2012 * NOVÁ DIMENZE ??

  NA ZAČÁTKU TOHOTO ČLÁNKU BYCH CHTĚL NASTÍNIT K JAKÝM JEVŮM A ZMĚNÁM MŮŽE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ DOJÍT , DÁLE NA ZÁKLADĚ ČEHO A JAK SE NA TYTO OBJEVY PŘIŠLO A NA KONCI SE BUDEME ZABÝVAT  TÍM , CO BYCHOM MOHLI MY SAMI UDĚLAT A JAKÝ POSTOJ BYCHOM MOHLI NEJLÉPE ZAUJMOUT K TÉTO ZMĚNĚ ... ZMĚNĚ KTERÁ BY SE MOHLA JMENOVAT : PŘECHOD DO JINÉ DIMENZE ...

  JAKO PRVNÍ SE ZMÍNÍME O TEORII GAIA , PODLE KTERÉ NENÍ NAŠE PLANETA JEN KUSEM NEŽIVÉ HMOTY OBYDLENÉ RŮZNÝMI ORGANISMY , ALE SAMA JE TAKOVÝM ŽIVÝM A SAMOSTATNÝM ORGANISMEM .  TOUTO TEORIÍ SE ZABÝVAJÍ JAK EKOLOGOVÉ ČI NĚKTEŘÍ VĚDCI , TAK TŘEBA I ŘADA DUCHOVNÍCH LIDÍ .  PRO MNOHO Z VÁS TO MŮŽE ZNÍT PODIVNĚ , JELIKOŽ SI ORGANISMUS PŘEDSTAVUJETE PODLE SEBE , JAKO NĚJAKÉHO TVORA , KTERÝ KOMUNIKUJE . -  VE SKUTEČNOSTI TO ALE MŮŽE BÝT ÚPLNĚ JINAK ... NAVÍC NAŠE PLANETA S NÁMI ROVNĚŽ KOMUNIKUJE , POUZE JINÝM JAZYKEM , . JEDNÍM ZPŮSOBEM JAK S NÁMI KOMUNIKUJE JE SKRZE UDÁLOSTI KTERÉ SE NA NÍ ODEHRÁVAJÍ A KTERÉ NEZÁVISÍ NA NAŠICH ROZHODNUTÍCH , NAPŘÍKLAD RŮZNÉ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY , JEVY , KATASTROFY .  MOŽNÁ SE NÁM SNAŽÍ NĚCO ŘÍCI , UPOZORNIT NÁS NA NĚCO A KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE VNÍMAT TENTO JEJÍ HLAS ODLIŠNÝMI ZPŮSOBY A TAKÉ PODLE UVÁŽENÍ SÁM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM URČITÝCH SKUPIN , JEJICHŽ SLOVA MAJÍ VELKÝ VÝZNAM PRO OSTATNÍ . TAKOVOU SKUPINOU JSOU V DNEŠNÍ DOBĚ JISTĚ VĚDCI A VELKÁ ČÁST Z NICH POVAŽUJE ROK 2012 ZA ROK VELKÝCH ZMĚN DÍKY JEVŮM KTERÉ K NIM SMĚŘUJÍ .

