History And Ecology

ALTERNATIVE-ART-ZONE_/history-and-ecology/         ***********************

Pojem umění je tak široký, mnohotvárný a proměnlivý, že jej podle mnoha odborníků nelze definovat. Pokusy o definici vycházejí buď z vlastností uměleckých děl a činností samých (umění znázorňuje, vyjadřuje, esteticky působí), z jeho historie (původ z kultu a rituálu, společenský význam, umělecké instituce) anebo jen tvrdí, že umění je to, co za ně určitá společnost pokládá (konstruktivismus).

STORIES BY JARYJ 
JARYJ REDMAN CERVENKA 
jaryjredmanmusic