BEAT GENERATION

  BEAT GENERATION  NEBO-LI BEATNÍCI , NAZÝVALO SE UMĚLECKÉ A LITERÁRNĚ KULTURNÍ HNUTÍ V USA , KTERÉ VZNIKLO VE DRUHÉ POLOVINĚ 50. LET A ZÍSKALO SI NA JEDNÉ STRANĚ JAK SVÉ NEKRITICKÉ PŘÍZNIVCE A OBDIVOVATELE TAK STEJNĚ TAK I SVÉ ODPŮRCE A KRITIKY .   BEATNÍCI ODMÍTALI IDEÁL " MLADÉHO ÚSPĚŠNÉHO AMERIČANA " S JEHO PŘÍMOČAŘE NALINKOVANÝM A PEVNÝM CÍLEM A DALI SE CESTOU PROTESTU .  SNAŽILI SE SVŮJ ŽIVOT PŘEDEVŠÍM PROŽÍT A TAK UTÍKALÍ OD CIVILIZAČNÍCH VYMOŽENOSTÍ A KONZUMU K NEVÁZANÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA A NAVRACÍ SE K PŘÍRODĚ ...  JEJICH CHOVÁNÍ JE PROJEVEM NEGATIVISMU , REVOLTY , VÝSMĚCHU TRADIČNÍM HODNOTÁM / BOHATSVÍ , KARIERA , RODINA / , OFICIÁLNÍ MORÁLCE A PROSPERUJÍCÍ KONZUMNÍ SPOLEČNOSTI .  PŘIKLÁNÍ SE K ORIENTÁLNÍM FILOZOFIÍM / ZENBUDHISMU / , HLEDAJÍ VNITŘNÍ SVOBODU / BUĎ VÝSTŘEDNOST V MÓDĚ NEBO NAOPAK VZHLED ZANEDBANOSTI ,  TOUŽÍ PO ROZKOŠI / VLIV ALKOHOLU , DROG , TULÁCTVÍ , JAZZU / , VOLÍ DOBROVOLNOU CHUDOBU .  V LITERATUŘE SE PROJEVUJÍ BEZPROSTŘEDNÍ A ODVÁŽNOU VÝPOVĚDÍ , EROTICKOU OTEVŘENOSTÍ , VULGARISMY A SLANGEM KVŮLI SNAZE ŠOKOVAT A PROVOKOVAT ...

   POJEM " BEAT " POCHÁZÍ OD PANA HERBERTA HUNCKEHO , KTERÝ TOTO SLOVO POUŽÍVAL PRO STAV , V JAKÉM SE NACHÁZEL V OBDOBÍ SVÉ DROGOVÉ ZÁVISLOSTI - ZNAMENALO TO : ZBITÝ , ZNIČENÝ , UNAVENÝ , VYČERPANÝ .   V JAKÉM VÝZNAMU HO POUŽÍVALI AUTOŘI TÉTO LITERATURY JE NEJASNÉ A JEJICH VÝKLADY SE ČASTO LIŠÍ , ALE NĚKDY SI I PROTIŘEČÍ , ČASTO SE SETKÁVÁME S VÝKLADEM , ŽE SLOVO " BEAT " SOUVISÍ S VÝRAZY TYPU " BEATIFY " COŽ SE DÁ PŘELOŽIT JAKO BLAŽENÝ ...  NÁZEV CELÉHO HNUTÍ JE SPOJEN SE JMÉNEM JOHN CLELLON HOLMES , KTERÝ ROKU 1952 VYDAL ROMÁN S BEATNICKOU TEMATIKOU  - GO - PŘEKLÁDÁNO JAKO  - JDE SE / BĚŽ / JEĎ - . TEN MĚL TOTIŽ V RUKOPISNÉ VERZI NÁZEV " THE BEAT GENERATION " TITUL KTERÝ ÚDAJNĚ VYMYSLEL JEDEN Z HLAVNÍCH PŘEDSTAVITELŮ TÉTO NEZÁVISLÉ PARTY JACK KEROUAC , JEHOŽ KNIHA " NA CESTĚ " SE DOKONCE STALA BEATNICKÝM MANIFESTEM .