  A K JAKÝM ZMĚNÁM VLASTNĚ MŮŽE PO ROCE 2012 DOJÍT ???  MLUVÍ SE O POKRYTÍ SEVERNÍ POLOKOULE VĚČNÝM LEDEM , DÁLE BLÍŽÍCÍ SE NEDOSTATEK PITNÉ VODY  , ZATOPENÍ NĚKTERÝCH ČÁSTÍ ÚZEMÍ OCEÁNEM JEHOŽ HLADINA NEUSTÁLE STOUPÁ , ZMĚNA PODNEBÍ A DALŠÍCH ÚKAZECH .  VŠECHNY TYTO JEVY BUDOU MÍT SAMOZŘEMĚ SPOUSTU VEDLEJŠÍCH DOPROVODNÝCH EFEKTŮ JAKO JE MIGRACE POPULACE ZA PŘÍHODNĚJŠÍMI PODMÍNKAMI , POŽÁRY ZPŮSOBENÉ SUCHEM , NEDOSTATEK VEGETACE , HLAD , NEMOCI , ATD ...   NA ZÁKLADĚ ČEHO SE VĚDCI DOMNÍVAJÍ , ŽE MŮŽE DOJÍT K TAKOVÝMTO ZMĚNÁM ??? UŽ NYNÍ MŮŽEME VNÍMAT URČITÉ ZMĚNY KLIMATU , KTERÉ JSOU PODLE MNOHA ODBORNÍKŮ NĚČÍM VYJÍMEČNÝM .                                                                         NAPŘÍKLAD CELKOVÁ TEPLOTA NA PLANETĚ VZROSTLA O 0 , 6 STUPNĚ CELSIA .  NĚKDO MŮŽE ŘÍCI , ŽE MU TAKOVÁ MALÁ ZMĚNA NEVADÍ , ALE DÍKY NÍ ROZTAJE VÍCE LEDOVCŮ A ZVEDNE SE HLADINA OCEÁNŮ . NA SEVERNÍM POLU SE NAPŘ. PODLE SROVNÁNÍ RŮZNÝCH VÝZKUMŮ A FOTOGRAFIÍ ZA 5 LET ZMENŠILA PLOCHA LEDOVCŮ O 40 % A V BUDOUCNU MOHOU ROZTÁT ÚPLNĚ . TAKÉ LEDOVCE NA HORÁCH SE RADIKÁLNĚ ZMENŠUJÍ A TYTO ÚKAZY BY MĚLY BÝT POSTUPNĚ STÁLE ČASTĚJŠÍ ...   DOCHÁZÍ NEUSTÁLE K RŮZNÝM JEVŮM NETYPICKÝM PRO DANOU OBLAST , NAPŘ : URAGÁNY A ČASTÉ ZÁPLAVY V EVROPĚ +  NEZVYKLE STUDENÁ LÉTA , NEOBVYKLE KRUTÝ A VČASNÝ NÁSTUP ZIMY NA JIŽNÍ POLOKOULI - PERU , AUSTRÁLIE , STÁLE ČATĚJŠÍ SUCHA V AFRICE A TAKÉ NEZADRŽITELNÉ UBÝVÁNÍ PITNÉ VODY ... TAKÉ GOLFSKÝ PROUD , KTERÝ DO VELKÉ MÍRY OVLIVŇUJE TEPLÉ PODNEBÍ  V EVROPĚ  TÍM , ŽE PŘIVÁDÍ TEPLEJŠÍ VODY Z JIŽNÍ POLOKOULE DO SEVERNÍ A ZPÁTKY BERE CHLADNĚJŠÍ VODY ZE SEVERU NA JIH ,  ZAČAL MĚNIT A ZMENŠOVAT SVŮJ TVAR . BYLA VYPRACOVÁNA STUDIE , PODLE KTERÉ BY MĚL TENTO PROUD POSTUPNĚ SNIŽOVAT SVOJI RYCHLOST A DOKONCE SE MŮŽE PRÝ ZASTAVIT ÚPLNĚ .  KDYŽ SE NAPOSLEDY V DÁVNÉ DOBĚ TENTO PROUD ZASTAVIL , NASTALA NA EVROPSKÉ PEVNINĚ DOBA LEDOVÁ A TENTO SCÉNÁŘ BY SE MOHL ZNOVU OPAKOVAT .

  DALŠÍ ZAJÍMAVOU ZMĚNOU VZTAHUJÍCÍ SE K ROKU 2012 JE OBRACENÍ POLARIT SEVERNÍHO A JIŽNÍHO PÓLU , TAKZVANÉ PŘEPÓLOVÁNÍ . K TOMUTO JEVU UŽ V HISTORII  NAŠÍ PLANETY DOŠLO A VĚDCI DOKONCE USUZUJÍ , ŽE SE ZNOVU BLÍŽÍ TAKOVÉTO PŘEPÓLOVÁNÍ , PODLE TOHO , ŽE SE V MÍSTECH SEVERNÍHO  POLU A JINÝCH MÍSTECH NA ZEMI CHOVAJÍ KOMPASY OPAČNĚ NEŽ BY MĚLY .  EXISTUJÍ TAKÉ POZNATKY , KDY SE ZJISTILO , ŽE NAPŘÍKLAD V OBLASTECH DNEŠNÍ SAHARY BYLO DŘÍVE MOŘE A NA ALJAŠCE BYLY V DÁVNÝCH DOBÁCH TROPICKÉ PRALESY , VLIVEM ZMĚNY PÓLŮ SE TYTO OBLASTI PŘEMĚNILY NA TAKOVÉ JAKÉ JE ZNÁME NYNÍ ... TAKÉ ŽIVOČICHOVÉ REAGUJÍ NA TYTO BLÍŽÍCÍ SE ZMĚNY - DNES SE ČASTĚJI STÁVÁ , ŽE PTÁCI KTEŘÍ SE STĚHOVALI ZE SEVERU NA JIH DNES SMĚŘUJÍ Z VÝCHODU NA ZÁPAD NEBO SE UŽ NIKDY NEVRÁTÍ ZPĚT KVŮLI TĚMTO ZMĚNÁM , KTERÉ JE MATOU .

