Zpráva mezivládního panelu IPCC mluví jasně: Bez razantní změny v přístupu k půdě a k jídelníčku planetu nezachráníme

Naše snaha vyřešit klimatickou krizi snížením emisí uhlíku z automobilů, továren a elektráren je odsouzena k neúspěchu. Alespoň podle draftu reportu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) nebude ve světě možné udržet globální teploty na bezpečné úrovni, pokud zároveň nezměníme způsob stravování i to, jak zacházíme s půdou. Podle neveřejného draftu zprávy, který se už v roce 2019 probíral na mezinárodním panelu v Ženevě, světové zemědělství, lesnictví a další způsoby využívání půdy produkují téměř čtvrtinu emisí skleníkových plynů.

Navíc polovina veškeré produkce methanu, který je mnohem škodlivější než CO2, pochází z pastvin skotu a rýžových polí, zatímco odlesňování a odstraňování rašelinišť má na svědomí značné emise uhlíku. Intenzivní zemědělství, které pomohlo během sta let vyrůst celosvětové populaci z 1,9 miliardy na 7,7 miliardy lidí, zase zapříčiňuje erozi a vysychání půdy.

Neveselé vyhlídky

V budoucnu se tyto problémy pravděpodobně zvětší. „Změna klimatu zesiluje degradaci půdy prostřednictvím zvyšování intenzity srážek, záplav, četnosti a závažnosti sucha, tepelné zátěže, větru, stoupání hladiny moře a činnosti vln,“ uvádí podle britského Guardianu report.

Už v roce 2018 IPCC varovala, že zvýšení globální teploty o více než 1,5 °C způsobí klimatickou destabilizaci a každá desetina stupně navíc představuje nezanedbatelný problém. „Blížíme se k nebezpečným bodům zvratu v chování klimatu. Ale jak tato poslední zpráva IPCC odhaluje, bude velmi obtížné dosáhnout potřebných omezení,“ řekl deníku Guardian Bob Ward z Grahamského výzkumného institutu zaměřeného na klimatickou změnu a životní prostředí.

IPCC zdůrazňuje, že se o půdu budeme muset starat mnohem udržitelněji než doposud, aby nebyla produkce uhlíku tak vysoká. Bude například nutné, abychom se snažili o obnovu rašelinišť, snížili množství potravinového odpadu a v neposlední řadě i konzumaci masa kvůli obrovské produkci methanu, kterou má živočišná výroba na svědomí.

 

STORIES BY JARYJ 
JARYJ REDMAN CERVENKA 
jaryjredmanmusic