CO JE TO JAZZ ???

   JAZZ ,  JE PROUD HUDBY , KTERÝ VZNIKL  NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ JAKO VÝSLEDEK SYNTÉZY HUDEBNÍ KULTURY ČERNOCHŮ DEPORTOVANÝCH DO AMERIKY A HUDBY EVROPSKÝCH PŘISTĚHOVALCŮ . JAZZ VYCHÁZÍ Z ČERNOŠSKÝCH WORKSONGŮ / PÍSNÍ ZPÍVANÝCH PŘI PRÁCI / , GOSPELŮ A SPIRITUÁLŮ , HLAVNĚ VŠAK Z BLUES MUSIC .   SPECIFIČNOST JAZZOVÉ HUDBY SPOČÍVÁ PŘEDEVŠÍM V JEHO VÝVOJOVÉ DYNAMIČNOSTI , SPOJOVÁNÍ S PROJEVY JINÝCH HUDEBNÍCH ŽÁNRŮ A TO I Z OBLASTI HUDBY ARTIFICIÁLNÍ , JEHO METRORYTMIKA OPŘENÁ O BEAT , IMPROVIZACE , NÁSTROJOVÁ I VOKÁLNÍ VIRTUOZITA , SPECIFICKÉ TVOŘENÍ TÓNŮ , MELODICKOHARMONICKÉ POSTUPY , POUŽÍVÁNÍ URČITÝCH HUDEBNÍCH FOREM , SPLÝVÁNÍ OSOBNOSTI INTERPRETA A SKLADATELE A ŘADA DALŠÍCH ZVLÁŠNOSTÍ ...

  LITERATURA O JAZZU U NÁS NENÍ NIKTERAK BOHATÁ , ALE PŘESTO EXISTUJE .  ZAJÍMAVÝ MŮŽE BÝT NAPŘÍKLAD NÁZOR , KTERÝ SE OBJEVIL V KNIZE E. F. BURIANA  " JAZZ " / PRAHA 1928 / .  V KNIZE SE DOČTEME O NÁZORU , KTERÝ ZASTÁVALA CELÁ ŘADA VÝZNAMNÝCH HUDEBNÍKŮ , ŽE JAZZ JE JEDINOU HUDBOU BUDOUCNOSTI .  TENTO NÁZOR VZNIKL KDYSI VE DVACÁTÝCH LETECH MINULÉHO STOLETÍ V ZÁPADNÍ EVROPĚ , PŘEDEVŠÍM VE FRANCII A BELGII .  V AMERICE TAKOVÉ MYŠLENKY , ALE NIKDY NENAŠLY PODPORU , PROTOŽE AMERIKA JAZZ NEBRALA ZAS AŽ TAK VÁŽNĚ ...   MNOZÍ ZE ZASTÁNCŮ TAKOVÝCH POSTOJŮ PŘEDPOVÍDALI , ŽE DOKONCE NASTANE CELKOVÉ ZHROUCENÍ EVROPSKÉ HUDBY A JEJÍ NÁHRADOU SE MĚL STÁT PRÁVĚ JAZZ .  VĚTŠINA TEHDEJŠÍCH SKLADATELŮ , MUZIKANTŮ I POSLUCHAČŮ JAZZ JAKO NOVOU HUDBU SICE PŘIVÍTALA , ALE RADIKÁLNÍ NÁZORY NA KOLAPS EVROPKÉ HUDBY NIKDY NEPŘIJALA . DNES VÍME , ŽE VÝVOJ HUDBY JIM DAL ZA PRAVDU ...

