POP - ART * CESTA ZA SLÁVOU

    KDYBYCHOM STRÁNKY VŠECH KNIH , ČLÁNKŮ A STUDIÍ , KTERÉ BYLY O JEHO ŽIVOTĚ A DÍLE NAPSÁNY , NAROVNALI VEDLE SEBE , POKRYLY BY NEZANEDBATELNÝ KUS ZEMSKÉHO POVRCHU .  VYSTUPOVAL-LI NA VEŘEJNOSTI , PŮSOBIL VŽDY DOJMEM , JAKO BY NEBYL Z TOHOTO SVĚTA , BYL PLACHÝ A VLÍDNÝ , VĚTŠINOU USMĚVAVÝ A VŽDY PONĚKUD DUCHEM NEPŘÍTOMNÝ . BYL ZTĚLESNĚNÍM AMERICKÉHO SNU O ZÁVRATNÉ KARIÉŘE UMÝVAČE NÁDOBÍ , KTERÝ SE STAL MILIONÁŘEM ...

   NENÍ ZCELA JASNÉ , KD SE VLASTNĚ ANDY WARHOL NARODIL , V LITERATUŘE LZE NAJÍT NĚKOLIK ÚDAJŮ VZTAHUJÍCÍ SE K LETŮM 1928 - 1931 , ALE ON SÁM TVRDIL , ŽE JEHO RODNÝ LIST Z ROKU 1930 JE PADĚLEK . NEJČASTĚJI JE TEDY  JAKO DEN JEHO NAROZENÍ UVÁDĚN 6. ČERVEN 1928 . DOKONCE I O DATU JEHO ÚMRTÍ KOLUJÍ NEJMÉNĚ DVĚ VERZE . JE VŠAK JISTÉ , ŽE ZEMŘEL 22. ÚNORA 1987 NA NÁSLEDKY OPERACE ŽLUČNÍKU , STEJNĚ TAK NEMÁME POCHYB O TOM , ŽE MÍSTEM JEHO NAROZENÍ JE FOREST CITY V PENSYLVÁNII A ŽE JEHO PŮVODNÍ JMÉNO ZNĚLO ANDREW WARHOLA ...   POVOLÁNÍM BYL REKLAMNÍ GRAFIK , POKLÁDAL SE VŠAK ZA UMĚLCE A JAKO UMĚLEC VYTVOŘIL ZCELA NOVÝ TYP , KTERÝ IRITOVAL UMĚLECKÝ SVĚT , OTŘÁSL JÍM A PŘISPĚL K JEHO PROMĚNĚ . NAVZDORY TOMU VŠAK MNOHÉ POSTUPY V JEHO UMĚLECKÉ PRAXI ZCELA PŘIPOMÍNAJÍ ŘÍZENÍ A CHOD UMĚLECKÉ DÍLNY V OBDOBÍ RENESANCE A BAROKA . BYL POKLÁDÁN ZA VELMI ZDRŽENLIVÉHO A VE STYKU S NOVINÁŘI BYL VYLOŽENÝ NEMLUVA : " NENÍ ZCELA POCTIVÉ SPOJOVAT TOTO INTERVIEW S ANDY WARHOLEM , VŽDYŤ ON TRPÍ , DÁVÁ JEN NERAD NAHLÉDNOUT DO SVÉHO MITRA , BA DOKONCE I PASU . " TĚMITO SLOVY UVEDLA EVA WINDMÖLLEROVÁ OBŠÍRNÝ ROZHOVOR S UMĚLCEM V ILUSTROVANÉM ČASOPISE " STERN " / 8.10. 1981 / . A PŘECI NEZANECHAL ŽÁDNÝ JINÝ UMĚLEC JEHO DOBY TOLIK OSOBNÍCH VÝPOVĚDÍ JAKO ON : VEDLE VELKÉHO MNOŽSTVÍ ROZHOVORŮ A AFORISTICKÝCH VÝROKŮ MOŽNÁ I DVĚ AUTOBIOGRAFICKÉ KNIHY ...