  PODÍVEJME SE TEĎ JAK SE K ROKU 2012 STAVÍ STARODÁVNÉ KULTURY A JEJICH VĚDĚNÍ .  MAYSKÝ ASTROLOGICKÝ KALENDÁŘ NÁS ZAVEDE HLUBOKO DO MINULOSTI .  DÍKY ROZSÁHLÝM ZNALOSTEM ASTROLOGIE MAYOVÉ DOKÁZALI POPSAT PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI I MILIONY LET PŘED NIMI . JEJICH KALENDÁŘ VŠAK KONČÍ PROSINCEM ROKU 2012 ...   JAKOBY PODLE NICH PO TOMTO DATU SKONČIL ČAS .  V TIBETU BYLO SE ZJEVENÍM TRADICE KALAČAKRY PŘEDPOVĚDĚNO TRVÁNÍ SVĚTA JEŠTĚ 960 LET , COŽ JE PODLE TÉTO TRADICE URČITÝ CYKLUS / A PAK V PRŮBĚHU DVOU LET MÁ SVĚT ZANIKNOUT ,  TATO DOBA OPĚT VYCHÁZÍ NA ROK 2012 .   ZAMYSLEME SE NAD TÍM , ŽE TYTO DVĚ KULTURY BYLY OD SEBE ÚPLNĚ ODDĚLENÉ , VZDÁLENÉ A NAPROSTO ODLIŠNÉ .   MAYOVÉ STUDOVALI PŘEDEVŠÍM ASTROLOGII , SLEDOVALI SLUNCE A JEHO POHYBY  A TIBEŤANÉ POUŽÍVALI JINÉ METODY .  NA NAŠÍ PLANETĚ EXISTUJÍ I JINÁ MÍSTA , KTERÁ PŘEDPOVÍDAJÍ ZMĚNY V ROCE 2012  , NAPŘÍKLAD HENDAYŮV KŘÍŽ NA KTERÉM BYLA ROZLUŠTĚNA SPOUSTA PŘEDPOVĚDÍ DO BUDOUCNA .  V ROCE 2012 MÁ PODLE TĚCHTO INFORMACÍ NASTAT OČIŠTĚNÍ POMOCÍ OHNĚ  . EXISTUJE TAKÉ URČITÝ KOSMICKÝ CYKLUS TRVAJÍCÍ NECELÝCH 26 TISÍC LET NA JEHOŽ KONCI SE ZEMĚ VRÁTÍ DO STEJNÉ POLOHY CO SE TÝČE JEMNÉHO POHYBU OSY KOLEM KTERÉ SE NAŠE PLANETA OTÁČÍ ...   TATO DOBA ODPOVÍDÁ TAKÉ ROTACI NAŠÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY V GALAXII A V ROCE 2012 PRÁVĚ KONČÍ JEDEN TAKOVÝ 26TISÍCILETÝ CYKLUS .

   Z HLEDISKA ASTROLOGIE JE ZAJÍMAVÝM JEVEM TRANZIT VENUŠE , KE KTERÉMU NEDOCHÁZÍ ČASTO , OVŠEM V NAŠÍ DOBĚ HO ZAŽIJEME JIŽ PODRUHÉ PRÁVĚ V ROCE 2012 .  PRVNÍ BYL V ČERVNU 2004 A MNOZÍ ASTROLOGOVÉ POVAŽUJÍ PRÁVĚ TOTO OBDOBÍ ZA POČÁTEK EPOCHY VODNÁŘE , KTERÁ MÁ BÝT OBDOBÍM INTENZIVNÍ DUCHOVNÍ PŘEMĚNY .  MAYSKÝ KRÁL MĚL NA SVÉ HROBCE NAPSÁNO : " RADUJTE SE DO ROKU 2012 , PAK BUDETE JINÍ " .  V ROCE 2012 BY TAKÉ NAŠE PLANETA PODLE VĚDECKÝCH STUDIÍ MĚLA STANOUT V PÁSU FOTONŮ , KTERÉ SE NACHÁZEJÍ KOLEM STŘEDU NAŠÍ GALAXIE A TATO VELKÁ KONCENTRACE FOTONŮ BUDE MÍT ZA DŮSLEDEK VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ  TRVALÉHO SVĚTLA NA ZEMI .  I LIDÉ BUDOU PRÝ  PROSVĚTLENI A CELÝ ŽIVOT BUDE OD ZÁKLADU TRANSFORMOVÁN .  PRŮCHOD TÍMTO PÁSMEM BY MĚL TRVAT 2000 LET .   V 50. TÝCH LETECH ZMĚŘIL PAN SCHUMAN VIBRACI NAŠÍ PLANETY , KTERÁ BYLA UŽ DLOUHOU DOBU ZPÁTKY STÁLE NA HODNOTĚ 7, 5 HZ , OD ROKU 1980 ZAČALA RŮST A DNES JE JEJÍ HODNOTA 12, HZ A STÁLE SE ZVYŠUJE .    VĚDCI SPOČÍTALI , ŽE KDYŽ SE NAŠE PLANETA POHYBUJE RYCHLEJI TAK I ČAS BY MĚL BÝT RYCHLEJŠÍ , ŽIVOT BY MĚL BÝT INTENZIVNĚJŠÍ A DEN BY MĚL UTÉCT RYCHLEJ NEŽ V PADESÁTÝCH LETECH .   VŠECHNY TYTO NASTINĚNÉ MOŽNOSTI JSOU VLASTNĚ SOUČÁSTÍ PŘECHODU LIDSTVA DO JINÉ DIMENZE A TO JAK SE HO DOTKNOU ZÁLEŽÍ NA TOM , CO MY JAKO LIDÉ DĚLÁME A BUDEME DĚLAT .                                                                                                                              PODLE INDICKÉ TRADICE ŽIJEME NYNÍ VE VĚKU TEMNA A ÚPADKU DUCHOVNA ZVANÉM KALIJUGA .  PO TOMTO OBDOBÍ MÁ NÁSLEDOVAT ZLATÝ VĚK NÁVRATU DUCHOVNOSTI NA ZEM - SÁTAJUGA A TEN  JE VZTAHOVÁN K ROKU 2012 .    ZŘEJMĚ SE OBJEVÍ ÚPLNĚ NOVÉ TECHNOLOGIE  A TAKÉ LIDÉ SE PODSTATNĚ ZMĚNÍ .  UŽ DNES EXISTUJÍ LIDÉ JEJICHŽ DNA JE TVOŘENA TROJITOU ŠROUBOVICÍ MÍSTO OBVYKLÉ DVOJITÉ A VLIVEM ZMĚN JICH MŮŽEME MÍT I VÍCE  , COŽ BUDE MÍT VLIV NA CELÝ ŽIVOT NA ZEMI . ČÍM DÁL VÍCE DĚTÍ SE RODÍ S BARVOU INDIGO A MODROU V AUŘE , MÍSTO DŘÍVĚJŠÍ ČERVENÉ A ORANŽOVÉ ATD ...  

