INDIÁNSKÉ LÉČENÍ

    DOMORODÍ LÉČITELÉ VĚŘILI , ŽE KAŽDÉ LÉČENÍ MUSÍ ZAČÍT DUCHEM A JEHO POVOLENÍM , A TO I V PŘÍPADĚ RADIOTERAPIE NEBO CHIRURGICKÉ OPERACE .  LÉČENÍ DUCHA JE NUTNOU PODMÍNKOU LÉČENÍ TĚLA , A PROTO NAŠE LÉČEBNÁ CESTA ZAČÍNÁ NA VÝCHODĚ...   NÁZOR , ŽE DUCHOVNÍ VÍRA LÉČÍ , JE TAK STARÝ JAKO LIDSTVO SAMO ...   VÝSLEDKY PRŮZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ PUBLIKOVANÉ V ČASOPISE USA TODAY V ROCE 1996 UKÁZALY , ŽE 56 % AMERIČANŮ VĚŘÍ , ŽE JIM NÁBOŽENSKÁ VÍRA POMÁHÁ UZDRAVIT SE  A VÍCE NEŽ POLOVINA PACIENTŮ , KTEŘÍ JSOU PODROBENI DLOUHODOBÉ DIALÝZE , ŘEKLO , ŽE NÁBOŽENSKÁ VÍRA HRAJE DŮLEŽITOU ROLI PŘI JEJICH LÉČENÍ ...

   TYTÉŽ STUDIE UKAZUJÍ , ŽE ZTRÁTA ZÁJMU , POCITY BEZCENNOSTI A NEDOSTATEK NADĚJE JSOU VELMI VZÁCNÉ JEVY U LIDÍ , KTEŘÍ MAJÍ SILNOU NÁBOŽENSKOU VÍRU .   TATO VĚDECKÁ ZJIŠTĚNÍ POTVRZUJÍ TO , CO DOMORODÍ LÉČITELÉ VĚDĚLI UŽ DÁVNO  : LÉČEBNÁ CESTA ZAČÍNÁ DUCHEM A PRVNÍM ZÁZRAKEM JE ZÁZRAK NADĚJE A SMYSLU A DUCH TYTO TŘI LÉČEBNÉ PROSTŘEDKY ZÁSADNĚ POSILUJE...

  NA ROZDÍL OD AKADEMICKÉ MEDICÍNY JSOU AMERIČANÉ VE SVÉ VĚTŠINĚ NÁBOŽENSKY ZALOŽENÍ LIDÉ A VÍCE NEŽ POLOVINA PACIENTŮ KARDIOLOGICKÝCH A NEUROLOGICKÝCH ODDĚLENÍ NA DUKE UNIVERSITY MEDICAL CENTER CHODÍ NA BOHOSLUŽBY A VÍCE NEŽ PADESÁT PROCENT PACIENTŮ TVRDÍ , ŽE JIM NÁBOŽENSKÁ VÍRA POMÁHÁ LÉPE ZVLÁDAT JA K NEMOC TAK ŽIVOT SAMOTNÝ , PACIENTI VĚDÍ JAK DŮLEŽITÁ JE SPIRITUALITA ...    KONVENČNÍ MEDICÍNA JE K TĚMTO ZPŮSOBŮM VŠAK I NADÁLE SKEPTICKÁ NEBO LHOSTEJNÁ ,  .   VĚDECKÉ STUDIE SE JEN ZŘÍDKAKDY ZABÝVAJÍ VÍROU , NÁBOŽENSTVÍM A MODLITBAMI .  SYSTEMATICKÁ ANALÝZA VÍCE NEŽ ČTYŘ MILIONŮ VĚDECKÝCH STUDIÍ PUBLIKOVANÝCH OD ROKU 1980 DO ROKU 1996 UKÁZALA , ŽE JEN 364 STUDIE OBSAHOVALY DUCHOVNÍ NEBO NÁBOŽENSKÉ FAKTORY ...