  ANDY WARHO, ZTĚLESŇOVAL HVĚZDU NOVÉHO TYPU NAPROSTO DOKONALE  , JAKO VYNÁLEZCE REALIZÁTOR A AKTÉR V JEDNÉ OSOBĚ OBOHATIL SVĚT O UMĚLECKOU HVĚZDU , KTERÁ VSTOUPILA DO SVĚTA UMĚNÍ JAKO NÁSLEDNÍK UMĚLECKÉHO GÉNIA ... SVOU ZÁHADNĚ VYNOŘUJÍCÍ SE  KREATIVITU , ČI LÉPE ŘEČENO SEBE SAMA , PRODÁVAL S OBCHODNICKOU ZDATNOSTÍ JAKO ŠÉF UMĚLECKÉ DÍLNY S 18 ZAMĚSTNANCI " THE BOYS AND THE GIRLS " . JE ZNÁMO , ŽE KDYŽ WARHOL OČEKÁVAL VE SVÉM ATELIÉRU NÁVŠTĚVU UMĚLECKÝCH SBĚRATELŮ , UKRÝVAL SVÉ KOMERČNÍ PRÁCE , PROTOŽE I V NEW YORKU 50. LET BYLO KOMERČNÍ UMĚNÍ POKLÁDÁNO ZA COSI NEPATŘIČNÉHO . KULT VNITŘNÍHO PROŽITKU A NEZŘÍZENÝ IDEALISMUS , KTERÉ BYLY OSLAVOVÁNY NA OBRAZECH ABSTRAKTNÍCH EXPRESIONISTŮ , MEZI NĚŽ PATŘILI JACKSON POLLOCK , FRANZ KLINE  NEBO CLYFFORD STILL A KTERÉ BYLY SPOJOVÁNY S VĚDOMÍM POLITICKÉHO POSLÁNÍ USA , SE NA DRUHÉ STARNĚ PROJEVILY JAKO PŘÍKRÉ ODMÍTNUTÍ VŠEHO MATERIÁLNÍHO A PŘEDMĚTNÉHO ...        ANI UMĚLECKÉ VLIVY S NIMIŽ WARHOLA SEZNÁMILI JEHO UČITELÉ NA UNIVERSITĚ V PITTSBURGHU , ANI TY VLIVY , SE KTERÝMI PŘIŠEL DO STYKU BĚHEM SVÝCH TOVARYŠSKÝCH LET V NEW YORKU , OD RUBENSE COURBETA PŘES KARIKATURU AŽ PO AMERICKÉ LIDOVÉ UMĚNÍ SE MU NESTALY VYTOUŽENÝM VNUKNUTÍM .  NAPROTI TOMU  JEHO NÁVRHY NÁKLADNÝCH REKLAM V LUXUSNÍCH A MODNÍCH ČASOPISECH , TIŠTĚNÝCH NA LESKLÉM PAPÍŘE , SKLÍZELY STÁLE VĚTŠÍ UZNÁNÍ ... " COKOLIV ILUSTROVAL , AŤ UŽ TO BYL ŠAMPON , ŠPERK , RTĚNKA NEBO PARFÉM , BYLO PROSTOUPENO DEKORATIVNÍ ORIGINALITOU , KTERÁ NA JEHO PRÁCI UPOUTÁVLA POZORNOST , DĚTSKÁ SRDCE A ANDROGYNNÍ RŮŽOVÍ ANDÍLCI , KTERÉ POUŽÍVAL , MĚLI LEHCE SUGESTIVNÍ ÚČINEK , KTERÝ ODBORNÍCI POSTŘEHLI A ZAMLOUVAL SE JIM " / CALVIN TOMKINS / ...

   PRO TVORBU SVÉ REKLAMNÍ GRAFIKY SI OSVOJIL TECHNIKU PŘÍMÉ REPRODUKCE : NAKRESLIL SVÉ NÁVRHY TUŽKOU NA VODOODPUDIVÉ PAPÍRY , KONTURY OBTÁHL TUŠÍ A JEŠTĚ VE VLHKÉM STAVU TO CELÉ OTISKL NA SAVÉ LISTY .  TENTO POSTUP , ZALOŽENÝ V PODSTATĚ NA PRINCIPU PIJÁKU , BYL SICE TECHNICKY VELMI PRIMITIVNÍ , ZATO VŠAK VELMI PŮSOBIVÝ , LINIÍM TO DODÁVÁ JISTÉ SKICOVITOSTI , LEHKODTI A TĚKAVOSTI , PROTOŽE NA OTISKU NEBYLY TVOŘENY SOUVISLOU ČAROU  , ALE BYLY MÍSTY PŘERUŠENY , NĚKDY BLEDŠÍ JINDY SILNĚJI ZDŮRAZNĚNÉ . NA ZÁKLADĚ PEČLIVĚ VYPRACOVANÉ PŘEDLOHY VYKRYSTALIZOVAL VÝSLEDNÝ VÝTVARNÝ TVAR JAKO SOUBOR ZDÁNLIVĚ VYTEČKOVANÝCH A PŘESTO SOUVISLÝCH LINIÍ A INTIMNÍCH FOREM - OVŠEM LEHCE ODCIZENÝCH ...

