www.unicef.org/

Dětský fond Organizace spojených národů (anglicky United Nations Children’s Fund) je částí Organizace spojených národů. Je to největší světová organizace, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Byl vytvořen 11. prosince 1946.

Do roku 1953 se nazýval Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci. Z anglického originálu tohoto názvu United Nations International Children’s Emergency Fund vznikla zkratka UNICEF, která se používá dodnes. Má zastoupení v 158 zemích.

Organizace byla založena v roce 1946 jako podpora proti utrpení dětí po 2. světové válce. V roce 1953 se fond stal trvalou součástí OSN a došlo k jeho přejmenování na United Nations Children’s Fund. Původní zkratka UNICEF zůstala zachována. Organizace je držitelem Nobelovy ceny míru za rok 1965.
UNICEF sídlí v New Yorku, má sedm regionálních kanceláří a zastoupení ve 158 zemích světa. V 37 vyspělých zemích, včetně Česka, existují tzv. národní výbory pro UNICEF, které mají za úkol popularizaci práv dětí a získávání finančních prostředků pro činnosti UNICEF v rozvojových zemích.

UNICEF řídí Výkonná rada, která má 36 členů a která rozhoduje konsensem. Prakticky vede UNICEF prezident a čtyři viceprezidenti. Členy Výkonné rady nominují jednotlivé vlády členských států OSN, přičemž každá část světa má stanoven počet míst v radě. Afrika má rezervováno 8 křesel, Asie 7 zástupců, východní Evropa 4 zástupce, Latinská Amerika a Karibik 5 křesel, západní Evropa a další státy 12 zástupců.

Od založení UNICEF v roce 1946 se v čele organizace vystřídaly tyto osobnosti

 

STORIES BY JARYJ 
JARYJ REDMAN CERVENKA 
jaryjredmanmusic