PÁN HYPERMARKETU

 

THE LORD OF THE HYPERMARKET / PÁN HYPERMARKETU /

…“POZOR , POZOR !!!  UŽ JDE !!! …VŠICHNI NA SVÝ MÍSTA A PŘEDSTÍREJTE …LESHEK NA PLOŠINU , NOREK NA KOLENA , EVIL-X NASADIT MASKU S ÚSMĚVEM , HNĚDOJED PŘIPRAVIT NA SESKOK…“   JAKO KAŽDÉHO DNE  ZAČAL I DNES KRÁL NEURON SVŮJ DEN PROCHÁZKOU PO HYPERMARKETOVÉ STŘEDOZEMI  KDY SVÝM RENTGENOVÝM ZRAKEM KONTROLOVAL SVÉ KRÁLOVSTVÍ STEJNĚ TAK JAKO LOAJALITU SVÝCH PODDANÝCH.  LÍBILO SE MU KDYŽ MU CHÁTRA PROVOLÁVALA SLÁVU A ZASYPÁVALA JEJ KONFETAMI STEJNĚ TAK JAKO  JEJ ČASTOVALA ZTUHLÝMI GRIMASAMI , KTERÉ MĚLY VYZAŘOVAT NADŠENÍ ,  SPOKOJENOST A POKORU…

  „HURÁÁÁ !!!   HURÁÁÁ  !!!    SLÁÁÁVA  !!!     ŽIJE NEURON 15-CTÝ, NÁŠ MILOSRDNÝ KRÁL !!! „BYL TO VSKUTKU PITORESKNÍ OBRAZ KOMBINOVANÉHO A STROJENÉHO POKRYTECTVÍ A POSLUŠNOSTI …NĚKTEŘÍ KLEČÍCE NA KOLENOU S NÁKOLENKAMI , / TI ODVÁŽNĚJŠÍ BEZ /, MODLILI SE K VLÁDCI SE SKLONĚNOU HLAVOU … JINÍ NATAHOVALI SVÉ ZKOSTNATĚLÉ  PAŽE , POVINNĚ POTETOVANÉ UPOUTÁVKAMI  NA SLEVY ČI SRDÍČKY S TEXTEM  : „I LOVE MARKET“ ATP. … DOUFAJÍC , ŽE SE TAK BUDOU MOCI ALESPOŇ NA CHVÍLI DOTKNOUT NEURONOVA KOUZELNÉHO PRSTENU…TI , KTEŘÍ JIŽ BYLI V NEMILOSTI TLOUKLI PAK HLAVAMI O ZEM ABY SVOU KRVÍ , KTERÁ ULPÍVALA NA DLAŽBĚ , ODČINILI HŘÍCHY A ZÍSKALI TAK ALESPOŇ NA CHVÍLI ODKLAD SVÉHO PŘEDURČENÉHO TRESTU …TRESTU SMRTI HLADEM , JEDNODUŠEJI : VÝPOVĚDI VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ …

