BEAUTIFUL , BUT MATERIAL WORLD ...

   CO SE TAKHLE NA CHVÍLI V TOM VŠEM SPĚCHU ZASTAVIT ??? :-) ...  PŘEDKLÁDÁM VÁM VŠEM , KTEŘÍ JSTE OCHOTNI NASLOUCHAT , NĚKOLIK FAKTICKÝCH , ALE I IDEALISTICKÝCH POSTŘEHŮ K NAŠEMU  TAK " BÁJEČNĚ SPOTŘEBNÍMU SVĚTU " ... POSTŘEHŮ  , KTERÉ JE MOŽNO JISTĚ IGNOROVAT , ALE NENÍ VYLOUČENO SE JIMI TAKÉ DLOUHODBĚ ZABÝVAT , COŽ UŽ SE  V MNOHA PŘÍPADECH OPRAVDU DĚJE  .   JELIKOŽ SPOTŘEBNÍ SPOLEČNOST VYTVOŘILA ZA POMĚRNĚ KRÁTKOU DOBU SVÉ EXISTENCE UNIVERSÁLNÍ VZORCE JEDNÁNÍ LIDÍ , KTERÉ NAŠEPTÁVAJÍ ABYCHOM VÍCE A VÍCE ČASU VĚNOVALI VYDĚLÁVÁNÍ PENĚZ , NAMÍSTO RODINĚ , PŘÁTELŮM NEBO SPOLEČENSTVÍ ,...  SAMA SOBĚ SI TAK PODŘEZALA VĚTEV / A NE JEDNU :-(  A  Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA MUSÍ BÝT NUTNĚ  URČENA K ZÁNIKU  ... 

    JEDNÍM ,  JISTĚ NEZANEDBATELNÝM A DNES UŽ BOHUŽEL MINORITNÍM  ZPŮSOBEM CHOVÁNÍ  , JE POHLED  NA LIDSKÉ ŽITÍ SKRZE KULTURY A TRADICE PŘÍRODNÍCH NÁRODŮ ,  ŽIJÍCÍCH SVŮJ ŽIVOT JEDNODUŠE A NENUCENĚ ZÁROVEŇ , A PŘEDEVŠÍM V NAPROSTÉM SOULADU S PŘÍRODOU ...  ZAMYSLEME SE TEĎ NA PÁR CHVIL NAD ALTERNATIVAMI JENŽ JSOU PRAVÝM OPAKEM SPOTŘEBY A PLÝTVÁNÍ ,  ZAPŘEMÍTEJME NAD LIDMI , KTERÝM STÁLE LEŽÍ NA SRDCI ČISTOTA  ŘEK , POSVÁTNOST STROMŮ A ZVĚŘE A KTERÝM JE SAMOZŘEJMOSTÍ ÚCTA K PŘÍRODĚ , SKROMNOST A HRDOST...   TITO "PRIMITIVNÍ"  OBYVATELÉ ZEMĚ KONAJÍ JEŠTĚ I DNES POSVÁTNÉ RITUÁLY A OBŘADY POKUD ZABIJÍ ZVÍŘE NEBO POKÁCEJÍ STROM A VĚDÍ VÍCE NEŽ  DOBŘE PROČ TAK ČINÍ ... 

   PŮVODNÍ OBYVATELÉ AMERICKÉHO KONTINENTU , KTEŘÍ KDYSI OBÝVALI  ÚZEMÍ OD JIŽNÍ PATAGONIE AŽ K ALJAŠCE PATŘILI JISTĚ K TĚM  , KTEŘÍ SVOU KAŽDODENNÍ ČINNOSTÍ A ŽIVOTEM NAPLŇOVALI / A JEJICH POTOMCI DODNES NAPLŇUJÍ / TA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  A  STÁLE PLATNÁ PRAVIDLA LIDSKÉHO CHOVÁNÍ TÝKAJÍCÍH SE UŠLECHTILÉHO SOUŽITÍ S PŘÍRODOU .  .  DOMNÍVÁM SE TEDY , ŽE I V DNEŠNÍ DOBĚ BY TATO PRAVIDLA MĚLA BÝT ODKAZEM  PRO CELOU " VYSPĚLOU " SPOLEČNOST , ...PRO TU SPOLEČNOST  KTERÁ SE JIŽ  TENKRÁT /V DÁVNÝCH ČASECH ŠPANĚLSKÝCH PŘISTĚHOVALCŮ / , NA JEJICH ÚZEMÍ ZAČÍNALA  (BOHUŽEL)  STÁLE VÍCE PROSAZOVAT ...