  HLAVNÍ PŘEDSTAVITELÉ TÉTO SKUPINY SE OSOBNĚ ZNALI JIŽ OD 40. LET , KDY SPOLEČNĚ STUDOVALI , VEDLI VELICE NEKONVENČNÍ ŽIVOT , KDY EXPERIMENTOVALI S DROGAMI A HLEDALI NOVÉ METODY PSANÍ .  TITO LIDÉ SE POČÁTKEM 50. LET PŘESUNULI DO KALIFORNSKÉHO MĚSTA SAN FRANCISCO , KDE SE USADILI V BOHÉMSKÉ ČTVRTI NORTH BEACH A TOTO MĚSTO SE PAK STÁVÁ CENTREM HNUTÍ BEAT GENERATION .   JEJICH TVORBA ČASTO VEDLA KE ČTIVÉMU POPISU JEJICH ZÁŽITKŮ Z DOBY , KDY SE POHYBOVALI NA HRANICI ALKOHOLISMU A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI  A TO SAMOZŘEJMĚ ZNAMENALO , ŽE ZPOČÁTKU BYLA  JEJICH LITERATURA ČASTO  POVAŽOVÁNA ZA NEMRAVNOU A NĚKTEŘÍ AUTOŘI DOKONCE NEMOHLI BÝT V USA VYDÁVÁNI / NAPŘ : HENRY MILLER / .  V ROCE 1956 BYLA PODÁNA ŽALOBA NA BÁSEŇ SPISOVATELE ALANA GINSBERGA - " KVÍLENÍ " A TÍM I NA CELOU BEATNICKOU KULTURU , NEBOŤ DLE TVRZENÍ ŽALOBY SE NEJEDNALO O UMĚNÍ , ALE POUZE O URÁŽENÍ A PROPAGACI DROG A ALKOHOLU .  PŘED SOUDEM BEATNICKOU KULTURU ZASTUPOVAL JAZZOVÝ HUDEBNÍK A BÁSNÍK KENNETH REXROTH A SOUD NÁSLEDNĚ ROZODL , ŽE TVORBA BEAT GENERATION MÁ SVOJI UMĚLECKOU HODNOTU A JDE TUDÍŽ O UMĚLECKÉ VYJÁDŘENÍ SKUTEČNOSTI , PROTO JEJICH DÍLA NESMĚJÍ BÝT NIJAK DISKRIMINOVÁNA . TO SAMOZŘEJMĚ VEDLO K OBROVSKÉMU ROZVOJI TÉTO LITERATURY , NEBOŤ MOHLA BÝT VYDÁNA I DÍLA DOPOSUD ZAPOVĚZENÁ ...

   DÁ SE ŘÍCI , ŽE TVORBA BEAT GENERATION VÝRAZNĚ PŘISPĚLA KE VZNIKU HNUTÍ HIPPIES A OVLIVNILA MYŠLENÍ MNOHA MLADÝCH LIDÍ V USA A TAKÉ V EVROPĚ - POSUNULA JEJICH VNÍMÁNÍ NA URČITOU DOBU VÍCE DO LEVA , COŽ VE SVÝCH DŮSLEDCÍCH SKUTEČNĚ VEDLO K MASOVÉ POPULARIZACI HNUTÍ .   MŮŽEME SE VYJÁDŘIT TAKÉ V TOM SMYSLU , ŽE BEATNÍCI ZAVÁDĚJÍ DO LITERATURY  ZCELA NOVÉ PRVKY A NOVÝ POHLED NA SVĚT , KTERÝ UMOŽNIL NAJÍT NOVÉ ZPŮSOBY VYJÁDŘENÍ A NA PŘELOMU 20. A 21. STOLETÍ SE TATO TVORBA POZVOLNA STÁVÁ KLASIKOU , ZE KTERÉ VYCHÁZÍ MNOHO DĚL NEMAJÍCÍCH S PŮVODNÍMI MYŠLENKAMI BEATNÍKŮ NIC SPOLEČNÉHO ...

