ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ...

    VĚTŠÍ A RYCHLEJŠÍ , DÁL A VÍC - TO JSOU HLAVNÍ ATRIBUTY NAŠEHO SOUČASNÉHO CHÁPÁNÍ POJMU POKROK . STALO SE TO PRO NÁS NĚČÍM NAPROSTO SAMOZŘEJMÝM , A PROTO SI JEN MÁLOKDO UVĚDOMUJE , ŽE TENTO ZÁVOD ZAČAL TEPRVE PŘED ZHRUBA STO LETY . PARNÍ LOKOMOTIVY ZNAMENALY REVOLUCI V CESTOVÁNÍ I V DOPRAVĚ ZBOŽÍ . UHLÍM POHÁNĚNÝ STROJ NA KOLEJÍCH BYL RYCHLEJŠÍ NEŽ VŠECHNY KOČÁRY A NA ROZDÍL OD KOŇSKÝCH SPŘEŽENÍ SE NIKDY NEUNAVIL , NEPOTŘEBOVAL PŘESTÁVKY NA ODPOČINEK ... ZE ZÁVRATNÉ RYCHLOSTI MĚLI LIDÉ ZPOČÁTKU STRACH , BRZY SE VŠAK STALA IDEÁLEM MODERNÍ DOBY . TECHNICKÝ POKROK , KRMENÝ ZPOČÁTKU UHLÍM A POZDĚJI TAKÉ ROPOU , PŘIVEDL NA SVĚT NEJPRVE PARNÍKY A POTOM AUTA , TAKŽE SI OPOJENÍ RYCHLOSTÍ MOHL DOPŘÁVAT TÉMĚŘ KAŽDÝ ... " VYHLAŠUJEME , ŽE NÁDHERY SVĚTA SE ROZROSTLY O DALŠÍ KRÁSU : KRÁSU RYCHLOSTI . " TO NAPSAL ITALSKÝ BÁSNÍK FILLIPO TOMASSO MARINETTI VE SVÉM FUTURISTICKÉM MANIFESTU VYDANÉM V ROCE 1909.  " KVÍLEJÍCÍ AUTOMOBIL , KTERÝ SE POHYBUJE JAKO NA HLADÍTKU , JE KRÁSNĚJŠÍ NEŽ NIKÉ SAMOTHRÁCKÁ ." A DÁL : " BUDEME OPĚVOVAT NOČNÍ VIBRUJÍCÍ ŽÁR DÍLEN A DOKŮ OSVĚTLOVANÝ PRONIKAVOU ZÁŘÍ ELEKTRICKÝCH MĚSÍCŮ ,... PARNÍKY VYPLOUVAJÍCÍ VSTŘÍC NEBEZPEČENSTVÍM , ... KLOUZAVÝ LET LETADEL , JEJICHŽ VRTULE RACHOTÍ JAKO VLAJKA V PRUDKÉM VĚTRU A PŘIPOMÍNÁ POTLESK NADŠENÉHO DAVU . " MARINETTI SE MIMOCHODEM STAL PŘÍVRŽENCEM ITALSKÉHO FAŠISTICKÉHO HNUTÍ...

  STÁLE SE ZVYŠUJÍCÍ RYCHLOST DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ OVŠEM JEŠTĚ NIKDY NEVEDLA K TOMU , ŽE BY V NICH LIDÉ STRÁVILI MÉNĚ ČASU  -  MÍSTO TOHO CESTUJÍ ČASTĚJI A NA DELŠÍ VZDÁLENOSTI . I VZDÁLENÉ NONTINENTY SE STALY DOSTUPNÝMI PRO VĚTŠÍ POČET LIDÍ . PRO OBYVATELE ZÁPADU JE LYŽAŘSKÁ DOVOLENÁ V ALPÁCH NEBO LETECKÝ ZÁJEZD DO KARIBIKU BĚŽNOU SAMOZŘEJMOSTÍ ... KRAJINY JSOU PROTKÁNY HUSTOU SÍTÍ DÁLNIC A SILNIC , KTERÁ LIDEM UMOŽŇUJE PRACOVAT VE MĚSTĚ A BYDLET NA VENKOVĚ . AUTOMOBILOVÁ A LETECKÁ " IDYLKA " VŠAK BRZY SKONČÍ .  ZMĚNA KLIMATU USPÍŠÍ RADIKÁLNÍ ZLOM , KTERÝ TAK JAKO TAK HROZÍ V SOUVISLOSTI S TÍM , ŽE SE TENČÍ SVĚTOVÉ ZÁSOBY ROPY . DOJDE TAK K RENESANCI OMEZENÝCH MOŽNOSTÍ , VĚTŠÍ SKROMNOSTI , POMALEJŠÍHO TEMPA . DNES SI TO MOŽNÁ NEUMÍME JEŠTĚ POŘÁDNĚ PŘEDSTAVIT , ALE KONEC ŠÍLENSTVÍ ZBĚSILÝCH RYCHLOSTÍ JE NEVYHNUTELNÝ . MŮŽEME NAD TÍM HOŘEKOVAT , ALE NEZMĚNÍME TO - DLOUHODOBĚ NEMÁME JINOU ALTERNATIVU ...

