WWW.VACLAVHAVEL.CZ 

TO CO JE DŮLEŽITÉ NELZE SPOČÍTAT

... V DNEŠNÍM GLOBÁLNÍM SVĚTĚ - A MY TO JAKO VE VYPOKUKLÉM ZRCADLE VIDÍME V NAŠÍ POSTKOMUNISTICKÉ SPOLEČNOSTI MOŽNÁ VÍC NEŽ KDE JINDE - JSOU NEPŘÍMÉ , DLOUHODOBÉ A NESPOČITATELNÉ ZISKY A ZTRÁTY OPOMÍJENY BA POSMÍVÁNY , A TO NEVEDE K DOBRÝM  KONCŮM , STAČÍ ABY JSTE VYŠLI Z TOHOTO KRÁSNÉHO SECESNÍHO PROSTORU A CO UVIDÍTE . FASÁDU STARÉHO DOMU , ZA NÍŽ NENÍ NIC , A V TOM NIC VZNIKÁ DALŠÍ Z MNOHA PRAŽSKÝCH CHRÁMŮ KONZUMU . JE V TOM , PODLE MNE , SYMBOL : FASÁDA JE PRO KOLEMJDOUCÍHO TURISTU ZACHOVÁNA , MAGICKÁ PRAHA ZŮSTÁVÁ MAGICKOU PRAHOU , JAKO TAKOVÁ PŘINÁŠÍ ÚČETNÍ ZISK A ZA FASÁDOU CHRÁM KONZUMU , V NĚMŽ SI UŽ NIKDO ANI NEUVĚDOMÍ , ŽE DŮM JE NĚCO JINÉHO NEŽ FASÁDA ...A TAKOVÝCH PŘÍKLADŮ BYCH MOHL UVÉST HODNĚ ...

  EXISTUJE SPOLEČNOST , KTERÁ V SEVERNÍCH ČECHÁCH TĚŽÍ UHLÍ , DĚLÁ TO SOFISTIKOVANĚ , CHYTŘE , SNAŽÍ SE TĚŽIT ŠETRNĚ , NIC PROTI NÍ NEMÁM , ALE ZÁROVEŇ SE PTÁM , PROČ TO DĚLÁ ... KDE JSOU PATNÁCT LET STARÉ SLIBY , ŽE KDYŽ DOSTAVÍME TEMELÍN A ZMODERNIZUJEME DUKOVANY , NEBUDEME MUSET NIČIT SEVERNÍ ČECHY ??? DNES NEJEN ŽE ROZŠIŘUJEME ATOMOVÉ ELEKTRÁRNY , ALE ZÁROVEŇ VESELE DÁL PROMĚŇUJEME SEVERNÍ ČECHY V MĚSÍČNÍ KRAJINU ... UHLÍ VZNIKALO MILIONY LET . PROČ MUSÍ BÝT VŠECHNO VYTĚŽENO ZA PÁR LET , KDYŽ ZA PÁR DESETILETÍ MOŽNÁ BUDEME MÍT TECHNOLOGII , KTERÁ PŘINESE JEDNOU TOLIK ENERGIE , NEŽ KOLIK ZNĚJ ZÍSKÁVÁME DNES ??? PROČ ??? PRO SPOČITATELNÝ ZISK . ZISK NESPOČITATELNÝ , KTERÝ BYCHOM MĚLI Z TOHO , ŽE BYCHOM UHLÍ NECHALI DALŠÍCH PÁR DESETILETÍ SPOKOJENĚ DŘÍMAT , ŽÁDNÝ ÚČETNÍ NESPOČÍTÁ , STEJNĚ JAKO NESPOČÍTÁ ZTRÁTU ZE ZNIČEMÍ KUSU NAŠÍ ZEMĚ ...

