MUSIC ...

V této rubrice nejsou žádné články.

RADIO SITUATION

RADIO ANALÝSA...

   POKUSIL BYCH SE TEĎ V NÁSLEDUJÍCÍCH NĚKOLIKA ODSTAVCÍCH O JAKOUSI KRÁTKODOBOU ANALÝSU DVOU RÁDIOVÝCH STANIC VYSÍLAJÍCÍCH V JEDNOM KRAJI ...   ZÁMĚRNĚ ZDE POROVNÁVÁM ČESKÉ A NEJMENOVANÉ RÁDIO / VYSVĚTLÍM POZDĚJI :-) , SE ZAVEDENÝM NĚMECKÝM RÁDIEM , U NĚHOŽ MOHU KVALITU HODNOTIT S ODSTUPEM ZHRUBA 25-TI LET ...  JSEM TOTIŽ TOHO NÁZORU , ŽE POKUD BYCH SROVNÁVAL KVALITU DVOU ČESKÝCH RÁDIÍ , HODNOCENÍ BY PRAVDĚPODOBNĚ NEPŘINESLO OČEKÁVANÝ A KONFRONTAČNÍ VÝSLEDEK , NEBOŤ ÚROVEŇ ČESKÝCH RÁDIÍ JE DLE MÉHO , NEOJEDINĚLÉHO NÁZORU , PONĚKUD NEŠŤASTNÁ A ŠPATNÁ.     NA JEDNÉ STRANĚ MŮŽEME VYPOZOROVAT NEUSTÁLÉ NAVRACENÍ SE K BIZARNÍM A SOCIALISMEM ZAVÁNĚJÍCÍM INTERPRETŮM , KTEŘÍ UŽ BYLI ZA POMYSLNÝM HUDEBNÍM HORIZONTEM V DOBÁCH SVÉ " POPULARITY " A NA STRANĚ DRUHÉ NEPOCHOPITELNOÉ OPOMÍJENÍ JAK SOUDOBÉ KVALITNÍ POP ROCKOVÉ HUDBY / NAPŘ : GNARLS AND BARKLEY , KANEY WEST , AMY WINEHOUSE , ROISIN MURPHY, ARCTIC MONKEYS , VERVE , RADIOHEAD , DUFFY , BLOC...
Celý článek

JARYJ REDMAN

Street performance

There have been performances in public places for gratuities in every major culture in the world, dating back to antiquity. This art form was the most common means of employment for entertainers before the advent of recording and personal electronics.[1] Prior to that, a person had to produce any music or entertainment, save for a few mechanical devices such as the barrel organ, the music box, and the piano roll. Organ grinders were commonly found busking in the old days. The term "busking" was first noted in the English language around the middle 1860s in Great Britain. Up until the 20th century buskers were commonly called minstrels in the United States, Europe, and other English-speaking lands. The word "busk" comes from the Spanish root word "buscar", meaning "to seek" – buskers are literally seeking fame and fortune.[2][3] The Spanish word "buscar" in turn evolved from the Indo-European word *"bhudh-skō" (to win, conquer) via the Celtic word "boudi-" (victory).[4] Busking is...
Celý článek

PUNK - PŮVOD , HISTORIE , VÝVOJ

Tento esej se zabývá punkem jako hnutím, životním a hudebním stylem a je především obecným pohledem na něj. To vychází už z podstaty punku samotného - těžko konkrétně definovat něco, co se snaží být od škatulkování oproštěno. Také bych chtěl dodat, že tato práce je zcela originálně vytvořena, není tedy odnikud zkopírována či převzata, byť samozřejmě vychází z určitých zdrojů. Pojem ,,punk", jeho vývoj a chápání K lepšímu pochopení, proč právě tento název, je třeba se alespoň zběžně podívat na anglické slovo ,,punk" ['pank] a jeho původní významy. Chtít jej ale přesně uchopit definicí však není možné, byť se s podobnými pokusy můžeme občas setkat. Je to dáno především abstraktností tohoto slova. Pochopení je tak na každém jednotlivci, já se pouze pokusím předložit k tomu potřebné informace. ,,Punk" v původní podobě obsahuje významy jako: 1 někdo či něco bezcenného nebo nedůležitého, 2 mladý výtržník, 3 nesmysl, 4 nezkušený mladý člověk, 5 učeň atd.. (V podobě pozdější...
Celý článek

STÉPHAN HESSEL : VZPOUZEJTE SE !!!