  V JAZZU SE VĚTŠINOU NEUPLATŇUJÍ POSTUPY , BĚŽNÉ V HUDBĚ ARTIFICIÁLNÍ , TZN . OD TVŮRCE , PŘES JEHO PŘEDSTAVU ÚPLNÉHO DÍLA , PŘESNÝ NOTOVÝ ZÁPIS , AŽ PO INTERPRETA A JEHO POJETÍ HUDBY .  VĚTŠINOU TO VYPADÁ TAK , ŽE AUTOR PŘINÁŠÍ URČITÉ TÉMA , ČASTO JAKO POUHÉ VÝCHODISKO A ARANŽMÁ SE DOTVÁŘÍ TÍM KTERÝM INTERPRETEM NEBO HUDEBNÍM TĚLESEM A ROZHODUJÍCÍ JE  INTERPRET , KTERÝ VÍCE ČI MÉNĚ TVOŘIVĚ A ZDAŘILE DOTVÁŘÍ KOMPOZIČNÍ ZÁKLAD .  ALE OPĚT TOTO SCHEMA NEMUSÍ PLATIT , PROTOŽE V JAZZU JE VLASTNĚ VŽDY VŠECHNO JINAK A ROZHODUJÍCÍ JE VÝSLEDNÝ PRODUKT , KTERÝ NAKONEC MŮŽE VNÍMAT JINAK INTERPRET I POSLUCHAČ ...   VYNIKAJÍCÍ TENORSAXOFONISTA SONNY ROLLINS KDESI NAPSAL : " JAZZ PŘEDSTAVUJE NEJEN ÚŽASNOU HUDBU , ALE ZÁROVEŇ VYJADŘUJE I SMYSL PRO PRAVDU A DOBRO A UKAZUJE MI CESTU , JAK POTĚŠIT DUCHA A VZBUDIT NA LIDSKÉ TVÁŘI ÚSMĚV.  STAL SE CESTOU K POZNÁNÍ , ŽE EXISTUJE ROZDÍL MEZI DOBREM A ZLEM , POCTIVOSTÍ A ZLOČINEM , PRAVDOU A LŽÍ ,   JAZZ JE SÍLA A HUDBA , KTERÁ JE VĚČNÁ" ...

   NEW ORLEANS :  TOTO MĚSTO SE STALO KOLÉBKOU JAZZU VLIVEM ZVLÁŠTNÍCH OKOLNOSTÍ .  JDE O MĚSTO , KTERÉ MĚLO JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH PŘEKLADOVÝCH PŘÍSTAVŮ .  STŘEDISKEM ZÁBAVY BYLA ČTVRŤ STORY - VILLE , V NÍŽ BYLO NA 200 ZÁBAVNÍCH PODNIKŮ A NEW ORLEANS SE STAL PO ROCE 1856 CENTREM HUDBY , KTERÁ SE ZANEDLOUHO ROZŠÍŘILA DO OSTATNÍCH MĚST USA I DO CELÉHO SVĚTA A DALA VZNIKNOUT HUDEBNÍ OBLASTI , JEŽ DOSTALA JMÉNO JAZZ .  NEW ORLEÁNSKÝ JAZZ LZE ROZDĚLIT NA DVĚ OBDOBÍ .  PRVNÍ SE NAZÝVALO DOBOU ARCHAICKÉHO / POCHODOVÉHO / JAZZU A DRUHÉ PAK KLASICKÉHO JAZZU / RAGTIME / . JEDEN Z NEJLEGENDÁRNĚJŠÍCH ZÁSTUPCŮ JAZZU Z POČÁTKŮ VZNIKU BYL KORNETISTA CHARLES BUDDY BOLDEN , JEHO KAPELA TVOŘÍ PŘECHOD Z ARCHAICKÉHO OBDOBÍ KE KLASICKÉMU ...  DO ROKU 1927 BYLY VŮDČÍMI OSOBNOSTMI JAZZOVÉ SCENY KING OLIVER , JELLY ROLL MORTON , KID ORY , LOUIS ARMSTRONG A SOUBORY HOT FIVE , HOT SEVEN NEBO BLACK BOTTOM STOMPERS .  NA NÁSTROJE SE HRÁLO AKORDICKY , NEAKORDICKÁ HRA PŘICHÁZÍ TEPRVE NA KONCI KLASICKÉHO OBDOBÍ POD VLIVEM BLUES A PŘÍMO OŽÍVÁ V BE-BOPU .  CHICAGO STYL JE SOUHRNNÝ NÁZEV PRO BĚLOŠSKÉ KAPELY KLASICKÉHO OBDOBÍ JAKO JE WOLVERINE ORCHESTRA A CHICAGO RHYTM  KINGS . HUDBA SE V TOMTO OBDOBÍ ZAHUŠŤUJE  EVROPSKOU HARMONIÍ A MELODIKOU...