   PROČ KONVENČNÍ MEDICÍNA ZANEDBÁVÁ DUCHOVNOST ???  ÚČAST LÉKAŘŮ NA NÁBOŽENSKÉM ŽIVOTĚ JE MNOHEM NIŽŠÍ NEŽ ÚČAST OSTATNÍ VEŘEJNOSTI A NAPŘÍKLAD PSYCHOTERAPEUTI ZANEDBÁVAJÍ DUCHOVNOST , PROTOŽE SAMI NEJSOU DUCHOVNĚ ČASTO ZALOŽENÍ A POSTRÁDAJÍ OSOBNÍ ZKUŠENOSTI  A VĚTŠINA KONVENČNÍCH LÉKAŘŮ JE PŘESVĚDČENA , ŽE PŘÍBĚHY A DŮKAZY O VYLÉČENÍ SE POMOCÍ DUŠEVNÍ TERAPIE , POSVÁTNÝCH OBŘADŮ A MODLITEB JSOU POUHÝMI POHÁDKAMI ...  LÉČEBNÉ OBŘADY SE PŘITOM PROVÁDĚJÍ PROTO , ABY SPOJILI PACIENTA S  " VELKÝM ŘETĚZCEM BYTÍ "  , KTERÝ MÁ SCHOPNOST POZVEDNOUT PACIENTOVA OCHABUJÍCÍHO DUCHA A VŠICHNI ÚČASTNÍCI OBŘADU SOUSTŘEĎUJÍ SVOU VŮLI NA TO , ABY SE PACIENT UZDRAVIL . OBŘAD NĚKDY VEDE K NÁHLÉ TARNSFORMACI , KTARÁ MŮŽE VYLÉČIT TĚLO I DUCHA .  TYTO NÁHLÉ A OKAMŽITÉ ZMĚNY CELÉ OSOBNOSTI , JEŽ NELZE LOGICKY VYSVĚTLIT , SE NAZÝVAJÍ KVANTOVÉ ZMĚNY .  NĚKDY SE BĚHEM OBŘADU ZMĚNÍ PACIENTOVA IDENTITA NATOLIK , ŽE NEMOC ÚPLNĚ ZMIZÍ ...

   VŠECHNY OBŘADY MOHOU VYLÉČIT DUCHA A VŠECHNY MOHOU VYČISTIT JAK TĚLO TAK I KREV V NĚM , JAKO SE PROMĚŇUJE VÍNO A CHLÉB V KREV A TĚLO KRISTA NEBO JAKO SE PROMĚŇUJE VODA V KREV ZEMĚ A TABÁK V KOUŘ DUCHA PŘI INDIÁNSKÉM OBŘADU .  ŽÁDNÉ NÁBOŽENSTVÍ NEMŮŽE TVRDIT , ŽE JEN ONO SAMO MÁ SCHOPNOST DUCHOVNÍ TRANSFORMACE ...    BŮH NEBO DUCH NÁM NEDÁVÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU A NA JIHOZÁPADĚ SPOJENÝCH DTÁTŮ MŮŽEME ČASTO SLAŠET TUTO VĚTU : " LA VIDA NO VALE NADA " - A TEDY ŽIVOT NÁM NIC NESLIBUJE ...   DUCHOVNÍ MEDICÍNA NÁM NABÍZÍ CESTU K LEPŠÍMU ŽIVOTU , ALE NE VŽDY NÁM DÁVÁ TO , CO PRÁVĚ CHCEME .  OBČAS SELHÁVÁME A MUSÍME SI UVĚDOMIT , ŽE V OČÍCH BOHA , MANITOUA , BUDHY JSME JEN MALÍ LIDÉ A CHCEME-LI NĚCO DOSTAT , MUSÍME O TO POŽÁDAT , ALE MUSÍME BÝT STÁLE PŘIPRAVENI NA TU VARIANTU , ŽE NEDOSTANEME TŘEBA TAKÉ VŮBEC NIC...   JINÝ NÁZOR ŘÍKÁ , ŽE DOSTANEME PRÁVĚ TO CO ŽÁDÁME A TO SE TÝKÁ CELÉHO LIDSTVA , NEBOŤ KAŽDÁ MYŠLENKA JE MODLITBOU .  MODLITBY JE ALE NUTNO UVÉST V SOULAD , NEBOŤ NĚKTERÉ SI VZÁJEMNĚ ODPORUJÍ .   Z TOHO DŮVODU SE INDIÁNI I KŘESŤANÉ SHODUJÍ V NÁZORU , ŽE VĚTŠÍ DOBRO NEMUSÍ NUTNĚ OBSAHOVAT SOUKROMÉ DOBRO , A ŽÁDAJÍ : " BUĎ VŮLE TVÁ , JAKO V NEBI , TAK I NA ZEMI " ...