Bohatí jsou bohatší, chudí chudší! Francouzský filozof Stéphane Hessel ve své knize "Vzpouzejte se", jež se stala světovým bestsellerem, vyzývá k politické angažovanosti založené na pocitech sociální nespravedlnosti. Do knihkupectví chvíli před zavírací dobou přispěchá manželský pár okolo šedesátky. Vypadají na učitele v důchodu. „Máte knihu Stéphana Hessela?“ zeptá se muž. – „Támhle jich je celá hromada,“ odpovídá prodavač. Následuje hluboký výdech úlevy. Další knihkupec vypráví, že někteří zákazníci ji nakupují ve velkém. „Vezmu si jich deset a dám je všem svým přátelům.“ Kniha Indignez-vous! [Vzpouzejte se!] Stéphana Hessela zažívá ohromný úspěch: půl milionu prodaných exemplářů, deset dotisků a žádosti o překlady z celého světa, od Turecka přes Polsko až po Brazílii a Japonsko. Společnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o brožuru čítající zhruba dvacet stránek za 3 eura, dá se spíš než o kasovním trháku mluvit o společenském fenoménu. Podobně jako píseň, kterou si ...
Celý článek

STVOŘENÍ aneb PRASTARÉ TAJEMSTVÍ KVĚTU ŽIVOTA

Jsme mnohem víc, než víme. Před dlouhou dobou jsme se propadli z vysokého stavu vědomí dolů a teprve nyní se v nás začínají objevovat vzpomínky na to, co jsme zapomněli. Květ života existoval a znalo ho vše živé. Kdekoli jinde se ví, že je to vzorec stvoření, cesta dovnitř a ven; duch nás z této posvátné geometrie stvořil. Je to vepsáno v našich tělech, tyto informace jsou prastaré. Thovt, vysoký mistr z Atlantidy, Egypta a Řecka, on zejména poskytl tyto rozsáhlé informace autorovi. Žijeme ve zlomovém okamžiku pozemské historie. Svět dramaticky prožívá metamorfózu. Tím, že pochopíme náš současný stav, dokážeme se otevřít potenciálu nového rozšířeného vědomí, novému lidství na této planetě. Kniha Drunvala Malchizedeka přináší informace podložené vědeckými i matematickými důkazy, jak jsme se my, spirituální bytosti, ocitli ve fyzickém světě.             Časy se nyní velmi rychle mění....
Celý článek

J * REDMAN PREZENTACE ... ZÁKLADNÍ POSLUCHAČSKÉ SKUPINY

  ..STALO SE PŘED PÁR LETY .. ... A BYLO TO  VELMI PODOBNÝ JAKO S TÍM POSLECHEM A VNÍMÁNÍM MUZIKY V DOBÁCH NORMALIZAČNÍCH ,   I KDYŽ SE V DEVADESÁTÝCH LETECH SPOUSTA VĚCÍ ZMĚNILA , A TO JAK V HUDBĚ TAK I V OSTATNÍCH SMĚRECH , A VŠE SE ZDÁLO ZDÁNLIVĚ PESTRÉ , FUNGUJÍCÍ A S JISTOU DÁVKOU STÁLE SE ZLEPŠUJÍCÍ KVALITY  :-(  I V TĚCHTO ČASECH , KDY JSME URAZILI PRVNÍ KROKY PŘI ZDÁRNÉM A NEOCHVĚJNÉM BUDOVÁNÍ KAPITALISMU S LIDSKOU TVÁŘÍ   , JSEM KOLEM SEBE  NEUSTÁLE A OPAKOVANĚ VNÍMAL TO SAMÝ CO TENKRÁT : STÁLE SPOUSTA PODIVNÝ HUDBY A JEŠTĚ PODIVNĚJŠÍCH INTERPRETŮ ,  KTEŘÍ NÁS MUČILI SVOU PRODUKCÍ OD DOB NORMALIZAČNÍCH TELEVIZNÍCH ESTRÁD JAKO OBLÍBENÉ " EIN KESSEL BUNTES " A NA STRANĚ DRUHÉ  KVANTA NOVÝCH SKUPIN A UMĚLCŮ , KTEŘÍ SI ZASE PRO ZMĚNU VZALI MUSTER V MUZEU OŽIVLÝCH MRTVOL  :-)  A DO TŘETICE  PŘICHÁZÍ OPĚT NOVÁ VLNA NEMÉNĚ DĚSIVÝCH TV ESTRÁD , NYNÍ JISTĚ...
Celý článek

WHEN I WAS 17

PUBERTA , SVOBODA A ROCK ´N´ROLL ...

 ČTRNÁCTÝHO DUBNA 1986 JSEM VSTAL JAKO OBVYKLE V 8:30 A ZATOPIL V KOUPELNOVÝM , PREHISTORICKÝM KOTLI , CO PAMATOVAL SNAD PRARODIČE MOJÍ BABIČKY ,,, ALE DOJEM Z TOHO , ŽE SI ZAČÍNÁM UVĚDOMOVAT STÁLE SILNĚJI SVŮJ VLASTNÍ POT MI DAL TAK NĚJAK SÍLU K TOMU ROZDĚLAT OHEŇ A NEPOSRAT SE Z TOHO ... O CHVÍLI DÝL UŽ VYCHÁZÍM ZE DVEŘÍ , PŘÍMO HLAVNÍM VCHODEM A MASTÍM SI TO DO MLÍČŇÁKU - BYLA TO MOC FAJNOVÁ JÍDELNA V CENTRU MĚSTA , KDE SE SCHÁZELI LIDI Z RŮZNEJCH ZÁJMOVEJCH SKUPIN A ODLIŠNEJCH SPOLEČENSKEJCH VRSTEV ... V ROHU NO: 1 + 2 - KOMUNITY DŮCHODCŮ , MEDITUJÍCÍCH NAD MELTOU A ROHLÍKEM NĚCO MÁLO PŘES PŮL DNE , PAK STOLY VE STŘEDU MÍSTNOSTI OBSAZENÝ TRADIČNĚ CHLÁPKAMA V MONTERKÁCH S TĚMA NEJSILNĚJŠÍMA KECAMA A PIVEM U DRŽKY ... U PULTÍKŮ PŘI ZDECH PAK POSTÁVAJÍ MLADÝ A PESTŘE VYMALOVANÝ HOLČIČKY , KTERÝ PO ŠKOLE PLÁNUJOU VYCHÁZKY S JEŠTĚ MLADŠÍMA , NE UŽ TAK VYMALOVANEJMA HOŠÍKAMA ...   SPICHA MÍVÁME V SOBOTU ČASTO V JEDENÁCT  , ALE DNESKA TO VYPADALO , ŽE  V...
Celý článek