  DAL JE JAKO OBVYKLE VŠECHNY SVOLAT NA NÁDVOŘÍ A ZA ZVUKU FANFÁR ROZDAL NEJDŘÍVE VŠEM TABLETKY MORFIA  BEZ KTERÝCH SE PRACOVNÍ DEN DAL JEN TĚŽKO PŘEŽÍT …PAK ZAPOČAL SVOJI ŘEČ : „JSTE BANDA ZAVŠIVENEJCH GRÁZLŮ A LENOCHŮ , …NEMÍNÍM SE KAŽDODENNĚ ROZČILOVAT NAD TÍM , ŽE STOLAŘI VYROBILI MÁLO STOLŮ , ŠEVCI UŠILI MÁLO BOT , ZEDNÍCI VYPÁLILI MÁLO CIHEL NEBO ŽE ZAHRADNÍCI VYSADILI MÁLO STROMŮ „…  „VŠECHNY VÁS NACPU DO HLADOMOREN , PROTOŽE ZA BRANAMI MĚSTA ČEKAJÍ TISÍCE TĚCH . KTEŘÍ SE TŘESOU NA VAŠE MÍSTA … NEBUDOU TŘEBA LEPŠÍ A RYCHLEJŠÍ NEŽ VY , ALE   STÁLE JSOU  A BUDOU !!! „… ANO NEURONOVA UTKVĚLÁ PŘEDSTAVA O TOM , ŽE PODDANÍ JSOU PŘEVÁŽNĚ LÍNÉ A HLOUPÉ FIGURKY , TAK SNADNO ZAMĚNITELNÉ BYLA DEN ODE DNE SILNĚJŠÍ  A ON SÁM STÁLE ODHODLANĚJŠÍ…  „ A NEZAPOMEŇTE , ŽE MÁM PRSTEN „ !!!  V TU CHVÍLI VZTYČIL SVOU PAŽI A CELÉ NÁDVOŘÍ OZÁŘIL LESK KOUZELNÉHO DRAHOKAMU … „ TO ČUMÍTE , CO ???...  PO NÁDVOŘÍ SE ROZLEHLO JEN SOUHLASNÉ A SBOROVÉ „ HMMMMMMMM “ …  „ CHTĚLI BY JSTE TAKY TAKOVEJ , CO ??? „ …. „CHTĚLI , MOC … CHTĚLI … I LESHEK BY CHTĚL „ … ZAZNĚLO ODVÁŽNĚ Z DAVU PODDANÝCH …   „ A VÍTE KDY JSEM SI HO KOUPIL ???? … ZATÍMCO VY JSTE DŘELI V DÍLNÁCH A NA POLÍCH … CHAAA …“  …TOMU JIŽ SE NIKDO NEODVÁŽIL OPONOVAT , TO ŽE TO BYLO V PRACOVNÍ DOBĚ BY NEBYLA ZROVNA ROZUMNÁ PŘIPOMÍNKA … PRO TENTO DEN BYLO PO DISKUSI … EHMMM , PARDON … BYLO PO MONOLOGU … NĚKTEŘÍ TO ODNESOU JEN LÁMÁNÍM V KOLE , STRŽENÝMI NEHTY ČI ŠPANĚLSKOU BOTOU , OVŠEM NĚKOLIK NEJVZPURNĚJŠÍCH BUDE  PŘIPRAVENO OKAMŽITĚ NA DEPORTACI DO PŘEVÝCHOVNÝCH LÁGRŮ , KDE SE CVIČILA ZA POMOCI BARBITURÁTŮ LOAJALITA , BEZZÁSADOVOST  A  IMITACE …

  „JDEME NA CIGÁRO „ !!!  ZAVELEL  PAN LESHEK , SMUTNÁ A SESCHLÁ POSTAVIČKA STARÉHO MLÁDENCE SE ZNAČKOVOU  MIKYNOU „ELF“  , … ZAMNUL SI SPOKOJENĚ RUCE , ŽE PŘEŽIL , SPOLEČNĚ  SE SVOU CHARAKTEROVOU KŘIVOSTÍ I DNEŠNÍ DEN  , STEJNĚ TAK JAKO PŘEDEŠLÁ TŘI LÉTA … OSTATNÍ Z DRUŽINY PODDANÝCH  ELFŮ A HOBITŮ ODEŠLI SE SVĚŠENÝMI HLAVAMI SVORNĚ ZA NÍM… JINÍ SE PO RANNÍM PROJEVU ODBĚHLI  VYZVRACET ČI VYKÁLET … KAŽDÝ DLE  POTŘEBY „ 

