " pomocníků " nemůže vést spokojený , úspěšný a už vůbec ne jednoduchý život ... Začíná  si tak utvářet svůj pohled na svět a hodnoty v něm ...

   Opravdu jsme tak snadno zapoměli  na to , že jsme se jako lidstvo do poměrně nedávné doby bez podobných pomocníků celkem v pohodě obešli aniž by nás to nějak výrazněji frustrovalo ??? ...  Jsme  si vědomi toho , že jsme za nějakých " bratru " 200 let technické revoluce dokázali zničit a zplundrovat zemi tak jak se to naším předkům nepovedlo ani za desetitisíce let své existence před námi  ???...  Už jsme si pohlédli do svědomí a přečetli si tu větu , která  nás varuje  " fosforově uhelnatým " písmem , že náš dosavadní způsob chování je neodpustitelný , bohužel nevratný a z největší pravděpodobností i katastrofální ???...

   Nechci tady popírat jakousi nutnost pokroku v žití lidském ...  Ale musím se pozastavit  nad tím , že mi jaksi nejde na rozum  rozsah nadužívání všech dostupných i nedostupných " vymožeností " naší současnosti ...  A Následující řádky berte třeba  jako science fiction / ovšem jak fiktivní budoucnost to bude , záleží dost možná na nás / -   je opravdu nutné vlastnictví automobilu pro každého jedince ???,  nebylo by od věci využívat dvou nebo čtyř aut přidělených pro jeden obytný dům , kde by se v pořadníku zohlednila naléhavost jistě , že neodkladné cesty , dle celkového zdravotního stavu  , společenského přínosu a důležitosti atp ??? ...  Je nutná existence tak masivní letadlové dopravy se stále se zvyšujícím počtem leteckých společností , když prokazatelně exhalace z ní jsou oproti autům x násobně vyšší ??? ...

 Svět je dokonale propojen počítači , což má jistě výhody například v tom , že teď může číst můj článek zároveň natalije z kyrgystánu , bolek / a lolek taky / z polska  nebo al ahmed z pakistánu ...  Nevýhodou toho všeho bude , že ani jeden tomu nebudou rozumět , jelikož neplánuji ani kyrgystánskou , ani polskou  a bohužel ani pakistánskou verzi mých stránek :-( ... Ptám se nyní : "  přináší nám computerizace opravdu převážně výhody a nebo se řítíme do elektrosmogové a bůhví jaké ještě pasti  " ???... 

   Ale poďme zpět k tematu...  Computery nám nabízejí ještě jedno neviditelné  nebezpečí : ten opojný pocit důležitosti a ovladatelnosti všeho myslitelného  a to pouze z bezpečí svého domova a za pomoci malé , plastové myši ve své ruce  - veškeré lidské snažení tak nezadržitelně míří k tomu / pokud už tam nedospělo / zjednodušovat až na maximum život a odstraňovat z něho sebemenší fyzické " utrpení " ,  nám lidem po tisíciletí vlastní a tak potřebné ...   Jakoby někde z povzdálí a z hůry našeptával stále sílící hlas materiálního  boha : za a ) : " teď koupíš automobil a to  budeš teprve / hogo fogo /  někdo !!! " ,    za b ) :  vezmeš si hypotéku a postavíš  ten neskutečně drahý dům ,  a proč ne taky bazén, že  ???  , za c )  : opatříš si sekačku na trávu , neboť se to sluší a jedině s ní si o víkendu užiješ  a s podobně postiženými sousedy pak opakovaně  , vytvoříš  tu jedinečnou pohodu a klid / :-( , za d ) : a co si takhle k tomu všemu  obstarat třeba vlastní raketu nebo domácí spalovnu odpadu ???

   Proč většina z nás přistupuje na ten předimenzovaný a velkolepý nabídkový katalog , kde se povětšinou nabízí k životu nepodstatné věci / alespoň tedy pro naprostou většinu konzumentů / , ... JAKÁSI Zvláštní a hmotně  estetická prázdnota , napadá mne , transplantovaná nám dříve tak obdivovaným západem ??? ...  Jakási studená , železobetonová  a v podstatě nadbytečná fiktivní realita se nám tu dennodenně nabízí jako ten jediný správný a rozesmátě úchvatný životní styl ...

  Opravdu žije většina jen pro přítomnost , plnou lednici , maximální zážitky a shromažďování majetku ??? ... Opravdu je tak málo lidí , kteří upírají svůj zrak do budoucnosti a ptají se : " co přijde potom až konzumně -  živočišná a přetechnizovaná společnost totálně zničí atmosféru , zahřeje ji do nesnesitelných dimenzí a znemožní normální život v ní ???...  Vymyslíme pak speciální vakuové skafandry , které nás uchrání před seškvařením a s přídavným kyslíkovým přístrojem , / který bude volně dostupný v každém minimarketu / se budeme oddávat opojné jízdě v autě po zemi , jenž změnila se ve vyprahlou poušť ???...   Ostatně proč ne , ... Vždyť k čemu nám budou všechny ty lesy , řeky , hory , ledovce nebo zvířata , když by nám někdo v zájmu záchrany a uchování toho všeho ,  sáhnul na náš obdivuhodný a technický pokrok , kterým jsme ukázali přírodě co všechno " dovedeme " ???

   V té momentální a nepředstírané beznaději bliká někde uvnitř mé duše hromnička naděje a víry v tu skutečnost , že stále ještě existují na této zemi lidé , kterým k životu postačuje dřevěná chýše , ohniště a sandály ze dřeva ...  Ti lidé pokud potřebují překonávat vzdálenost dělají to zásadně pěšky ...  Potřebují- li s někým mluvit tak ho osloví z očí do očí a mají- li nutkání posekat trávu , vezmou do ruky kosu ...  Připouštím  , představovat si dnes , že bychom mohli ve většině takto jako civilizace existovat , je nereálné , ...  Ale obávám se , že nás sama příroda k alespoň částečnému návratu a úctě k ní sama donutí a to třeba se slovy : " konečná přátelé , odevzdejte klíčky a vystupte si " ... BUDETE Se muset opět naučit co znamená  vážit si  ranního svítání ...    

                                                                             Jaryj Redman Cervenka  - 2016 

STORIES BY JARYJ 
JARYJ REDMAN CERVENKA 
jaryjredmanmusic