BEAT GENERATION

BEAT GENERATION

  BEAT GENERATION  NEBO-LI BEATNÍCI , NAZÝVALO SE UMĚLECKÉ A LITERÁRNĚ KULTURNÍ HNUTÍ V USA , KTERÉ VZNIKLO VE DRUHÉ POLOVINĚ 50. LET A ZÍSKALO SI NA JEDNÉ STRANĚ JAK SVÉ NEKRITICKÉ PŘÍZNIVCE A OBDIVOVATELE TAK STEJNĚ TAK I SVÉ ODPŮRCE A KRITIKY .   BEATNÍCI ODMÍTALI IDEÁL " MLADÉHO ÚSPĚŠNÉHO AMERIČANA " S JEHO PŘÍMOČAŘE NALINKOVANÝM A PEVNÝM CÍLEM A DALI SE CESTOU PROTESTU .  SNAŽILI SE SVŮJ ŽIVOT PŘEDEVŠÍM PROŽÍT A TAK UTÍKALÍ OD CIVILIZAČNÍCH VYMOŽENOSTÍ A KONZUMU K NEVÁZANÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA A NAVRACÍ SE K PŘÍRODĚ ...  JEJICH CHOVÁNÍ JE PROJEVEM NEGATIVISMU , REVOLTY , VÝSMĚCHU TRADIČNÍM HODNOTÁM / BOHATSVÍ , KARIERA , RODINA / , OFICIÁLNÍ MORÁLCE A PROSPERUJÍCÍ KONZUMNÍ SPOLEČNOSTI .  PŘIKLÁNÍ SE K ORIENTÁLNÍM FILOZOFIÍM / ZENBUDHISMU / , HLEDAJÍ VNITŘNÍ SVOBODU / BUĎ VÝSTŘEDNOST V MÓDĚ NEBO NAOPAK VZHLED ZANEDBANOSTI ,  TOUŽÍ PO ROZKOŠI / VLIV ALKOHOLU , DROG , TULÁCTVÍ , JAZZU / , VOLÍ DOBROVOLNOU CHUDOBU .  V LITERATUŘE SE PROJEVUJÍ...
Celý článek

SIMPSONS 4EVER

SIMPSONOVI

     MOŽNÁ, že jste teď poněkud zaraženi , a překvapeni a říkáte si " Prokrista proč nám tady chce cpát článek o SIMPSONECH , vždyť by to mělo být o muzice , no ne ???  Milerád vám to vysvětlím ... Otec a zakladatel v jednom MATT GROENING si často může mnout / a taky , že to pravidelně dělá / , svoje dvě ruce , kterými se mu podařilo vytvořit a předlouhé roky bez ztráty kvality udržet v centru světové pozornosti jeden z nejvtipnějších kreslených seriálů všech dob a MUZIKA v něm od počátku hraje nezastupitelnou roli ...    Kdo tomuto FAMÓZNĚ  rozpohybovanému komiksu propadne , bude sakra odměněn , měřeno estetickými delikatesami , kterými jsou výtvarná originalita , výborné scénáře , spád a dynamika děje , neskonalý vtip dialogů a v neposlední řadě desítky filigránsky zapreparovaných gagů , fórů , jinotajů , narážek a jiných vylomenin, nemají SIMPSONOVI  na poli kreslené zábavy konkurenci a je to i díky nadprůměrnému českému dabingu...
Celý článek

DIRTY LIVIN

BEAUTIFUL , BUT MATERIAL WORLD ...