    NEBÝT TAK SILNÉHO POTLAČENÍ INDIÁNSKÉ KULTURY , ZVYKŮ A NÁBOŽENSTVÍ BÍLÝMI PŘISTĚHOVALCI , DOMNÍVÁM SE , ŽE BY DNES JISTĚ NEPŘEVAŽOVALA V ŽITÍ LIDSKÉM " JEDINÁ SPRÁVNÁ CESTA " - A TO NAPROSTO NESPIRITUÁLNÍ A NEMILOSRDNÝ HON ZA BOHATSTVÍM , HON KTERÝ NAPLŇUJE PŘEVÁŽNĚ " TA  VYSPĚLÁ ČÁST CIVILIZACE " ...

   DNEŠNÍ PODIVNÁ DOBA SE SVÝMI CHAPADLY V PODOBĚ ELEGANTNÍCH , INTELIGENTNÍCH A NEODDISKUTOVATELNĚ " POTŘEBNÝCH " POMOCNÍKŮ  / AŤ UŽ MÁME NA MYSLI OBDIVUHODNÉ AUTOMOBILY , LETADLA , PŘENÁDHERNÉ MOBILNÍ TELEFONY , SEKAČKY NA NEBEZPEČNOU TRÁVU ČI DOMÁCNOSTI OBOHACENÉ  ELEKTROSMOGEM / JE JISTĚ ÚCHVATNÁ ...   PRVNÍ STAVEBNÍ KÁMEN SPOTŘEBNÍ SPOLEČNOSTI  -   JEŠTĚ NEDOSPĚLÝ A JAKO ČISTÝ BÍLÝ PAPÍR NEPOPSANÝ LIDSKÝ JEDINEC ÚTLÉHO VĚKU JE TVÁRNÝ MATERIÁL ...   ZPRVU TAK ZMASÍROVÁN  VŠUDYPŘÍTOMNÝM , MEDIÁLNÍM A MNOHDY FANATICKÝM UJIŠŤOVÁNÍM , ŽE BEZ VÝŠE UVEDENÝCH " POMOCNÍKŮ " NEMŮŽE VÉST SPOKOJENÝ , ÚSPĚŠNÝ A UŽ VŮBEC NE JEDNODUCHÝ ŽIVOT ... ZAČÍNÁ  SI TAK UTVÁŘET SVŮJ POHLED NA SVĚT A HODNOTY V NĚM ...

   OPRAVDU JSME TAK SNADNO ZAPOMĚLI  NA TO , ŽE JSME SE JAKO LIDSTVO DO POMĚRNĚ NEDÁVNÉ DOBY BEZ PODOBNÝCH POMOCNÍKŮ CELKEM V POHODĚ OBEŠLI ANIŽ BY NÁS TO NĚJAK VÝRAZNĚJI FRUSTROVALO ??? ...  JSME  SI VĚDOMI TOHO , ŽE JSME ZA NĚJAKÝCH " BRATRU " 200 LET TECHNICKÉ REVOLUCE DOKÁZALI ZNIČIT A ZPLUNDROVAT ZEMI TAK JAK SE TO NAŠÍM PŘEDKŮM NEPOVEDLO ANI ZA DESETITISÍCE LET SVÉ EXISTENCE PŘED NÁMI  ???...  UŽ JSME SI POHLÉDLI DO SVĚDOMÍ A PŘEČETLI SI TU VĚTU , KTERÁ  NÁS VARUJE  " FOSFOROVĚ UHELNATÝM " PÍSMEM , ŽE NÁŠ DOSAVADNÍ ZPŮSOB CHOVÁNÍ JE NEODPUSTITELNÝ , BOHUŽEL NEVRATNÝ A Z NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ I KATASTROFÁLNÍ ???...