   PROSTŘEDNICTVÍM OBŘADU A MODLITBY SE UČÍME O SOUCITU A LÁSCE K ZEMI A BOHU , CHCETE-LI A STEJNĚ TAK I O JEHO SMUTKU , KDYŽ NÁM NENÍ SCHOPEN DÁT TO , CO SI MYSLÍME , ŽE CHCEME  - KDYŽ GLOBÁLNÍ ZÁJEM ODPORUJE NAŠEMU ZÁJMU INDIVIDUÁLNÍMU ...  TOTO POZNÁNÍ NÁS PAK VEDE K MYŠLENCE ODPUŠTĚNÍ A NEZIŠTNÉ LÁSKY A K POCOPENÍ , ŽE VYŠŠÍ DOBRO MŮŽE BÝT V ROZPORU S NAŠÍM OSOBNÍM DOBREM .   NA SVĚTSKÉ ÚROVNI NĚKDY PŘEVLÁDÁ ZLO NAD DOBREM .  INDIÁNSKÁ TRADICE VŠAK ŘÍKÁ , ŽE NÁS MANITOU POSLAL NA ZEM , ABYCHOM ČINILI SVÁ VLASTNÍ ROZHODNUTÍ , A JESTLIŽE DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ LIDÍ VĚŘÍ VE ZLO , PAK ZLO PŘEVLÁDNE ...     ZÁKLADEM LÉČENÍ V DOMORODÝCH KULTURÁCH JE POZNÁNÍ , ŽE LÉČITELEM JSTE VY ...  KDYŽ BYLO INDIÁNSKÉMU LÉČITELI THOMASU LARGEWHISKEROVI STO LET , ŘEKL POSLUCHAČŮM NA JEDNÉ LÉKAŘSKÉ KONFERENCI , ŽE NEVÍ , CO SE NAUČILI ZE SVÝCH KNIH , ALE ŽE VÍ , ŽE HLUBOKO V NAŠEM NITRU ŽIJE TAJEMNÁ ČÁST NAŠEHO JÁ , KTERÁ JE NEZBYTNÁ PRO LÉČENÍ . TUTO TAJEMNOU ČÁST NAZÝVÁM VNITŘÍM LÉČITELEM ...  VĚTŠINA KULTUR DOMORODÝCH , VČETNĚ KULTURY INDIÁNSKÉ VĚŘÍ , ŽE VEŠKERÉ FYZICKÉ A CITOVÉ LÉČENÍ JE PŘEDEVŠÍM DUCHOVNÍM LÉČENÍM A VY A TENTO TAJEMNÝ LÉČITEL JSTE MNOHEM DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ JAKÝKOLIV OBŘAD NEBO BYLINNÝ LETKVAR...

  PŘEDEVŠÍM SI MUSÍTE VYPĚSTOVAT HLUBOKÝ ZÁJEM O ŽIVOT ,  TO SE ZDÁ JEDNODUCHÉ , ALE JEDNODUCHÉ TO NENÍ .  JEN MÁLO LIDÍ VÍ , JAK SI VYPĚSTOVAT ZÁJEM A MŮŽE TO VYŽADOVAT NESMÍRNÉ ÚSILÍ , ALE JAKMILE SE VÁM TO PODAŘÍ , NECHŤ JE VÁŠ ZÁJEM VÁŠNIVÝ...

                                Z KNIHY INDIÁNSKÉ LÉČENÍ / KOJOT V MEDICÍNĚ INDIÁNŮ / - LEWIS MEHL - MADRONA /

  

jaryjredmanmusic