   CO SE TAKHLE NA CHVÍLI V TOM VŠEM SPĚCHU ZASTAVIT ??? :-) ...  PŘEDKLÁDÁM VÁM VŠEM , KTEŘÍ JSTE OCHOTNI NASLOUCHAT , NĚKOLIK FAKTICKÝCH , ALE I IDEALISTICKÝCH POSTŘEHŮ K NAŠEMU  TAK " BÁJEČNĚ SPOTŘEBNÍMU SVĚTU " ... POSTŘEHŮ  , KTERÉ JE MOŽNO JISTĚ IGNOROVAT , ALE NENÍ VYLOUČENO SE JIMI TAKÉ DLOUHODBĚ ZABÝVAT , COŽ UŽ SE  V MNOHA PŘÍPADECH OPRAVDU DĚJE  .   JELIKOŽ SPOTŘEBNÍ SPOLEČNOST VYTVOŘILA ZA POMĚRNĚ KRÁTKOU DOBU SVÉ EXISTENCE UNIVERSÁLNÍ VZORCE JEDNÁNÍ LIDÍ , KTERÉ NAŠEPTÁVAJÍ ABYCHOM VÍCE A VÍCE ČASU VĚNOVALI VYDĚLÁVÁNÍ PENĚZ , NAMÍSTO RODINĚ , PŘÁTELŮM NEBO SPOLEČENSTVÍ ,...  SAMA SOBĚ SI TAK PODŘEZALA VĚTEV / A NE JEDNU :-(  A  Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA MUSÍ BÝT NUTNĚ  URČENA K ZÁNIKU  ...      JEDNÍM ,  JISTĚ NEZANEDBATELNÝM A DNES UŽ BOHUŽEL MINORITNÍM  ZPŮSOBEM CHOVÁNÍ  , JE POHLED  NA LIDSKÉ ŽITÍ SKRZE KULTURY A...
Celý článek

VÁCLAV HAVEL

TO CO JE DŮLEŽITÉ NELZE SPOČÍTAT

... V DNEŠNÍM GLOBÁLNÍM SVĚTĚ - A MY TO JAKO VE VYPOKUKLÉM ZRCADLE VIDÍME V NAŠÍ POSTKOMUNISTICKÉ SPOLEČNOSTI MOŽNÁ VÍC NEŽ KDE JINDE - JSOU NEPŘÍMÉ , DLOUHODOBÉ A NESPOČITATELNÉ ZISKY A ZTRÁTY OPOMÍJENY BA POSMÍVÁNY , A TO NEVEDE K DOBRÝM  KONCŮM , STAČÍ ABY JSTE VYŠLI Z TOHOTO KRÁSNÉHO SECESNÍHO PROSTORU A CO UVIDÍTE . FASÁDU STARÉHO DOMU , ZA NÍŽ NENÍ NIC , A V TOM NIC VZNIKÁ DALŠÍ Z MNOHA PRAŽSKÝCH CHRÁMŮ KONZUMU . JE V TOM , PODLE MNE , SYMBOL : FASÁDA JE PRO KOLEMJDOUCÍHO TURISTU ZACHOVÁNA , MAGICKÁ PRAHA ZŮSTÁVÁ MAGICKOU PRAHOU , JAKO TAKOVÁ PŘINÁŠÍ ÚČETNÍ ZISK A ZA FASÁDOU CHRÁM KONZUMU , V NĚMŽ SI UŽ NIKDO ANI NEUVĚDOMÍ , ŽE DŮM JE NĚCO JINÉHO NEŽ FASÁDA ...A TAKOVÝCH PŘÍKLADŮ BYCH MOHL UVÉST HODNĚ ...   EXISTUJE SPOLEČNOST , KTERÁ V SEVERNÍCH ČECHÁCH TĚŽÍ UHLÍ , DĚLÁ TO SOFISTIKOVANĚ , CHYTŘE , SNAŽÍ SE TĚŽIT ŠETRNĚ , NIC PROTI NÍ NEMÁM , ALE ZÁROVEŇ SE PTÁM , PROČ TO DĚLÁ ... KDE JSOU PATNÁCT LET STARÉ SLIBY , ŽE KDYŽ DOSTAVÍME TEMELÍN A ZMODERNIZUJEME DUKOVANY ,...
Celý článek

JAZZ MUSIC

CO JE TO JAZZ ???

   JAZZ ,  JE PROUD HUDBY , KTERÝ VZNIKL  NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ JAKO VÝSLEDEK SYNTÉZY HUDEBNÍ KULTURY ČERNOCHŮ DEPORTOVANÝCH DO AMERIKY A HUDBY EVROPSKÝCH PŘISTĚHOVALCŮ . JAZZ VYCHÁZÍ Z ČERNOŠSKÝCH WORKSONGŮ / PÍSNÍ ZPÍVANÝCH PŘI PRÁCI / , GOSPELŮ A SPIRITUÁLŮ , HLAVNĚ VŠAK Z BLUES MUSIC .   SPECIFIČNOST JAZZOVÉ HUDBY SPOČÍVÁ PŘEDEVŠÍM V JEHO VÝVOJOVÉ DYNAMIČNOSTI , SPOJOVÁNÍ S PROJEVY JINÝCH HUDEBNÍCH ŽÁNRŮ A TO I Z OBLASTI HUDBY ARTIFICIÁLNÍ , JEHO METRORYTMIKA OPŘENÁ O BEAT , IMPROVIZACE , NÁSTROJOVÁ I VOKÁLNÍ VIRTUOZITA , SPECIFICKÉ TVOŘENÍ TÓNŮ , MELODICKOHARMONICKÉ POSTUPY , POUŽÍVÁNÍ URČITÝCH HUDEBNÍCH FOREM , SPLÝVÁNÍ OSOBNOSTI INTERPRETA A SKLADATELE A ŘADA DALŠÍCH ZVLÁŠNOSTÍ ...   LITERATURA O JAZZU U NÁS NENÍ NIKTERAK BOHATÁ , ALE PŘESTO EXISTUJE .  ZAJÍMAVÝ MŮŽE BÝT NAPŘÍKLAD NÁZOR , KTERÝ SE OBJEVIL V KNIZE E. F. BURIANA  " JAZZ " / PRAHA 1928 / .  V KNIZE SE DOČTEME O NÁZORU , KTERÝ ZASTÁVALA CELÁ ŘADA VÝZNAMNÝCH...
Celý článek