  „DNESKA DO VEČERA MUSÍ BEJT VYVĚŠENO PO CELÉM KRÁLOVSTVÍ 222 PRAPORŮ SE SANTA CLAUSEM  ,  VYSÁZENO PAK 333 STŘÍBRNÝCH JEDLÍ I S GIRLANDAMI , VYPÁLENO 666 TISÍC CIHEL A UŠITO 5555 PÁRŮ STŘEVÍCŮ PRO KRÁLOVU RODINU „ …NECHAL SE SLYŠET V KROUŽKU PŘÁTEL NIKOTINU KRÁLŮV HLAVNÍ DOZORCE KOKRHEL …. „ VŽDYŤ JE LEDEN , JEDLE SÁZET  NEPŮJDE „ … UTROUSIL JEDEN Z ODVÁŽNÝCH HOBITŮ ….“ TO NECHCI SLYŠET „ !!! „ POKUD SE TO VŠECHNO DO VEČERA NESTIHNE ZKONČÍME VŠICHNI NA ŠIBENICI, VČETNĚ MNE … A JSEM PŘESVĚDČEN , ŽE TO V 15-CTI LIDECH ZVLÁDNEME „…  „ VE ČTRNÁCTI , KSINDL ŠEL K LÉKAŘI „!!!!  PŘIPOMĚLA VŽDY BYSTRÁ DĚLNICE  EVIL-X , ZAPALUJÍCE SI SVOU TŘETÍ TRUBIČKU ….   TAK  JAKO PRO KAŽDÝ JINÝ DEN/   NEMĚLO UŽ ANI DNES SMYSL MYSLET NA JÍDLO , PITÍ ČI TROCHU TOHO KUŘIVA … BYLO TŘEBA UDĚLAT SI DALŠÍ DÍRU NA OPASKU , ROZCVIČIT PŘI ORGANIZOVANÉ ROZCVIČCE SE STUHAMI MARKETU  SVÁ ZTUHLÁ TĚLA A SPOLKNOUT NĚKOLIKÁTOU PILULKU MORFIA A STEJNĚ TAK I HOŘKOSTI…

     TEN VEČER SE PŘIBLÍŽIL TAK RYCHLE , JAKOBY ANI DNE PŘED NÍM NIKDY NEBYLO… JEN DO LATRÍN KRÁLOVSKÝCH , JAKO ČASTO PŘED TÍM , MNOHO PODDANÝCH A NÁVŠTĚVNÍKŮ STRACHEM OPĚT NABLILO…    A TVÁŘ VELKÉHO SANTA CLAUSE  JIŽ VESELE Z PRAPORŮ NÁM KYNE…  BYŤ RADOSTI NI BOHATSVÍ PRO POROBENÝ LID , MNOHO Z TOHO NEVYPLYNE… SPOLU SE  SVÝM STRACHEM , BÁZNÍ  A JALOVOSTÍ   DÁL ZAS TÁHNEM NA ŠICHTU… ZATÍMCO VELCÍ NEURONI  A  NADNÁRODNÍ KORPORACE SMĚJOU SE NÁM DO KSICHTU…  A OPĚT SVOJÍ DRŽKOU V ZEMI RYJEM , V TÝ ZEMI KTEROU KDYSI NĚMEC , RUS A TEĎ NGUYEN SE SAMEM VZAL … ALE NEDIVME SE  , VŽDYŤ SAMI JIM SVORNĚ CESTU METEM , SVOU ZASLEPENOSTÍ , STRACHEM , CHVÁLOU ŠELEM … DEN ZA DNEM SLOUŽÍME JIM A MLČÍME JEN DÁL…  SNAD I ZDE VŠAK  ZA  TŘICET ,STO  ČI TŘI STA LET BUDE SLOVO SLOVEM , ÚSMĚV ÚSMĚVEM A ČIN SKUTKEM … V TĚCH ČASECH BUDOU LEŽ  A BEZPRÁVÍ  TRPĚT V HLADOMORNÁCH A V ZEMI OPLÝVAJÍCÍ MLÉKEM A STRDÍM ZAVLÁDNE…  CO TŘEBA LÁSKA ???…

               HMMM….SBOHOM….SBOHOM ARANKA …IDĚM….

               V   ČESKÉM  ZNĚNÍ  ÚČINKOVALI  /OSOBY A OBSAZENÍ /

* PÁN PRSTENU / NEURON / - STRÁŽCE POKLADU - *  CHARAKTERISTIKA :