   NECHCI TADY POPÍRAT JAKOUSI NUTNOST POKROKU V ŽITÍ LIDSKÉM ...  ALE MUSÍM SE POZASTAVIT  NAD TÍM , ŽE MI JAKSI NEJDE NA ROZUM  ROZSAH NADUŽÍVÁNÍ VŠECH DOSTUPNÝCH I NEDOSTUPNÝCH " VYMOŽENOSTÍ " NAŠÍ SOUČASNOSTI ...  A NÁSLEDUJÍCÍ ŘÁDKY BERTE TŘEBA  JAKO SCIENCE FICTION / OVŠEM JAK FIKTIVNÍ BUDOUCNOST TO BUDE , ZÁLEŽÍ DOST MOŽNÁ NA NÁS / -   JE OPRAVDU NUTNÉ VLASTNICTVÍ AUTOMOBILU PRO KAŽDÉHO JEDINCE ???,  NEBYLO BY OD VĚCI VYUŽÍVAT DVOU NEBO ČTYŘ AUT PŘIDĚLENÝCH PRO JEDEN OBYTNÝ DŮM , KDE BY SE V POŘADNÍKU ZOHLEDNILA NALÉHAVOST JISTĚ , ŽE NEODKLADNÉ CESTY , DLE CELKOVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU  , SPOLEČENSKÉHO PŘÍNOSU A DŮLEŽITOSTI ATP ??? ...  JE NUTNÁ EXISTENCE TAK MASIVNÍ LETADLOVÉ DOPRAVY SE STÁLE SE ZVYŠUJÍCÍM POČTEM LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ , KDYŽ PROKAZATELNĚ EXHALACE Z NÍ JSOU OPROTI AUTŮM X NÁSOBNĚ VYŠŠÍ ??? ...

 SVĚT JE DOKONALE PROPOJEN POČÍTAČI , COŽ MÁ JISTĚ VÝHODY NAPŘÍKLAD V TOM , ŽE TEĎ MŮŽE ČÍST MŮJ ČLÁNEK ZÁROVEŇ NATALIJE Z KYRGYSTÁNU , BOLEK / A LOLEK TAKY / Z POLSKA  NEBO AL AHMED Z PAKISTÁNU ...  NEVÝHODOU TOHO VŠEHO BUDE , ŽE ANI JEDEN TOMU NEBUDOU ROZUMĚT , JELIKOŽ NEPLÁNUJI ANI KYRGYSTÁNSKOU , ANI POLSKOU  A BOHUŽEL ANI PAKISTÁNSKOU VERZI MÝCH STRÁNEK :-( ... PTÁM SE NYNÍ : "  PŘINÁŠÍ NÁM COMPUTERIZACE OPRAVDU PŘEVÁŽNĚ VÝHODY A NEBO SE ŘÍTÍME DO ELEKTROSMOGOVÉ A BŮHVÍ JAKÉ JEŠTĚ PASTI  " ???... 

   ALE POĎME ZPĚT K TEMATU...  COMPUTERY NÁM NABÍZEJÍ JEŠTĚ JEDNO NEVIDITELNÉ  NEBEZPEČÍ : TEN OPOJNÝ POCIT DŮLEŽITOSTI A OVLADATELNOSTI VŠEHO MYSLITELNÉHO  A TO POUZE Z BEZPEČÍ SVÉHO DOMOVA A ZA POMOCI MALÉ , PLASTOVÉ MYŠI VE SVÉ RUCE  - VEŠKERÉ LIDSKÉ SNAŽENÍ TAK NEZADRŽITELNĚ MÍŘÍ K TOMU / POKUD UŽ TAM NEDOSPĚLO / ZJEDNODUŠOVAT AŽ NA MAXIMUM ŽIVOT A ODSTRAŇOVAT Z NĚHO SEBEMENŠÍ FYZICKÉ " UTRPENÍ " ,  NÁM LIDEM PO TISÍCILETÍ VLASTNÍ A TAK POTŘEBNÉ ...   JAKOBY NĚKDE Z POVZDÁLÍ A Z HŮRY NAŠEPTÁVAL STÁLE SÍLÍCÍ HLAS MATERIÁLNÍHO  BOHA : ZA A ) : " TEĎ KOUPÍŠ AUTOMOBIL A TO  BUDEŠ TEPRVE / HOGO FOGO /  NĚKDO !!! " ,    ZA B ) :  VEZMEŠ SI HYPOTÉKU A POSTAVÍŠ  TEN NESKUTEČNĚ DRAHÝ DŮM ,  A PROČ NE TAKY BAZÉN, ŽE  ???  , ZA C )  : OPATŘÍŠ SI SEKAČKU NA TRÁVU , NEBOŤ SE TO SLUŠÍ A JEDINĚ S NÍ SI O VÍKENDU UŽIJEŠ  A S PODOBNĚ POSTIŽENÝMI SOUSEDY PAK OPAKOVANĚ  , VYTVOŘÍŠ  TU JEDINEČNOU POHODU A KLID / :-( , ZA D ) : A CO SI TAKHLE K TOMU VŠEMU  OBSTARAT TŘEBA VLASTNÍ RAKETU NEBO DOMÁCÍ SPALOVNU ODPADU ???