OBJEVOVÁNÍ DUCHA

INDIÁNSKÉ LÉČENÍ

    DOMORODÍ LÉČITELÉ VĚŘILI , ŽE KAŽDÉ LÉČENÍ MUSÍ ZAČÍT DUCHEM A JEHO POVOLENÍM , A TO I V PŘÍPADĚ RADIOTERAPIE NEBO CHIRURGICKÉ OPERACE .  LÉČENÍ DUCHA JE NUTNOU PODMÍNKOU LÉČENÍ TĚLA , A PROTO NAŠE LÉČEBNÁ CESTA ZAČÍNÁ NA VÝCHODĚ...   NÁZOR , ŽE DUCHOVNÍ VÍRA LÉČÍ , JE TAK STARÝ JAKO LIDSTVO SAMO ...   VÝSLEDKY PRŮZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ PUBLIKOVANÉ V ČASOPISE USA TODAY V ROCE 1996 UKÁZALY , ŽE 56 % AMERIČANŮ VĚŘÍ , ŽE JIM NÁBOŽENSKÁ VÍRA POMÁHÁ UZDRAVIT SE  A VÍCE NEŽ POLOVINA PACIENTŮ , KTEŘÍ JSOU PODROBENI DLOUHODOBÉ DIALÝZE , ŘEKLO , ŽE NÁBOŽENSKÁ VÍRA HRAJE DŮLEŽITOU ROLI PŘI JEJICH LÉČENÍ ...    TYTÉŽ STUDIE UKAZUJÍ , ŽE ZTRÁTA ZÁJMU , POCITY BEZCENNOSTI A NEDOSTATEK NADĚJE JSOU VELMI VZÁCNÉ JEVY U LIDÍ , KTEŘÍ MAJÍ SILNOU NÁBOŽENSKOU VÍRU .   TATO VĚDECKÁ ZJIŠTĚNÍ POTVRZUJÍ TO , CO DOMORODÍ LÉČITELÉ VĚDĚLI UŽ DÁVNO  : LÉČEBNÁ CESTA ZAČÍNÁ DUCHEM A PRVNÍM ZÁZRAKEM JE ZÁZRAK NADĚJE A SMYSLU A DUCH TYTO TŘI...
Celý článek

WOODY ALLEN...

MEZI KOUZLY A JAZZEM

     ALLAN STEWART KONIGSBERG , KTERÝ ZAČAL POZDĚJI POUŽÍVAT JMÉNO WOODY ALLEN , SE NARODIL V BROOKLYNU / NEW YORK /  1. PROSINCE 1935 V ŽIDOVSKÉ RODINĚ JAKO PRVOROZENÝ SYN .  JEHO RODIČE MARTIN A NETTIE PŘEDSTAVOVALI TYPICKÉ MANŽELSTVÍ PRACUJÍCÍ TŘÍDY PRVNÍ GENERACE NAROZENÉ VE SPOJENÝCH STÁTECH PO PŘISTĚHOVALECKÉM BOOMU NA KONCI 19. STOLETÍ .   WOODY BYLO POMĚRNĚ SAMOTÁŘSKÉ A INTROVERTNÍ DĚCKO , PRO KTERÉ SE POSTUPEM ČASU STÁVÁ DRUHÝM DOMOVEM KINOSÁL A KINO NA KTERÉ ON SÁM VZPOMÍNÁ S NEJVĚTŠÍ NOSTALGIÍ , JE BIOGRAF KENT , MÍSTO O NĚMŽ WOODY ALLEN MLUVÍ JAKO  O JEDNOM Z NEJVĚTŠÍCH A NEJVÝZNAMĚJŠÍCH MÍST SVÉHO MLÁDÍ ...  KOLEM ROKU 1951 SE MEZI WOODYHO ZÁLIBY ŘADILY JAK BASEBALL , BOX TAK PŘEDEVŠÍM JAZZ / ALLAN SE SCHÁZEL SE SKUPINOU PŘÁTEL , SPOLEČNĚ POSLOUCHALI DESKY A ČÍM DÁL TÍM VÍCE PROPADALI KOUZLU TRADIČNÍHO JAZZU / ...   NA STŘEDNÍ ŠKOLE V MIDWOODU ZJIŠŤUJE , ŽE V SOBĚ STÁLE NENALEZL ZÁJEM O NI/ STEJNĚ...
Celý článek

2012 * NEW DIMENSION

2012 * NOVÁ DIMENZE ??