  ANDY WARHOL SE NEPODOBAL ŽÁDNÉMU JINÉMU UMĚLCI SVÉ DOBY , ... CHLADNÝ POZOROVATEL , NAPROSTO AMBIVALENTNÍ VE SVÉM POSTOJI , ŽÁDNÝ REVOLUCIONÁŘ A PŘESTO PŮVODCE ZMĚNY NESMÍRNÉHO DOSAHU .  JAKO JEDINÝ SKUTEČNÝ PŘEDSTAVITEL POP - ARTU , ALESPOŇ V TÉ DOBĚ , KDY JEŠTĚ MUSEL BOJOVAT O SVOU UMĚLECKOU REPUTACI , PROVÁZEL PROMĚNU UMĚNÍ A UMĚLECKÉ AKTIVITY  DO NOVÉ EPOCHY . INICIATIVA NEPOCHÁZELA VŽDY PŘÍMO OD NĚJ , ČASTO SE NECHÁVAL INSPIROVAT , REAGOVAL NA RŮZNÉ IMPULSY . MĚL VYSOCE VYVINUTÝ SEISMOGRAFICKÝ CIT , DŘÍVE NEŽ VĚTŠINA JEHO UMĚLECKÝCH KOLEGŮ REGISTROVAL LATENTNÍ SOCIÁLNÍ PROUDY A SPOLEČENSKÁ OČEKÁVÁNÍ , ZACHÁZEL S UMĚNÍM JAKO S NÁSTROJEM SCHOPNÝM VŠTÍPIT DO OBECNÉHO POVĚDOMÍ VĚCI A SOUVISLOSTI , KTERÉ MAJÍ VŠICHNI DO TÉ MÍRY NA OČÍCH , ŽE JE NIKDO DOOPRAVDY NEVNÍMÁ ... VYTVOŘENÍM LEGENDÁRNÍ " FACTORY " KTERÁ JMÉNEM WARHOLOVI NADACE BDÍ STEJNĚ JAKO DŘÍVE NAD JEHO KOMERČNÍMI PRÁVY , ZNOVU OŽIVIL MYŠLENKU RANĚ MODERNÍHO UMĚLECKÉHO ATELIÉRU ...

                                ANDY WARHOL  - ŽIVOT A DÍLO :

       *1928-1931*  NAROZENÍ ...UDÁVAJÍ SE JAK JIŽ VÍME RŮZNÁ DATA

       *1945-1949* STUDUJE PŘI ZAMĚSTNÁNÍ NA CARNEGIEHO TECHNOLOGICKÉM INSTITUTU V PITTSBURGHU

       * 1952 * PRVNÍ SAMOSTATNÁ VÝSTAVA V HUGO GALLERY NEW YORK

       *1953-1955* SPOLUPRACUJE S DIVADELNÍ SKUPINOU VE STYLU OFF-OFF-BRODWAY

       *1956 * SAMOSTATNÁ VÝSTAVA JEHO KRESEB PRO "BOY BOOK " V BODLEY GALLERY

       *1962 * MALUJE PRVNÍ OBRAZY NA PLÁTNO TRADIČNÍM ZPŮSOBEM - CAMPBELLOVY POLÉVKOVÉ PLECHOVKY

       *1965* ZAČÍNÁ S FILMEM A POPRVÉ KONTAKTUJE ČLENY VELVET UNDERGROUND

       *1972* SERIE PORTRÉTŮ MAO CE - TUNGA

       *1976* VZNIKAJÍ SERIE SKULLS  / LEBKY / , SRP A KLADIVO A PORTRÉTY INDIÁNSKÉHO VŮDCE RUSSELA MEANSE

       *1982-1986* OBRAZYA VÝSTAVY  NA TEMA KATASTROFY , MÝTY A OXIDACE

       *1987* UMÍRÁ NA NÁSLEDKY OPERACE

 

                                  UKÁZKA Z KNIHY " WARHOL " - ANGELIKA TASCHEN , KÖLN 2000

      

STORIES BY JARYJ 
JARYJ REDMAN CERVENKA 
jaryjredmanmusic