  PŘEDSTAVITELÉ BEAT GENERATION  :

     JACK KEROUAC / 12.3.1922. * LOVELL * MASSACHUSETTS / - PLNÝM PRÁVEM SE NAZÝVÁ " BEATNÍKEM " , JEHO ŽIVOT SE NEŘÍDIL KONVENCEMI . UZNÁVAL ŽIVOT KTERÝ SE MUSÍ PROŽÍT A NE PŘEŽÍT .  JEHO TOUHA PO SVOBODNÉM ŽIVOTĚ HO ČASTO POSOUVALA NA CESTY A PUTOVÁNÍ , KDYŽ POCÍTIL TOUHU CESTOVAT TAK VZAL RUKSAK A VYRAZIL .  STOPOVAL A VŽDY SE DOSTAL TAM KAM CHTĚL ...  TAKTO PUTOVAL PŘES CELÉ STÁTY , ŽIVIL SE PŘÍLEŽITOSTNOU PRACÍ / BRZDAŘ , PLAVČÍK , STRÁŽCE CHRÁNĚNÉ OBLASTI , ATD. / A PSAL SVÁ PRVNÍ DÍLA O KTERÁ OVŠEM VYDAVATELÉ NEMĚLI VELKÝ ZÁJEM .  KDYŽ SE POTŘEBOVAL NA CHVÍLI USADIT , JEL DOMŮ .  DOMA HO VŽDY ČEKALA MATKA , SE KTEROU MĚL VELMI DOBRÝ VZTAH .  JEHO OTEC UMŘEL VELMI BRZY A STEJNĚ TAK I JACKŮV BRATR ...   JACK KEROUAC VĚŘIL V BUDDHU A DHARMU , ALE VŽDY ZŮSTAL KATOLÍKEM , PROTOŽE BYL TAK I VYCHOVÁN .  JACK BYL VELMI OVLIVNĚNÝ SVÝM BRATREM A KAŽDÝ DEN VĚNOVAL ALESPOŇ CHVILKU MEDITACI .  CHODIL DO LESŮ , KDE MĚL POD STROMEM STAROU MATRACI A TAM MEDITOVAL A STEJNĚ TAK I ČASTO PŘESPÁVAL , KDYŽ SE DOMA NEPOHODL S MANŽELEM SVÉ SESTRY , KTERÝ MU VYČÍTAL , ŽE NEMÁ PRÁCI A ŽE SE JEN FLÁKÁ .  JACK MU NEDOKÁZAL VYSVĚTLIT CO CÍTÍ , A CO HO K TOMU VEDE ... PO VYDÁNÍ KNIHY NA CESTĚ SE STÁVÁ VELMI POPULÁRNÍM A SLAVNÝM , ALE JEMU SAMOTNÉMU TO VELMI UŠKODILO .  MĚL SICE TEĎ PENÍZE , ALE O TY MU NIKDY V ŽIVOTĚ NEŠLO ,  NEDOKÁŽE SE VYROVNAT S POPULARITOU ANI S TÍM , ŽE JE VZOREM PRO SPOUSTU MLADÝCH LIDÍ .    VŠICHNI SI JEJ STÁLE PŘEDSTAVUJÍ JAKO MLADÉHO BEATNÍKA , KTERÝ STOJÍ U SILNICE A STOPUJE ...  JACK SE STÁLE VÍCE SNAŽÍ UTÍKAT DO ÚSTARNÍ A SAMOTY , ALE NEŠLO TO DONEKONEČNA , STÁLE HO PRONÁSLEDOVALI DAVY NOVINÁŘŮ A OBDIVOVATELŮ ,    STÁLE VÍCE PROPADÁ ALKOHOLU KTERÝ SE MU STANE OSUDNÝM .  NA  NÁSLEDKY OTRAVY ALKOHOLEM UMÍRÁ V ROCE 1969  V POUHÝCH 47 LETECH V ST . PETERSBURGU NA FLORIDĚ ...