  NA ZAČÁTKU TOHOTO ČLÁNKU BYCH CHTĚL NASTÍNIT K JAKÝM JEVŮM A ZMĚNÁM MŮŽE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ DOJÍT , DÁLE NA ZÁKLADĚ ČEHO A JAK SE NA TYTO OBJEVY PŘIŠLO A NA KONCI SE BUDEME ZABÝVAT  TÍM , CO BYCHOM MOHLI MY SAMI UDĚLAT A JAKÝ POSTOJ BYCHOM MOHLI NEJLÉPE ZAUJMOUT K TÉTO ZMĚNĚ ... ZMĚNĚ KTERÁ BY SE MOHLA JMENOVAT : PŘECHOD DO JINÉ DIMENZE ...   JAKO PRVNÍ SE ZMÍNÍME O TEORII GAIA , PODLE KTERÉ NENÍ NAŠE PLANETA JEN KUSEM NEŽIVÉ HMOTY OBYDLENÉ RŮZNÝMI ORGANISMY , ALE SAMA JE TAKOVÝM ŽIVÝM A SAMOSTATNÝM ORGANISMEM .  TOUTO TEORIÍ SE ZABÝVAJÍ JAK EKOLOGOVÉ ČI NĚKTEŘÍ VĚDCI , TAK TŘEBA I ŘADA DUCHOVNÍCH LIDÍ .  PRO MNOHO Z VÁS TO MŮŽE ZNÍT PODIVNĚ , JELIKOŽ SI ORGANISMUS PŘEDSTAVUJETE PODLE SEBE , JAKO NĚJAKÉHO TVORA , KTERÝ KOMUNIKUJE . -  VE SKUTEČNOSTI TO ALE MŮŽE BÝT ÚPLNĚ JINAK ... NAVÍC NAŠE PLANETA S NÁMI ROVNĚŽ KOMUNIKUJE , POUZE JINÝM JAZYKEM , . JEDNÍM ZPŮSOBEM JAK S NÁMI KOMUNIKUJE JE SKRZE UDÁLOSTI KTERÉ SE NA NÍ ODEHRÁVAJÍ A KTERÉ...
Celý článek

VĚTŠÍ , RYCHLEJŠÍ , DÁL A VÍC...

ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ...

    VĚTŠÍ A RYCHLEJŠÍ , DÁL A VÍC - TO JSOU HLAVNÍ ATRIBUTY NAŠEHO SOUČASNÉHO CHÁPÁNÍ POJMU POKROK . STALO SE TO PRO NÁS NĚČÍM NAPROSTO SAMOZŘEJMÝM , A PROTO SI JEN MÁLOKDO UVĚDOMUJE , ŽE TENTO ZÁVOD ZAČAL TEPRVE PŘED ZHRUBA STO LETY . PARNÍ LOKOMOTIVY ZNAMENALY REVOLUCI V CESTOVÁNÍ I V DOPRAVĚ ZBOŽÍ . UHLÍM POHÁNĚNÝ STROJ NA KOLEJÍCH BYL RYCHLEJŠÍ NEŽ VŠECHNY KOČÁRY A NA ROZDÍL OD KOŇSKÝCH SPŘEŽENÍ SE NIKDY NEUNAVIL , NEPOTŘEBOVAL PŘESTÁVKY NA ODPOČINEK ... ZE ZÁVRATNÉ RYCHLOSTI MĚLI LIDÉ ZPOČÁTKU STRACH , BRZY SE VŠAK STALA IDEÁLEM MODERNÍ DOBY . TECHNICKÝ POKROK , KRMENÝ ZPOČÁTKU UHLÍM A POZDĚJI TAKÉ ROPOU , PŘIVEDL NA SVĚT NEJPRVE PARNÍKY A POTOM AUTA , TAKŽE SI OPOJENÍ RYCHLOSTÍ MOHL DOPŘÁVAT TÉMĚŘ KAŽDÝ ... " VYHLAŠUJEME , ŽE NÁDHERY SVĚTA SE ROZROSTLY O DALŠÍ KRÁSU : KRÁSU RYCHLOSTI . " TO NAPSAL ITALSKÝ BÁSNÍK FILLIPO TOMASSO MARINETTI VE SVÉM FUTURISTICKÉM MANIFESTU VYDANÉM V ROCE 1909.  " KVÍLEJÍCÍ AUTOMOBIL , KTERÝ SE POHYBUJE JAKO NA HLADÍTKU , JE...
Celý článek