*DALO BY SE ŘÍCI VŽDY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A NEJZÁSADNĚJŠÍ POSTAVA V CELÉ CIRKUSOVÉ  HYPERMARKETOVÉ STŘEDO ZEMI   SVÝM MOHUTNÝM VZHLEDEM PŘIPOMÍNAJÍCÍ  ČASTO PŘEROSTLÉHO  DIVOČÁKA S VÝRAZEM  VĚČNĚ NESPOKOJENÉHO A PODEZŘÍVAVÉHO MRAVENEČNÍKA …V JEHO MOCI JEST ROZHODOVAT O ŽIVOTĚ A SMRTI PODDANÝCH  V CELÉM KRÁLOVSTVÍ A TAKÉ TAK SMĚLE ČINÍ …  JSA PŘESVĚDČEN O VLASTNÍ NEOMYLNOSTI A NENAHRADITELNOSTI JE NEUSTÁLE POSEDLÝ MYŠLENKOU O TOM , ŽE  VŠECHEN LID V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM OPLÝVÁ ZBYTEČNÝMI TOLARY , KTERÉ PAK ZE VŠEHO NEJVÍCE TOUŽÍ UTRATIT ZA VĚCI , KTERÉ K ŽIVOTU A PŘEŽITÍ VŮBEC NEPOTŘEBUJÍ …ÚZKOSTLIVĚ TAJÍ PŘED LIDEM STŘEDOZEMĚ  SVOU DÁVNOU PORÁŽKU KDY MU BYL ODŇAT JEHO ČAROVNÝ PRSTEN …NYNÍ VŠAK ZÍSKAL  SVOU ZTRACENOU MOC A NEHODLÁ SE JÍ ZA NIC NA SVĚTĚ VZDÁT…

* INTELIGENCE A  SCHOPNOSTI : * I KDYŽ SVÝM POSTAVENÍM A FYZICKOU VELIKOSTÍ VYVOLÁVÁ U MNOHÝCH OPONENTŮ A NEPŘÁTEL DOJEM VŮDCE / PŘI VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH NA TENTO POST JE TO JEDNO Z NEJZÁSADNĚJŠÍCH KRITÉRIÍ / , VŮDCE , KTERÝ BY SE MOHL A MĚL   PŘÁTELIT S VLASTNOSTMI JAKO JSOU NADHLED , VELKORYSOST A CHYTROST …BOHUŽEL PŘEVAŽUJÍ ČASTO U TOHOTO  INDIVIDUA  , / VĚTŠINOU VYCVIČENÉHO  DIKTATUROU PROLETARIÁTU/ ,  SPÍŠE VLASTNOSTI  ZŘEJMÉ  U DIVOKÉ ZVĚŘE … A SICE CHRÁNIT SI SVOU KŮŽI ZA KAŽDOU CENU A MÍT VŽDY NAPLNĚNÉ KORÝTKO S POMYJEMI AŽ PO OKRAJ …ŘÁDOVĚ SE JEHO INTELEKT  POHYBUJE NĚKDE MEZI DĚTSKÝM HOUPACÍM KONĚM A VYSAVAČEM NA LISTÍ / CCA 87 BODŮ /

*  PERÓN / KRÁLŮV SLUŽEBNÍK / -DOZORCE- *  CHARAKTERISTIKA :

POSTAVIČKA VYKONÁVAJÍCÍ NEURONOVI NESMYSLNÉ PŘÍKAZY SE MNOHDY VYZNAČUJE  PŘEBUJELOU A OČIVIDNOU AROGANCÍ ,  PSEUDOKAMARÁDSTVÍM , STROJENOU PŘEPRACOVANOSTÍ A PŘÍLIŠNOU NÁKLONOSTÍ K NIKOTINU… JEHO HLAVNÍ ČINNOSTÍ  JEST OPOVRHOVAT PODŘÍZENÝMI ELFY A HOBITY , DÁVAT JIM TAKOVÉ MNOŽSTVÍ PRÁCE , KTERÉ NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ  SCHOPNI SPLNIT , A PAK TAKÉ KONTROLOVAT OBSAH JEJICH KRVE A ŽALUDKU …  A TAKÉ ZAZNAMENÁVAT NEVHODNÉ POZNÁMKY,  KTERÉ BY MOHLI OHROZIT STRÁŽCE POKLADU… SCHOPNOST HODNOTIT PAK VŠECHNY PODŘÍZENÉ PODLE SVÉ LENOSTI A NECHUTI PRACOVAT ZDE NETŘEBA DLOUZE DIAGNOSTIKOVAT ,  NEB JEST DOZORCOVOU DRUHOU MATKOU…

