Jaryj  Redman  … Someone‘s  Killing   The Earth


In The Middle  Of  The  Forrest
I´m Crying
 And  The Distance The Voices
 They´re  Laughing
        Don´T   Know That I  Go To The  North
        Through  The Rivers And Mountains …
        Over The  Hills  I   Wanna  Fly
        I Wanna  Fly  Away

Our Mistakes Are Livin
Are Livin  -  We Are Lying
Someone's Earth Killing
 Earth Killing  - It Is  Crying
        Let‘S  Find A  Will‘s  Going On
    To Sing And The  Echoes Will Answer
        And Then They‘ll Lost In The Air 

Don´T Allow   Silence  To Cry
It‘S Full Of   A Sorrow
Everyone  Have To Feel  Inside
Let‘S That  Voice - You  Follow
        Help And Give  That Help You To Live
         And  Want  Nothing More
     


In The Middle    Of  The Forrest
I´M  Still  Crying
Someone's Earth Killing
Earth Killing  ...  It Is  Crying
        It´S  Quietly  And Crying
        Let‘S  Find The Will‘s  Going On

Don´t Allow  Silence To cry
It´s Full of Sorrow
Everyone Have To Feel Inside
Let´s That Voice  - You Follow
Help And Give That Help You To Live
And Want Nothing More
Ohhh - And Want Nothing More

She´s Quietly And Crying
Let´s Find The Will´s Going On
It´s Quietly And Crying

******

Music And Lyrics - Jaryj Redman Cervenka- 2015

******

 Někdo Zabíjí Zemi

Uprostřed Lesa
 Brečím
A V Dálce Hlasy
A Tam V Dálce Hlasy  - Se Smějí
     Neví  Že Jsem Vyrazil K Severu 
     Skrze Řeky A Hory
     Tam  Nad Kopci Chci Létat
     Chci Letět Daleko

Naše Chyby Jsou  Živé
Jsou Živé  -  My Lžeme
Někdo  Zabíjí Zemi
 Zabíjí Zemi  - A Ona Pláče
     Najděme V Sobě  Vůli Jít Dál
   A  Zpívej  - A Ozvěna Ti Odpoví
     A Pak Se Rozplyne Ve Větru

Nedovolme Umlčet Ten Nářek
Je Plný  -  Žalu
Každý To Cítí Uvnitř
Ten Hlas Následujme
       Pomáhej A Dávej  - To Ti Pomůže Žít
       Nic Víc Už Nechtěj

Uprostřed Lesa
 Já Stále Brečím
Někdo  Zabíjí Zemi
 Zabíjí Zemi  -  A Ona Pláče
      Ona Je  Potichu  - Ale   Pláče
      Najděme V Sobě Vůli Jít Dál

Nedovolme Umlčet Ten Nářek
Je Plný - Žalu
Každý To Cítí Uvnitř
Ten Hlas Následujme
Pomáhej A Dávej - To ti Pomůže Žít
A Nic Víc Už Nechtěj
Ohh - A Nechtěj Už Nic Víc

Ona Je Potichu - Ale pláče
Najděme Vůli Jít Dál
Ona Jen Tiše  Pláče    

Hudba a Text - Jaryj Redman Cervenka- 2015

 

jaryjredmanmusic