KOMERČNÍ I*NOVA*TOR

KOMERČNÍ I*NOVA*TOR

DRAHÝ A MILOVANÝ PAN RIADITĚL TELEVÍZIE NOVA , CINEMA ...  ALE AJ  PRIMA ,  BARANDOVA  ...    BUDĚ TO BEZ MÁLA AZDA ČTRNÁCŤ ROKOV   ČO SOM OD VAŠEJ I NAŠEJ TELEVÍZIJE OBDRŽJAL TÚ SKVELŮ INFORMÁCIJU A SICE " STAŤ SA ČLENOM KLUBU PLANETARIUM NOVA , STAŤ SA SÚČASTIJOU ÚCHVATNEJ SKUPINY DIVOTVORNÝCH DIVÁKOV , UMELCOV A DRAMATURGOV , ZKRÁTKA BYŤ UŽ NA VEKY SPOLUODPOVEDNÝM PACHAŤELOM VŠETKÝCH TÝCH PREKRÁSNYCH PORADOV A VYSJELANÍ ...    DOVOLTĚ MI NĚÚREKOM A NA TOMTO MIESTĚ VÁM ZO SRDCA A VELMI POĎAKOVAT SA ZA TO VŠETKO ÚŽASNÉ ČO PRE NÁS VAŠA / AJ NAŠA / TELEVÍZIJA ZA TÝCH NĚSKUTEČNĚ DLHÝCH A PREKRÁSNÝCH TAKMER DVADSAŤ SVETĚLNÝCH LETOKRUHOV UROBILA ... PREDEVŠÍM VÁM CHCEM S HLAVU OPRETÚ O CESTU POĎAKOVAT SA ZA TIE NÁDHERNÉ KOLUMBIJSKE , ARGENTINSKE , PAKISTANSKE , URUGVYJSKE AJ SOVETSKE TELENOVELY , ULTRALOVENOVELY AJ EXTRASUPERNOVELY AKO NAPRÍKLAD BOLA ESMERALDA , EMANUELA , DYNASTIJA , TAK IŠJEL ČAS , MLADÍ AJ NEKLIDNÝ A LEBO SÚČASNÉ...
Celý článek

BUDDHISMUS

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY BUDDHISMU

   BUDDHISMUS JE NÁBOŽENSKO - FILOSOFICKÝ SYSTÉM , JEHOŽ ZÁKLAD VYTVOŘIL GAUTAMA BUDDHA PRAVDĚPODOBNĚ V 5. STOLETÍ PŘ. N. L. V SEVERIOVÝCHODNÍ INDII .  JEDNÁ SE O JEDNO Z NEJROZŠÍŘENĚJŠÍCH SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ , KTERÉ VYZNÁVÁ PŘIBLIŽNĚ 230-500 MILIONŮ LIDÍ ...  Z OBDOBÍ BUDDHOVA ŽIVOTA O NĚM NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ PÍSEMNÉ ZPRÁVY , NAŠE ZNALOSTI JEHO UČENÍ VYCHÁZÍ Z TZV. PITAK  , KTERÉ SICE BYLY SEPSÁNY AŽ PO JEHOO SMRTII , NICMMÉNĚ SE LZE DOMNÍVAT  , ŽE V NICCH JE OBSAŽENO UČENÍ VELMI BLÍZKÉ  PŮVODNÍMU UČENÍ BUDDHY ...    BUDDHISMUS JE OZNAČOVÁN  JAKO ATEISTICKÉ  NÁBOŽENSTVÍ , AČKOLIV V NEJSTARŠÍCH TEXTECH VYSTUPUJE SPOUSTA BOŽSTEV ŽIJÍCÍCH NA JINÝCH ÚROVNÍCH EXISTENCE . AVŠAK  NA ROZDÍL OD TEISTICKÝCHH NÁBOŽENSTVÍ BYLA  TATO BOŽSTVA POVAŽOVÁNÁ ZA SMRTELNÉ A NEVĚDOMÉ BYTOSTI  PODOBNĚ JAKO LIDÉ , POUZE JE PŘEVYŠUJÍCÍ SVOU KRÁSOU , SCHOPNOSTMI A DLOUHOVĚKOSTÍ .  JAKO ATEISTICKÉ NÁBOŽENSTVÍ JE PŘESTO BUDDHISMUS MOŽNÉ...
Celý článek

TATTOO

HISTORIE TETOVÁNÍ

 TETOVÁNÍ LIDSKÉHO TĚLA JE JEDNOU Z NEJSTARŠÍCH FOREM VÝTVARNÉHO UMĚNÍ , KTERÁ JE VLASTNÍ NEJRŮZNĚJŠÍM KULTURÁM NA CELÉM SVĚTĚ .  TETOVALI SE  EGYPŤANÉ , MAOROVÉ , INDIÁNI , JAPONCI A STEJNĚ TAK I STAŘÍ ŘEKOVÉ , KELTOVÉ NEBO VIKINGOVÉ . A I  KDYŽ JEJICH DŮVODY BYLY ODLIŠNÉ  / KELTOVÉ ČI VIKINGOVÉ TETOVALI SVÁ TĚLA PŘEVÁŽNĚ K ZASTRAŠENÍ NEPŘÁTEL A ÚSPĚCHU V BOJI ,  VE STARÉM EGYPTĚ BYLO TETOVÁNÍ VÝSADOU KRÁLŮ A KRÁLOVEN  , U TICHOMOŘSKÝCH NÁRODŮ STEJNĚ TAK JAKO U AZTÉCŮ NEBO MAYŮ SE JEDNALO O TRADIČNÍ ZPŮSOB UMĚNÍ , PŘÍSLUŠNOST K URČITÉMU KMENI A ZÁSADNĚ MĚLO MAGICKÝ A KONKRÉTNÍ VÝZNAM PRO SVÉHO NOSITELE ...  , V PRINCIPU JE VŽDY SPOJOVALA ÚCTA K PŘEDKŮM , BOHŮM  NEBO OCHRANA PŘED ZLÝMI DUCHY A NEPŘÁTELI  /.  TETOVANÉ TĚLO BYLO PRO MNOHÉ KULTURY SYMBOLEM ODUŠEVNĚLOSTI A SÍLY ...   NEJSTARŠÍM DŮKAZEM  O PROVÁDĚNÍ TATUÁŽÍ NAŠICH PŘEDKŮ JE MUMIE TZV. ÖTZIHO , NALEZENÁ V ROCE 1991 V ITALSKÝCH...
Celý článek