     ZMĚNÍ SE TEDY "POUZE" NAŠE MYSL , NEBO OD ZÁKLADU CELÝ NÁŠ ŽIVOT ???   ,  NECELÉ ČTYŘI  ROKY DO KONCE ROKU  2012 NEJSOU DLOUHÁ DOBA A MY VŠICHNI SI BUDEME MOCI OVĚŘIT TATO POSELSTVÍ  .  CO  ALE DOPORUČUJE VĚTŠINA DUCHOVNÍCH LIDÍ JE JIŽ TEDˇ SE PŘIPRAVIT NA TUTO TRANSFORMACI .  V DNEŠNÍ DOBĚ JSME STÁLE VĚTŠINOU ZAMĚŘENÍ PŘEVÁŽNĚ HMOTNĚ A POKUD DOJDE K TAKOVÉMU DUCHOVNÍMU RŮSTU JAKÝ JE PŘEDPOVĚDĚN , HMOTA UŽ NEBUDE HRÁT TAK VÝZNAMNOU ROLI JAKOU MÁ DNES A LIDÉ , KTEŘÍ NEBUDOU SCHOPNI SE ZMĚNIT BUDOU ZŘEJMĚ TRPĚT . PROTO JE DŮLEŽITÉ JIŽ TEĎ SE SNAŽIT PRODUCHOVNIT SVOJI BYTOST A ZAMĚŘIT SE NA VLASTNÍ PŘEMĚNU .    ČISTÁ BYTOST S ČISTÝMI MYŠLENKAMI PAK BUDE MOCI PŘIJÍMAT ENERGII , KTERÁ MÁ PŘIJÍT A KTERÁ PŘICHÁZÍ UŽ I DNES ČEHOŽ DŮKAZEM JE ČÍM DÁL TÍM VĚTŠÍ ZÁJEM O DUCHOVNO ...  POKUD BUDE PŘIBÝVAT TAKOVÝCH BYTOSTÍ , KTERÉ BUDOU PRAKTIKOVAT DUCHOVNÍ NAUKY A NE JEN ČÍST KNIHY A OPRAVDU SE VNITŘNĚ PŘEMĚNÍ A VYTŘÍBÍ ... , NEBUDE MUSET DOJÍT K PŘECHODU NA DUCHOVNĚJŠÍ ÚROVEŇ PŘÍLIŠ DRASTICKÝM ZPŮSOBEM , NAPŘÍKLAD SKRZE KATASTROFY , VÁLKY , NEMOCI , A JINÉ ÚKAZY .

                                                              JOGÍN , PŘEDNÁŠKA  2012 . ROK PŘECHODU _ UPRAVIL JARYJ REDMAN ČERVENKA

 

jaryjredmanmusic