www.extinctionrebellion.cz/
 

Čelíme nevídané celosvětové krizi. Život na planetě Zemi je v ohrožení – podle vědců se klima začíná rychle hroutit a my se ocitáme uprostřed hromadného vymírání, za něž jsme sami zodpovědní. Na Zemi je už teď nejtepleji, jak kdy bylo od poslední doby ledové, a o zásadním vlivu lidské činnosti svědčí mimo jiné i fakt, že rychlost tohoto oteplování je zcela bezprecedentní.

V odborných kruzích již naprosto není sporu o tom, že k oteplování dochází kvůli emisím skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv. Veškeré rádoby odborné protiargumenty, na které můžete narazit, již byly dávno přesvědčivě vyvráceny.

Oteplování v důsledku rostoucí koncentrace skleníkových plynů zároveň spouští zpětné vazby, kterými se oteplování ještě zesiluje. Tři příklady z mnoha:

  • Rychle ubývá arktického mořského ledu, který díky své světlé barvě dříve odrážel většinu slunečního záření zpět do kosmu. To vede k ohřevu mořské vody, která je tmavší a záření pohlcuje, což zvýší teplotu a urychlí další tání ledu.

  • Tání permafrostu (trvale zmrzlé půdy) vede k rozkladu dříve zmrzlé organické hmoty na oxid uhličitý a metan, což zvýší oteplení, které vede k ještě většímu tání permafrostu.

  • Teplejší atmosféra přijímá více vodní páry, o 7 % na 1 °C. Vodní pára je také silným skleníkovým plynem. To způsobuje další oteplení a o to více se zase dostane vodní páry do ovzduší.

Procesy spuštěné zpětnými vazbami se rozvíjejí samovolně dál, i když zanikne to, co je vyvolalo. Např. i kdyby se zcela zastavily emise, tání arktického ledu, a tím i oteplování bude pokračovat. Zastaví se, až když se obnoví tepelná rovnováha zvýšeným vyzařováním tepla z planety. Je však těžké předpovídat, kdy to bude. Je třeba uvážit také body zlomu, jejichž překročení může vést k nevratným změnám různých částí systému.

Paralelně s globálním oteplováním zároveň probíhá šesté masové vymírání. Všech pět předešlých bylo způsobeno přírodními katastrofami, za to současné ale mohou lidé: jde o důsledek kácení pralesů, zastavování obrovských ploch, znečišťování prostředí a příliš rychlé změny klimatu, které se mnoho druhů nedokáže přizpůsobit.

Je pravda, že dříve bylo na Zemi i tepleji, jenže v takovém světě ještě nežilo lidstvo v současné podobě. Naše civilizace spotřebovává mnohem více zdrojů, než může Země poskytnout, a funguje tedy zcela neudržitelným způsobem. Již nyní lidé a ekosystémy po celém světě trpí dopady oteplování. Pokud bychom pokračovali jako nadále, velké části Země by se do konce tohoto století staly neobyvatelnými.

  

 

 

STORIES BY JARYJ 
JARYJ REDMAN CERVENKA 
jaryjredmanmusic