ANDY WARHOL

POP - ART * CESTA ZA SLÁVOU

    KDYBYCHOM STRÁNKY VŠECH KNIH , ČLÁNKŮ A STUDIÍ , KTERÉ BYLY O JEHO ŽIVOTĚ A DÍLE NAPSÁNY , NAROVNALI VEDLE SEBE , POKRYLY BY NEZANEDBATELNÝ KUS ZEMSKÉHO POVRCHU .  VYSTUPOVAL-LI NA VEŘEJNOSTI , PŮSOBIL VŽDY DOJMEM , JAKO BY NEBYL Z TOHOTO SVĚTA , BYL PLACHÝ A VLÍDNÝ , VĚTŠINOU USMĚVAVÝ A VŽDY PONĚKUD DUCHEM NEPŘÍTOMNÝ . BYL ZTĚLESNĚNÍM AMERICKÉHO SNU O ZÁVRATNÉ KARIÉŘE UMÝVAČE NÁDOBÍ , KTERÝ SE STAL MILIONÁŘEM ...    NENÍ ZCELA JASNÉ , KD SE VLASTNĚ ANDY WARHOL NARODIL , V LITERATUŘE LZE NAJÍT NĚKOLIK ÚDAJŮ VZTAHUJÍCÍ SE K LETŮM 1928 - 1931 , ALE ON SÁM TVRDIL , ŽE JEHO RODNÝ LIST Z ROKU 1930 JE PADĚLEK . NEJČASTĚJI JE TEDY  JAKO DEN JEHO NAROZENÍ UVÁDĚN 6. ČERVEN 1928 . DOKONCE I O DATU JEHO ÚMRTÍ KOLUJÍ NEJMÉNĚ DVĚ VERZE . JE VŠAK JISTÉ , ŽE ZEMŘEL 22. ÚNORA 1987 NA NÁSLEDKY OPERACE ŽLUČNÍKU , STEJNĚ TAK NEMÁME POCHYB O TOM , ŽE MÍSTEM JEHO NAROZENÍ JE FOREST CITY V PENSYLVÁNII A ŽE JEHO PŮVODNÍ JMÉNO ZNĚLO ANDREW WARHOLA ...   POVOLÁNÍM...
Celý článek

THE LORD OF THE HYPERMARKET

PÁN HYPERMARKETU

  THE LORD OF THE HYPERMARKET / PÁN HYPERMARKETU / …“POZOR , POZOR !!!  UŽ JDE !!! …VŠICHNI NA SVÝ MÍSTA A PŘEDSTÍREJTE …LESHEK NA PLOŠINU , NOREK NA KOLENA , EVIL-X NASADIT MASKU S ÚSMĚVEM , HNĚDOJED PŘIPRAVIT NA SESKOK…“   JAKO KAŽDÉHO DNE  ZAČAL I DNES KRÁL NEURON SVŮJ DEN PROCHÁZKOU PO HYPERMARKETOVÉ STŘEDOZEMI  KDY SVÝM RENTGENOVÝM ZRAKEM KONTROLOVAL SVÉ KRÁLOVSTVÍ STEJNĚ TAK JAKO LOAJALITU SVÝCH PODDANÝCH.  LÍBILO SE MU KDYŽ MU CHÁTRA PROVOLÁVALA SLÁVU A ZASYPÁVALA JEJ KONFETAMI STEJNĚ TAK JAKO  JEJ ČASTOVALA ZTUHLÝMI GRIMASAMI , KTERÉ MĚLY VYZAŘOVAT NADŠENÍ ,  SPOKOJENOST A POKORU…   „HURÁÁÁ !!!   HURÁÁÁ  !!!    SLÁÁÁVA  !!!   AŤ  ŽIJE NEURON 15-CTÝ, NÁŠ MILOSRDNÝ KRÁL !!! „BYL TO VSKUTKU PITORESKNÍ OBRAZ KOMBINOVANÉHO A STROJENÉHO POKRYTECTVÍ A POSLUŠNOSTI …NĚKTEŘÍ KLEČÍCE NA KOLENOU S NÁKOLENKAMI , / TI ODVÁŽNĚJŠÍ BEZ /, MODLILI SE K VLÁDCI SE SKLONĚNOU HLAVOU...
Celý článek
jaryjredmanmusic