  LAWRENCE FERLINGHETTI / 24. 3. 1919 * NEW YORK / - JE ČASTO SPOJOVÁN S HNUTÍM BEAT GENERATION , JELIKOŽ JEHO DÍLO DO URČITÉ MÍRY KORESPONDUJE S IDEÁLY BEAT GENERATION , ALE HLAVNĚ PROTO , ŽE SE FERLINGHETTI MEZI BEATNÍKY CELÝ SVŮJ ŽIVOT POHYBUJE A POMÁHÁ JIM VYDÁVAT JEJICH KNIHY . ŽIJE ZAČÁTKEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY S RODIČI ČTYŘI ROKY VE FRANCII A POZDĚJI SE VRACÍ ZPĚT DO AMERIKY , KDE STUDUJE NA BRONXVILL PUBLIC SCHOOL A NA UNIVERZITĚ V JIŽNÍ KAROLÍNĚ , KTEROU UKONČUJE TITULEM ZE ŽURNALISTIKY .  SVŮJ DOKTORÁT Z POEZIE ZÍSKÁVÁ PAK NA SORBONSKÉ UNIVERZITĚ V PAŘÍŽI . PO NÁVRATU DO USA VYUČUJE FRANCOZŠTINU A V ROCE 1951 SE NATRVALO USÍDLIL V SAN FRANCISCU , KDE OBJEVUJE NASTUPUJÍCÍ BEAT GENERATION ...   LAWRENCE FERLINGHETTI S PŘÍTELEM PETREM D. MARTINEM ZAČÍNÁ VYDÁVAT ČASOPIS POJMENOVANÝ PO FILMU CHARLIEHO CHAPLINA " CITY LIGHTS " - ROZHODLI SE OTEVŘÍT KNIHKUPECTVÍ A POJMENOVALI HO PODLE SVÉHO ČASOPISU . TO JEŠTĚ NETUŠILI , ŽE CITY LIGHTS SE STANE JEDNÍM Z NEJZNÁMĚJŠÍCH KNIHKUPECTVÍ NA SVĚTĚ , KTERÉ JEŠTĚ DNES STOJÍ NA SVÉM MÍSTĚ .    FERLINGHETTI VŠAK NENÍ JEN OBCHODNÍKEM , ALE I BÁSNÍKEM , KTERÝ ZAČÍNÁ POD ZNAČKOU SVÉHO KNIHKUPECTVÍ PRODÁVAT KNIHY NEJEN SVOJE , ALE I OSTATNÍCH AUTORŮ ...    NA ZAČÁTKU KARIERY EXPERIMENTUJE SE PSANÍM POD VLIVEM LSD , COŽ MIMO JINÉ POPSAL VE SVÉ BÁSNICKÉ SBÍRCE  " SKRYTÉ VÝZNAMY VĚCÍ " - / THE SECRET MEANINGS OF THINGS / 1968 - VE KTERÉ ROZVINUL EXPERIMENTÁLNÍ TECHNIKU PSANÍ A ČASTO AŽ ŠOKUJÍCÍ JAZYK .  JEHO BÁSNĚ JSOU JEDNODUCHÉ A ZNĚJÍ PROSTĚ A SNAD I PROTO ZŮSTÁVAJÍ POPULÁRNÍ DODNES .  SVOU POEZII PSAL HOVOROVÝM JAZYKEM A ZPŮSOB JEHO PSANÍ BYL BLÍZKÝ VÝTVARNÉMU VIDĚNÍ .  OD BEATNICKÉ TVORBY SE FERLINGHETTIHO POEZIE LIŠILA PŘEDEVŠÍM ANGAŽOVANOSTÍ V POLITICKÝCH OTÁZKÁCH .  VE SVÝCH DÍLECH OSLAVUJE LÁSKU , SEX A SVOBODU A STEJNĚ TAK ÚTOČÍ NA MATERIALISMUS .  ROKU 1958 VYDAL SVOJI PRVNÍ SBÍRKU BÁSNÍ LUNAPARK V HLAVĚ / A CONEY ISLAND OF THE MIND / , KTERÁ PATŘILA VE SVÉ DOBĚ K NEJLÉPE PRODÁVANÝM BÁSNICKÝM KNIHÁM ...  PO 60. LETECH , KDY VĚTŠINA HLAVNÍCH BEATNÍKŮ ZEMŘELA NEBO UŽ NETVOŘILA , ON SÁM ZŮSTÁVÁ STÁLICÍ , KTERÁ STÁLE SEBEVĚDOMĚ SLEDUJE SVÉ ZÁJMY A VYDÁVÁ I PODPORUJE MLADÉ AUTORY , KTEŘÍ POTVRZUJÍ JEHO VÍRU , ŽE UMĚLCI BY MĚLI BÝT NOSITELI LIDSKOSTI A STAVĚT SE PROTI SILÁM ZLA ...