   NAŠE MĚSTA OBKLÍČILY ZVLÁŠTNÍ ZÓNY - NENÍ PRO TO ASI JINÉ POJMENOVÁNÍ NEŽ ZÓNA - TYTO ZÓNY VELIKÝCH ROZCAPENÝCH JEDNOPODLAŽNÍCH TOVÁRNÍCH HAL , ZÓNY SUPER A HYPERMARKETŮ A TAKÉ PODIVNÝCH SÍDLIŠŤ , HRAJÍCÍCH SI NA VILKY , ALE VE SKUTEČNOSTI ZCELA ANONYMNÍCH , ZÓNY OHROMNÝCH SKLADOVACÍCH PLOCH A PARKOVIŠŤ A MEZI TÍM VŠÍM STEP , STEP A STEP ... NENÍ TO POLE ANI LOUKA , LES , VESNICE ČI MĚSTO , JE TO JAKÉSI POSTMODERNÍ NIC ... SUPERMARKETY SICE PŘEDSTAVUJÍ NEKONEČNOU PESTROBAREVNOST NABÍDKY , ALE KDO JE PRAVIDELNĚ NAVŠTĚVUJE ,  ZÁHY ZJISTÍ , ŽE TO JE PESTROBAREVNOST POUZE PŘEDSTÍRANÁ . JEDINÝ ORIGINÁLNÍ VÝROBEK , PRO KTERÝ JSTE CHODILI DO SPECIÁLNÍHO OBCHODU , TAM NENALEZNETE . SUPERMARKETY JSOU PRAKTICKÉ , POTŘEBUJEME-LI KOŠTĚ A POMAZÁNKU , PROTOŽE OBOJÍ KOUPÍTE NA JEDNOM MÍSTĚ ,,,  ALE ZÁROVEŇ JSOU NESMÍRNĚ PODEZŘELÉ , NEBOŤ LIKVIDUJÍ PŘIROZENOU STRUKTURACI A SÍŤ SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA , V NÍŽ MALÉ TRADIČNÍ OBCHŮDKY HRÁLY ROLI SOCIÁLNÍCH CENTER . LIDÉ SE TU ZNALI , POTKÁVALI SE , NEBYL TO POUHÝ ANONYMNÍ NÁKUP ... VŠUDE KDE EXISTUJÍ OBHLÉDNUTELNÁ LIDSKÁ SPOLEČENSTVÍ A KOMUNIKACE MEZI LIDMI , FUNGUJÍ I SEBEKONTROLNÍ MECHANISMY SPOLEČNOSTI A NEKVETE TOLIK KRIMINALITA ...

  EXISTUJÍ CELÁ LOBBY : BETONOVÁ , SKLENĚNÁ A JINÁ , KTERÁ NENÁPADNĚ PRONIKAJÍ DO STRUKTUR , KTERÁ ROZHODUJÍ O TVÁŘI NAŠICH MĚST , NAŠEHO OSÍDLENÍ A TAM PROSAZUJÍ URČITÝ TYP STAVEB , KTERÉ POSLÉZE NAŠÍ ZEMI ODNÍMAJÍ JEJÍ ORIGINÁLNÍ TVÁŘ . SLYŠÍME SICE MNOHO ŘEČÍ O NÁRODNÍ IDENTITĚ A O NÁRODNÍ SVÉBYTNOSTI , ALE SAMI SI TUTO IDENTITU NIČÍME , PRODÁVÁME JI A ROZMĚLŇUJEME TÍM , ŽE SI VYMÝŠLÍME PRŮMYSLOVÉ ZÓNY NABÍZEJÍCÍ PROSTITUČNÍM ZPŮSOBEM KOLEM JEDOUCÍMU BOHATÉMU CIZINCI , ABY TAM COSI VYBUDOVAL A JEŠTĚ MU ZA TO ZAPLATÍME INVESTIČNÍ POBÍDKOU ... INVESTOR TAM SICE NĚCO JEDNOPODLAŽNÍHO VYBUDUJE , ALE DO PĚTI LET SE ODSTĚHUJE NAPŘÍKLAD DO PAKISTÁNU , KDE VYUŽIJE LEVNĚJŠÍ PRACOVNÍ SÍLU ...NÁM ZŮSTANE VYHLODANÝ KUS ZEMĚ JAKO DĚDICTVÍ NAŠÍ KRÁTKOZRAKOSTI ... ALE NENÍ TO OVŠEM ŽÁDNÁ ČESKÁ SPECIALITA , JE TO POUZE ČESKÝ TYP REFLEXE GLOBÁLNÍHO VÝVOJE ...