  V DNEŠNÍM HEKTICKÉ SVĚTĚ JE VŠAK I TOUHA LIDÍ PO KLIDU STÁLE SILNĚJŠÍ . UTOPII ROZSÁHLÉ MOBILITY ZASADILO SMRTELNOU RÁNU PRÁVĚ JEJÍ USKUTEČNĚNÍ . " DOKUD BYLO AUT MÁLO , MOHLI SE JEJICH MAJITELÉ CÍTIT KRÁLOVSKY ... SILNICE PATŘILY JIM , MOHLI JET KAM CHTĚLI , KDY CHTĚLI , PARKOVAT , KDE SE JIM ZLÍBILO , " - NAPSAL JIŽ V ROCE 1958 AMERICKÝ URBANISTA LEWIS  MUMFORD. " ALE VELIKÁ OBLIBA TOHOTO ZPŮSOBU POHYBU ZPŮSOBILA TAKÉ JEHO ZKÁZU . KDO VYRAZIL DO IDYLICKÉ PŘÍRODY , NAŠEL NA JEJÍM MÍSTĚ JEN NOVOU DÁLNICI A DALŠÍ PŘEDMĚSTÍ ."  REKLAMY AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU LÁKAJÍ ZÁKAZNÍKY BAREVNÝMI PLAKÁTY S OBRAZY NETKNUTÉ PŘÍRODY , KTERÁ NA ŠŤASTNÉHO AUTOMOBILISTU ČEKÁ S OTEVŘENOU NÁRUČÍ . TAKÉ TURISTICKÁ BRANŽE ODHALUJE - A TÍM SOUČASNĚ I LIKVIDUJE - JEDEN IDYLICKÝ , NETKNUTÝ KOUT PŘÍRODY ZA DRUHÝM . JEDNA KNIHA VYDANÁ PŘED LETY V USA NESE PŘÍZNAČNÝ NÁZEV THE PARTY IS OVER - VEČÍREK KONČÍ ...