  GARY SNYDER / 8.5. 1930 / - JE ZNÁMÝ JAKO BÁSNÍK , ESEJISTA , EKOLOG A BUDHISTA .  NARODIL SE ROKU 1930 V SAN FRANCISCU ODKUD SE JEHO RODINA ODSTĚHOVALA NA FARMU V LESÍCH VE STÁTĚ WASHINGTON .  GARY ZDE TRÁVÍ TAKŘKA CELÉ SVÉ DĚTSTVÍ A PŘÍRODA MU JIŽ NAVŽDY PŘIROSTLA PEVNĚ K SRDCI .  OD ROKU 1948 STUDUJE ANTROPOLOGII A MYTOLOGII NA PORTLANDSKÉ REED COLLEGE , ALE STUDIU SE PŘÍLIŠ NEVĚNUJE A HNED PRVNÍ ROK ODJÍŽDÍ DO NEW YORKU , KDE STRÁVÍ NĚJAKOU DOBU JAKO PLAVČÍK - PO DOKONČENÍ STUDIA  S TITULEM BAKALÁŘ SVOBODNÝCH UMĚNÍ ODJÍŽDÍ OKAMŽITĚ PRACOVAT DO LESŮ V INDIÁNSKÉ REZERVACI VE WARM SPRINGS JAKO ODSEKÁVAČ VĚTVÍ A POZDĚJI STARÁŽCE POŽÁRŮ NA CRATER MOUNTAIN V KASKÁDOVÝCH HORÁCH .    POTÉ NA PODZIM ODJÍŽDÍ DO SAN FRANCISCA , KDE HO OČAROVALA NENAPODOBITELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ HNUTÍ BEAT GENERATION ...   STUDIUM ČÍNČTINY , JAPONŠTINY A ZENU JEJ PŘIVÁDÍ DO JAPONSKA ROKU 1956 , KDE  Z KRÁTKÝMI PŘESTÁVKAMI POBÝVÁ TAKŘKA DESET LET .    INTENZIVNĚ SE ZAJÍMÁ O BUDHISMUS , ŠAMANISMUS A PŘÍRODNÍ KULTURY , COŽ OBOHATILO JEHO ANARCHISTICKÉ ODMÍTÁNÍ CENTRALISTICKÝCH ZŮSOBŮ VLÁDY A DOVEDLO JEJ K VYTVOŘENÍ ORIGINÁLNÍ TEORIE ŽIVOTA V SOBĚSTAČNÉM SPOLEČENSTVÍ , KTEROU SI TAKÉ MOHL VYZKOUŠET V 70. LETECH V KOMUNITĚ NA JAPONSKÉM OSTROVĚ SUWA-NO-SE A POZDĚJI ŽIL STEJNĚ TAK I V KALIFORNSKÉM SPOLEČENSTVÍ SAN JUAN RIDGE V  POHOŘÍ SIERRA NEVADA ...   GARY SNYDER OBDRŽEL V ROCE 1974 ZA SBÍRKU ŽELVÍ OSTROV PRESTIŽNÍ PULITZEROVU CENU .  NAPSAL TAKÉ MNOŽSTVÍ ESEJŮ , KTERÉ UVÁDĚLY DO SOUVISLOSTI JEHO BÁSNICKOU TVORBU A NÁHLED NA KULTURU , KOMUNITNÍ EXPERIMENTY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .  K NEJZNÁMĚJŠÍM ESEJŮM PATŘÍ PRAXE DIVOČINY / 1990 / ... 

                        ZDROJ : WIKIPEDIA / LITERÁRNÍ DOUPĚ - ÚPRAVA - JARYJ REDMAN ČERVENKA

jaryjredmanmusic