   SWING *  JE SPOJEN S VELKÝMI ORCHESTRY , V JEJICHŽ ČELE STÁLI EARLE SPENCER , BOYD RAEBURN A STAN KEATON . UTVÁŘENÍ PROGRESSIVE JAZZU SE USKUTEČŇOVALO VE TŘECH VÝVOJOVÝCH ETAPÁCH . PRVNÍ ZAČÍNÁ V DOBĚ VRCHOLNÉHO SWINGU ,  DRUHÉ OBDOBÍ POKRAČUJE VE SLUČOVÁNÍ EVROPSKÉ SYMFONICKÉ HUDBY S JAZZEM A TŘETÍ NASTÁVÁ OBJEVENÍM AFROKUBÁNSKÉ HUDBY A HRA  JE OPĚT RYTMICKY VÝRAZNĚJŠÍ ...

  BEBOP *  BEBOPEM SE PROUD JAZZOVÉ HUDBY ROZDĚLIL DO NĚKOLIKA RŮZNÝCH SMĚRŮ PŮSOBENÍ .  JAZZ NENÍ ZDALEKA TAK JEDNOTNÝ JAKO BYL DO DOBY VRCHOLU SWINGU .  K VÝVOJI JAZZU PŘISPĚLY VE 40. LETECH NEHUDEBNÍ UDÁLOSTI , JELIKOŽ PŘED POČÁTKEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY A PAK BĚHEM NÍ NASTAL ZVÝŠENÝ PŘÍLIV ČERNOCHŮ Z JIŽNÍCH STÁTŮ NA SEVER A S NIMI PŘIŠLA I JIŽNÍ HUDBA , KTERÁ UCHOVALA DÉLE AFRICKÉ PRVKY NEŽ HUDBA ČERNOCHŮ ŽIJÍCÍCH NA SEVERU ...

  COOL *  OD ROKU 1948 SE ZAČAL FORMOVAT NOVÝ PROUD , V TOMTO ROCE ZAČÍNÁ NATÁČET MILES DAVIS SE SVOJÍ KAPELOU DESKY , KTERÉ ZNAMENAJÍ NOVOU STYLOVOU EPOCHU V DĚJINÁCH JAZZU .  CHLADNÝ ROVNÝ TÓN BEZ VIBRATA JE TAK NOVÁTORSKÝ , ŽE HO ZAČÍNAJÍ PŘEJÍMAT I DALŠÍ SOUBORY . CITOVÁ NEANGAŽOVANOST , NEVŠÍMAVOST A VÝRAZOVÁ STUDENOST SE STALA TYPICKÝM PRVKEM REPRODUKCE , KTARÁ ODRÁŽÍ PODOBNÉ CITOVÉ STAVY VĚTŠINY POSLUCHAČŮ ...

  SOUL *  OD ROKU 1960 SE STAL SYMBOLEM SOULU SAXOFON A JULIAN CANNONBALL ADDERLY , KTERÝ SE SVÝM BRATREM , TRUMPETISTOU NATEM ZAKLÁDÁ SKUPINU .  PRAMENEM SOULU JE TRADICE SPIRITUÁLU , BLUES I OSTATNÍCH FOREM V LIDOVÉ AFRO - AMERICKÉ HUDBĚ . VÝRAZOVĚ JE SOUL SPOJEN S PARKEROVÝM INTERPRETAČNÍM STYLEM , KTERÝ JE ZESÍLEN BEZPROSTŘEDNOSTÍ PROŽITKU ...   

  JAZZ ROCK *   KONCEM 60. LET DOCHÁZÍ K NARŮSTÁNÍ KONTAKTU MEZI JAZZEM A ROCKEM .  JE TO ZPŮSOBENO JEDNAK PŘIROZENÝM SKLONEM JAZZU ČERPAT Z VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ SOUDOBÉ POPULÁRNÍ HUDBY A JEDNAK KVŮLI POSTUPNÉMU TECHNICKÉMU VYZRÁVÁNÍ ROCKOVÝCH HUDEBNÍKŮ A JEJICH SMĚŘOVÁNÍ K VĚTŠÍ VÝRAZOVÉ SLOŽITOSTI I NÁROČNOSTI / V ČEM JIM  PRÁVĚ JAZZOVÁ HUDBA MOHLA POMOCI / ...