*INTELIGENCE A SCHOPNOSTI : I KDYŽ TU A TAM DOZORCE OPLÝVÁ JAKOUSI  ZDÁNLIVOU INTELIGENCÍ , KTERÁ BY SE DALA ZA VHODNÝCH PODMÍNEK MÍRNĚ ROZVINOUT , VŠECHNY SNAHY RÁZEM ZTROSKOTAJÍ V MOMENTĚ  KDY MU DOCHÁZÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY A ON JE PAK VDĚČEN  KOMUKOLIV Z PODDANÝCH  , KDYŽ MU POSLOUŽÍ SVOU DÁVKOU A PŘIDAJÍ K TOMU PÁR DOBRÝCH RAD A HISTOREK Z  PODSVĚTÍ… PRO  LEPŠÍ ORIENTACI SE UDÁVÁ JEHO INTELIGENCE NĚKDE MEZI SÁDROVÝM TRPASLÍKEM A UHNILÝM CYPŘÍŠEM / CCA 62 BODŮ/

ELF / PODDANÝ /- ODPAD –    *  CHARAKTERISTIKA :

PATŘÍ K NEJNIŽŠÍMU VÝVOJOVÉMU STUPNI  V HYPERMARKETOVÉ STŘEDOZEMI  A JEST SI SVÉHO POSTU  PATŘIČNĚ VĚDOM ,  PODNIKÁ PAK VŠECHNY MOŽNÉ I NEMOŽNÉ KROKY , KTERÉ BY MĚLY ZABRÁNIT TOMU , ABY SE TŘEBA JEN NA CHVÍLI ZNELÍBIL DOZORCI , ČI SNAD VELIKÉMU STRÁŽCI POKLADU … S OBLIBOU SOBĚ VLASTNÍ VYHLEDÁVÁ JAKOUKOLIV ZÁMINKU K ROZHOVORŮM A TLACHÁNÍ O NIČEM S PODOBNĚ SMÝŠLEJÍCÍMI  ELFY A ELFKAMI  A S RADOSTÍ SI PAK LÉČÍ SVOU ZAKOMPLEXOVANOST  PŘI POUKAZOVÁNÍ NA NESCHOPNOST CHYTŘEJŠÍCH A SILNĚJŠÍCH  ELFŮ , HOBITŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ KRÁLOVSTVÍ…  OCHRÁNÍ SI TAK SVOJI POZICI VE KTERÉ SE NAUČIL VYTVÁŘET DOJEM STÁLE HLOUBAVÉHO , OBĚTAVÉHO A VŠÍMAVÉHO PODŘÍZENÉHO…

*INTELIGENCE A SCHOPNOSTI :   NA NEJNIŽŠÍM POSTECH V TĚCHTO PARADOXNÍCH  HYPERCIRKUSOVÝCH ŘETĚZCÍCH JE INTELIGENCE  SPÍŠE NA OBTÍŽ A U MNOHÝCH PODDANÝCH  TAKŘKA NEMĚŘITELNÁ …VYŽADUJÍ SE ZDE HLAVNĚ DOVEDNOSTI  A SCHOPNOSTI JAKO JEST KŘIVOST CHARAKTERU , LENOST , BEZZÁSADOVOST A POKRYTECTVÍ … TYTO SCHOPNOSTI PAK ELF JEŠTĚ UMOCŇUJE  AKTIVNÍ KOMUNIKACÍ  S DOZORCEM A STRÁŽCEM POKLADU , KDY V PRAVÝ MOMENT UPOZORNÍ NA NEPRAVOSTI A NEBEZPEČÍ HROZÍCÍ Z  PODSVĚTÍ… ZA ODMĚNU SE MU PAK DOSTANE PAMLSEK  A TAKÉ  MOŽNOST POHLADIT SI VYLEŠTĚNÝ NEURONŮV MEČ …

JEHO SCHOPNOSTI BÝVAJÍ ABSOLUTNĚ POD HRANICÍ MĚŘITELNOSTI , ALE BUDIŽ , ROZPĚTÍ NĚKDE MEZI VAGONEM TUPÝCH BRUSLÍ A NEJLEVNĚJŠÍM  PARFEMEM Z BULHARSKÉ ŘÍŠE / CCA – 9 BODŮ /

     VYROBILA DRAMATURGICKÁ REDAKCE  * JARYJ REDMAN COMPANY *…11.11.2010

jaryjredmanmusic