  JIŽ DELŠÍ DOBU SE POSTUPNĚ VYVÍJÍ ESTETIKA KLIDNĚJŠÍHO , POMALEJŠÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU . POD HESLEM SLOWFOOD SE PO CELÉM SVĚTĚ ROZŠÍŘILA INICIATIVA BROJÍCÍ PROTI MCDONALIZACI STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ .  LIDÉ ZNOVA OBJEVUJÍ LÁSKU KE SVÉMU KRAJI JAKO PROTIKLAD GLOBALIZACE . JE MOŽNÉ , ŽE VYCHLOUBÁNÍ SE VYSOKOU RYCHLOSTÍ BUDE BRZY PODOBNÝM SPOLEČENSKÝM ATAVISMEM , JAKÝM JSOU DNES NAPŘÍKLAD RASISTICKÉ POZNÁMKY ... JEDNOU MĚSÍČNĚ SE VE FRANKFURTU NAD MOHANEM , PŘED NOBLESNÍM OBCHODNÍM DOMEM BREUNINGER , SCHÁZEJÍ EKOLOGIČTÍ AKTIVISTÉ , KTEŘÍ PAK PROCHÁZEJÍ ULICEMI MĚSTA A ZA STĚRAČE SPORTOVNÍCH AUT , TERÉNÍCH VOZŮ A LIMUZÍN VKLÁDAJÍ LETÁČKY S VÝZVOU - ODSTAVTE KLIMATICKÉ VEPŘE - !!! ŘIDIČE TO ROZČILUJE , ALE MEZI PŘIHLÍŽEJÍCÍMI SE NACHÁZÍ STÁLE VÍCE TĚCH , KDO S AKCÍ SYMPATIZUJÍ ... SYSTÉM HODNOT SE POMALU ALE JISTĚ ZAČÍNÁ OPRAVDU MĚNIT : NAD BÝVALÝMI SYMBOLY SPOLEČENSKÉHO POSTAVENÍ DNES OHRNUJE ŘADA LIDÍ NOS . ČASOPIS STERN NEDÁVNO POKÁRAL ŠPIČKOVÉ BERLÍNSKÉ POLITIKY ZA TO , ŽE JEJICH SLUŽEBNÍ LIMUZÍNY VYPOUŠTĚJÍ DO OVZDUŠÍ PŘÍLIŠ MNOHO OXIDU UHLIČITÉHO ... LIST FRANKURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG OTISKL NEKROLOG NA AUTOMUŽE , NAPARUJÍCÍ SE ALFA - SAMCE , KTEŘÍ JEZDÍ KAŽDÉ RÁNO V DRAHÝCH A NEŠETRNÝCH AUTECH DO PRÁCE . " KDO SI DNES POŘÍDÍ VŮZ S EXTRÉMNĚ VYSOKOU SPOTŘEBOU BENZÍNU , VYPADÁ UŽ JEN SMĚŠNĚ ."

  " EKOLOGICKÉ UVĚDOMĚNÍ PATŘÍ UŽ NEODMYSLITELNĚ K ŽIVOTNÍMU STYLU ... NA KONGRESECH ARCHITEKTŮ , NA PŘEHLÍDKÁCH DESIGNÉRŮ A AUTOMOBILOVÝCH VELETRZÍCH VIDÍTE  STÁLE ČASTĚJI POSTAVY , KTERÉ VYPADAJÍ JAKO ŠÉFREDAKTOŘI ČASOPISU HEDONISM QUARTERLY - VE SKUTEČNOSTI SE VŠAK ZAJÍMAJÍ O ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY , HYBRIDNÍ AUTA A KJÓTSKÝ PROTOKOL "  TITO LIDÉ MAJÍ PŘEZDÍVKU " LOHAS " Z ANGLICKÉHO " LIFESTYLE OF HEALTH AND SUSTAINABILITY " , ČILI JSOU TO OSOBY , KTERÉ BEROU VELMI VÁŽNĚ ZDRAVÝ A EKOLOGICKY UVĚDOMĚLÝ ŽIVOTNÍ STYL ... ODBORNÍCI NA VÝZKUM TRHU PŘIŠLI I S NOVÝM OZNAČENÍM PRO OSOBY , KTERÉ SE ZCELA VZDALI KONZUMNÍHO ZPŮSOBU ŽIVOTA A DOBROVOLNĚ ŽIJÍ VE SKROMNÝCH PODMÍNKÁCH : NAZÝVAJÍ JE " LOVOS " / LIFESTYLE OF VOLUNTARY SIMPLICITY / - ŽIVOTNÍ STYL DOBROVOLNÉ PROSTOTY -... YUPPIES JSOU TEDY DEFINITIVNĚ OUT . DŮRAZ NA KVALITU , UMÍRNĚNOST A VNITŘNÍ POHODU JSOU IN ... KLIMATICKÉ ZMĚNY A TENČÍCÍ SE ZÁSOBY ENERGETICKÝCH SUROVIN NEBUDOU ZNAMENAT KONEC MOBILITY A RADOSTI ZE ŽIVOTA , NÝBRŽ JEN KONEC OPOJENÍ Z  RYCHLOSTI A KONZUMISMU . DOJDE K TOMU V KAŽDÉM PŘÍPADĚ , BUĎ DOBROVOLNĚ , NEBO - DŘÍVE ČI POZDĚJI - VYNUCENĚ ...

  UKÁZKA Z KNIHY " ZACHRAŇME KLIMA JEŠTĚ NENÍ POZDĚ " - TORALF STAUD , NICK REIMER - KÖLN 2007 -

   

jaryjredmanmusic