    SLOVO JAZZ SE U NÁS POPRVÉ ZŘEJMĚ OBJEVILO V NÁZVU SKLADBY SKALADATELE OTAKARA SAMKA WENTERY -  JAZZ .  TO BYLO V ROCE 1919 , OVŠEM S JAZZEM , JAK SE HRÁL V TÉ DOBĚ V USA , MĚLA TATO HUDBA PRAMÁLO SPOLEČNÉHO .  JAZZEM SE TOTIŽ TEHDY NAZÝVALA JAKÁKOLIV HUDBA ČI ORCHESTR , KTERÝ MĚL SOUPRAVU BICÍCH NÁSTROJŮ .  POVĚDOMÍ O JAZZOVÉ HUDBĚ BYLO U NÁS V ČESKÝCH ZEMÍCH  JEŠTĚ VE 20. LETECH VELMI MALÉ A NAŠI MLADÍ AVANTGARDNÍ UMĚLCI  ZAČALI STÁLE ČASTĚJI JEZDIT DO MEKKY KUMŠTÝŘŮ TÉ DOBY , DO PAŘÍŽE .  ZDE SE SETKÁVALI S HUDBOU , JEJÍŽ RYTMY VÍCE VYHOVOVALY JEJICH ŽIVOTNÍM POCITŮM A CELKOVÉ ATMOSFÉŘE DOBY . TA NOVÁ A DRAVÁ HUDBA , KTERÁ SE NAZÝVALA JAZZ BYLA ZDE  VŠUDYPŘÍTOMNÝM ELEMENTEM A SOUČÁSTÍ ŽIVOTA ...  PO NÁSTUPU FAŠISMU SE JAZZOVÁ HUDBA STALA NEŽÁDOUCÍ   JAKO HUDBA MÉNĚCENNÉ RASY . TOTO OBDOBÍ SI VYŽÁDALO MNOHO OBĚTÍ MEZI HUDEBNÍKY .  NESMYSLNÉ ZÁKAZY A OMEZENÍ OBCHÁZELI HUDEBNÍCI RŮZNÝMI ZPŮSOBY A PO ZÁKAZU TANEČNÍCH ZÁBAV SE TAK JAZZOVÉ SKLADBY DOSTALY NA KONCERTNÍ PODIA , KDE JE PREZENTOVALI TI ODVÁŽNĚJŠÍ UMĚLCI , V TÉ DOBĚ ZAČÍNÁ JAZZ PLNIT I POSLECHOVOU FUNKCI ...

   NEZBÝVÁ NEŽ SE TEDY POKORNĚ VRÁTIT  K VŠEOBJÍMAJÍCÍMU NÁZORU , ŽE JAZZ JE SPECIFICKÝ STYL HUDBY ,  JE TO VLASTNĚ ŽIVOTNÍ STYL A POSTOJ NEJEN INTERPRETŮ , ALE I POSLUCHAČŮ . JAKÉKOLIV SEBEODBORNĚJŠÍ KLASIFIKACE A VYMEZOVÁNÍ JAZZU , SLOUŽÍ POUZE ÚZKÉMU OKRUHU HUDEBNÍCH TEORETIKŮ.   JAZZ JAKO UMĚNÍ SLOUŽÍ K POTĚŠENÍ DUCHA I SRDCE A PŘESTOŽE NENÍ STANDARTNÍ ANI MASOVĚ PRODUKOVANÁ HUDBA , HRAJE U MNOHÝCH POSLUCHAČŮ DŮLEŽITOU ROLI V OBECNĚ KULTURNÍ TRADICI ...   MILOVNÍCI TÉTO HUDBY MOHOU ZE SVĚTA JAZZU ZÍSKAT VÍC, NEŽ JEN ZÁBAVU  ,   PŘESTOŽE JAZZ PATŘÍ DNES K TZV. MENŠINOVÝM ŽÁNRŮM A NELZE HO JEDNOZNAČNĚ A ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM DEFINOVAT , NEMUSÍ TO JEHO PŘÍZNIVCE NIJAK  FRUSTROVAT , PROTOŽE HUDBA JE URČENA PŘEDEVŠÍM K POSLECHU A NE K TEORETIZOVÁNÍ .EXISTUJE JEN DVOJÍ HUDBA - DOBRÁ NEBO ŠPATNÁ - MÁ MÍT TEDY NÁŠ POSLECH VLIV NA TO , ZDA TO CO POSLOUCHÁME JE , ČI NENÍ JAZZ ??? ... 

                                                             ZDROJ WIKIPEDIA , ÚPRAVA - JARYJ REDMAN ČERVENKA

jaryjredmanmusic