   JDE MI MRÁZ PO ZÁDECH , KDYŽ ZNOVU A ZNOVU ČTU , ŽE HLAVNÍM CÍLEM EVROPSKÉ UNIE JE DOHNAT A PŘEDEHNAT SPOJENÉ STÁTY . TO JE NICOTNÝ CÍL . TAK UNIKÁTNÍ , HISTORICKY DŮLEŽITÝ POLITICKÝ PROCES , JAKÝM JE EVROPSKÉ SJEDNOCOVÁNÍ , PLIVE SÁM SOBĚ DO TVÁŘE , VYHLAŠUJE -LI , ŽE JEHO HLAVNÍM CÍLEM JE PŘEDSTÍRANÝ RŮST A RŮST TOHOTO RŮSTU A ZMNOŽOVÁMÍ A ZMNOŽOVÁNÍ ... DOHNAT A PŘEDEHNAT SPOJENÉ STÁTY CHTĚL UŽ SOVĚTSKÝ SVAZ ZA CHRUŠČOVA . V ČEM DOHNAT A PŘEDEHNAT ??? V MNOŽSTVÍ , V KVANTITĚ ??? CHCEME VYRÁBĚT JEŠTĚ VÍCE LAHVÍ Z UMĚLÉ HMOTY , A KDYŽ JEJICH OBSAH VYPIJEME , ANI NEVÍME KAM S NIMI A POKOUTNĚ JE VYVÁŽÍME DO JINÝCH ZEMÍ ???...  JAKO BY OPĚT ONY TĚŽKO POSTIŽITELNÉ , KVALITNÍ STRÁNKY ČI ASPEKTY ŽIVOTA NEBYLY BRÁNY V POTAZ . JAKO BY BYLY LEHCE VYSMÍVÁNY TÍM , ŽE JSOU OBRATNĚ PŘESOUVÁNY NA SKUPINKY EKOLOGŮ A ZELENÝCH , TEDY JAKÝCHSI PODIVÍNŮ , KTEŘÍ BAZÍRUJÍ NA NEPOČITATELNÉM A JIMŽ STAČÍ ZŘÍDIT MINISTERSTVO A RESPEKTOVAT PÁR JEJICH POSLANCŮ V PARLAMENTU , ČÍMŽ SE VŠE VYŘEŠÍ - NEVYŘEŠÍ - JDE O TO JINAK MYSLET ...

   OSOBNĚ NAPŘÍKLAD NECHÁPU , PROČ JE ČESKÝM , EVROPSKÝM I SVĚTOVÝM IDEÁLEM VÝROBA STÁLE VĚTŠÍHO POČTU AUTOMOBILŮ , KTERÝ PŘEDPOKLÁDÁ STAVBU DALŠÍCH SILNIC A DÁLNIC , A TÍM OPĚT NEZVRATNÉ NIČENÍ NAŠÍ ZEMĚ . JSME SNAD ŠŤASTNĚJŠÍ , VESELEJŠÍ , SPOKOJENĚJŠÍ ??? VŮBEC NE , JSME NEKLIDNÍ ,UŠTVANÍ , UTRÁPENÍ , POŘÁD ODNĚKUD NĚKAM POSPÍCHÁME A NAD TÍM JE TŘEBA SE ZAMYSLET ...

  VÁŽENÍ PŘÁTELÉ , NA ZÁVĚR BYCH RÁD ŘEKL , ŽE TEN KDO SI VYLOŽIL MÁ SLOVA JAKO VÝRAZ SKEPSE , VELMI SE MÝLÍ ... JSEM OPTIMISTA , PROTOŽE VĚŘÍM V MLADŠÍ GENERACI , SCHOPNOU VIDĚT DÁL DO BUDOUCNA , ZA ÚZKÝ SOUDOBÝ HORIZONT , UVĚDOMOVAT SI DLOUHODOBÉ DOSAHY EKONOMICKÉHO POČÍNÁNÍ A TO , ŽE NĚKTERÉ ZISKY A ZTRÁTY JSOU ÚČETNĚ NEPOLAPITELNÉ , ALE O TO JSOU DŮLEŽITĚJŠÍ PRO NÁS I PRO BUDOUCÍ GENERACE ... DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST ...

                     Z PROJEVU EXPREZIDENTA VÁCLAVA HAVLA NA KONFERENCI SEYS V PRAŽSKÉM OBECNÍM DOMĚ 22. ÚNORA 2006

AddThisAddThisAddThisAddThisAddThis

 
 

—————

 

jaryjredmanmusic