www.vaclavhavel.cz/

Václav Havel -
To co je důležité nelze spočítat

... V dnešním globálním světě - a my to jako ve vypokuklém zrcadle vidíme v naší postkomunistické společnosti možná víc než kde jinde - jsou nepřímé , dlouhodobé a nespočitatelné zisky a ztráty opomíjeny ba posmívány , a to nevede k dobrým  koncům , stačí aby jste vyšli z tohoto krásného secesního prostoru a co uvidíte . Fasádu starého domu , za níž není nic , a v tom nic vzniká další z mnoha pražských chrámů konzumu . Je v tom , podle mne , symbol : fasáda je pro kolemjdoucího turistu zachována , magická praha zůstává magickou prahou , jako taková přináší účetní zisk a za fasádou chrám konzumu , v němž si už nikdo ani neuvědomí , že dům je něco jiného než fasáda ...A Takových příkladů bych mohl uvést hodně ...

  Existuje společnost , která v severních čechách těží uhlí , dělá to sofistikovaně , chytře , snaží se těžit šetrně , nic proti ní nemám , ale zároveň se ptám , proč to dělá ... Kde jsou patnáct let staré sliby , že když dostavíme temelín a zmodernizujeme dukovany , nebudeme muset ničit severní čechy ??? Dnes nejen že rozšiřujeme atomové elektrárny , ale zároveň vesele dál proměňujeme severní čechy v měsíční krajinu ... Uhlí vznikalo miliony let . Proč musí být všechno vytěženo za pár let , když za pár desetiletí možná budeme mít technologii , která přinese jednou tolik energie , než kolik zněj získáváme dnes ??? Proč ??? Pro spočitatelný zisk . Zisk nespočitatelný , který bychom měli z toho , že bychom uhlí nechali dalších pár desetiletí spokojeně dřímat , žádný účetní nespočítá , stejně jako nespočítá ztrátu ze zničemí kusu naší země ...

   Naše města obklíčily zvláštní zóny - není pro to asi jiné pojmenování než zóna - tyto zóny velikých rozcapených jednopodlažních továrních hal , zóny super a hypermarketů a také podivných sídlišť , hrajících si na vilky , ale ve skutečnosti zcela anonymních , zóny ohromných skladovacích ploch a parkovišť a mezi tím vším step , step a step ... Není to pole ani louka , les , vesnice či město , je to jakési postmoderní nic ... Supermarkety sice představují nekonečnou pestrobarevnost nabídky , ale kdo je pravidelně navštěvuje ,  záhy zjistí , že to je pestrobarevnost pouze předstíraná . Jediný originální výrobek , pro který jste chodili do speciálního obchodu , tam nenaleznete . Supermarkety jsou praktické , potřebujeme-li koště a pomazánku , protože obojí koupíte na jednom místě ,,,  ale zároveň jsou nesmírně podezřelé , neboť likvidují přirozenou strukturaci a síť společenského života , v níž malé tradiční obchůdky hrály roli sociálních center . Lidé se tu znali , potkávali se , nebyl to pouhý anonymní nákup ... Všude kde existují obhlédnutelná lidská společenství a komunikace mezi lidmi , fungují i sebekontrolní mechanismy společnosti a nekvete tolik kriminalita ...

  Existují celá lobby : betonová , skleněná a jiná , která nenápadně pronikají do struktur , která rozhodují o tváři našich měst , našeho osídlení a tam prosazují určitý typ staveb , které posléze naší zemi odnímají její originální tvář . Slyšíme sice mnoho řečí o národní identitě a o národní svébytnosti , ale sami si tuto identitu ničíme , prodáváme ji a rozmělňujeme tím , že si vymýšlíme průmyslové zóny nabízející prostitučním způsobem kolem jedoucímu bohatému cizinci , aby tam cosi vybudoval a ještě mu za to zaplatíme investiční pobídkou ... Investor tam sice něco jednopodlažního vybuduje , ale do pěti let se odstěhuje například do pakistánu , kde využije levnější pracovní sílu ...NÁM Zůstane vyhlodaný kus země jako dědictví naší krátkozrakosti ... Ale není to ovšem žádná česká specialita , je to pouze český typ reflexe globálního vývoje ...

   Jde mi mráz po zádech , když znovu a znovu čtu , že hlavním cílem evropské unie je dohnat a předehnat spojené státy . To je nicotný cíl . Tak unikátní , historicky důležitý politický proces , jakým je evropské sjednocování , plive sám sobě do tváře , vyhlašuje -li , že jeho hlavním cílem je předstíraný růst a růst tohoto růstu a zmnožovámí a zmnožování ... Dohnat a předehnat spojené státy chtěl už sovětský svaz za chruščova . V čem dohnat a předehnat ??? V množství , v kvantitě ??? Chceme vyrábět ještě více lahví z umělé hmoty , a když jejich obsah vypijeme , ani nevíme kam s nimi a pokoutně je vyvážíme do jiných zemí ???...  Jako by opět ony těžko postižitelné , kvalitní stránky či aspekty života nebyly brány v potaz . Jako by byly lehce vysmívány tím , že jsou obratně přesouvány na skupinky ekologů a zelených , tedy jakýchsi podivínů , kteří bazírují na nepočitatelném a jimž stačí zřídit ministerstvo a respektovat pár jejich poslanců v parlamentu , čímž se vše vyřeší - nevyřeší - jde o to jinak myslet ...

   Osobně například nechápu , proč je českým , evropským i světovým ideálem výroba stále většího počtu automobilů , který předpokládá stavbu dalších silnic a dálnic , a tím opět nezvratné ničení naší země . Jsme snad šťastnější , veselejší , spokojenější ??? Vůbec ne , jsme neklidní ,uštvaní , utrápení , pořád odněkud někam pospícháme a nad tím je třeba se zamyslet ...

  Vážení přátelé , na závěr bych rád řekl , že ten kdo si vyložil má slova jako výraz skepse , velmi se mýlí ... Jsem optimista , protože věřím v mladší generaci , schopnou vidět dál do budoucna , za úzký soudobý horizont , uvědomovat si dlouhodobé dosahy ekonomického počínání a to , že některé zisky a ztráty jsou účetně nepolapitelné , ale o to jsou důležitější pro nás i pro budoucí generace ... Děkuji vám za pozornost ...

                     Z projevu exprezidenta Václava Havla na konferenci Seys v pražském Obecním domě 22. Února 2006

STORIES BY JARYJ 
JARYJ REDMAN CERVENKA 
jaryjredmanmusic