   PROČ VĚTŠINA Z NÁS PŘISTUPUJE NA TEN PŘEDIMENZOVANÝ A VELKOLEPÝ NABÍDKOVÝ KATALOG , KDE SE POVĚTŠINOU NABÍZÍ K ŽIVOTU NEPODSTATNÉ VĚCI / ALESPOŇ TEDY PRO NAPROSTOU VĚTŠINU KONZUMENTŮ / , ... JAKÁSI ZVLÁŠTNÍ A HMOTNĚ  ESTETICKÁ PRÁZDNOTA , NAPADÁ MNE , TRANSPLANTOVANÁ NÁM DŘÍVE TAK OBDIVOVANÝM ZÁPADEM ??? ...  JAKÁSI STUDENÁ , ŽELEZOBETONOVÁ  A V PODSTATĚ NADBYTEČNÁ FIKTIVNÍ REALITA SE NÁM TU DENNODENNĚ NABÍZÍ JAKO TEN JEDINÝ SPRÁVNÝ A ROZESMÁTĚ ÚCHVATNÝ ŽIVOTNÍ STYL ...

  OPRAVDU ŽIJE VĚTŠINA JEN PRO PŘÍTOMNOST , PLNOU LEDNICI , MAXIMÁLNÍ ZÁŽITKY A SHROMAŽĎOVÁNÍ MAJETKU ??? ... OPRAVDU JE TAK MÁLO LIDÍ , KTEŘÍ UPÍRAJÍ SVŮJ ZRAK DO BUDOUCNOSTI A PTAJÍ SE : " CO PŘIJDE POTOM AŽ KONZUMNĚ -  ŽIVOČIŠNÁ A PŘETECHNIZOVANÁ SPOLEČNOST TOTÁLNĚ ZNIČÍ ATMOSFÉRU , ZAHŘEJE JI DO NESNESITELNÝCH DIMENZÍ A ZNEMOŽNÍ NORMÁLNÍ ŽIVOT V NÍ ???...  VYMYSLÍME PAK SPECIÁLNÍ VAKUOVÉ SKAFANDRY , KTERÉ NÁS UCHRÁNÍ PŘED SEŠKVAŘENÍM A S PŘÍDAVNÝM KYSLÍKOVÝM PŘÍSTROJEM , / KTERÝ BUDE VOLNĚ DOSTUPNÝ V KAŽDÉM MINIMARKETU / SE BUDEME ODDÁVAT OPOJNÉ JÍZDĚ V AUTĚ PO ZEMI , JENŽ ZMĚNILA SE VE VYPRAHLOU POUŠŤ ???...   OSTATNĚ PROČ NE , ... VŽDYŤ K ČEMU NÁM BUDOU VŠECHNY TY LESY , ŘEKY , HORY , LEDOVCE NEBO ZVÍŘATA , KDYŽ BY NÁM NĚKDO V ZÁJMU ZÁCHRANY A UCHOVÁNÍ TOHO VŠEHO ,  SÁHNUL NA NÁŠ OBDIVUHODNÝ A TECHNICKÝ POKROK , KTERÝM JSME UKÁZALI PŘÍRODĚ CO VŠECHNO " DOVEDEME " ???

   V TÉ MOMENTÁLNÍ A NEPŘEDSTÍRANÉ BEZNADĚJI BLIKÁ NĚKDE UVNITŘ MÉ DUŠE HROMNIČKA NADĚJE A VÍRY V TU SKUTEČNOST , ŽE STÁLE JEŠTĚ EXISTUJÍ NA TÉTO ZEMI LIDÉ , KTERÝM K ŽIVOTU POSTAČUJE DŘEVĚNÁ CHÝŠE , OHNIŠTĚ A SANDÁLY ZE DŘEVA ...  TI LIDÉ POKUD POTŘEBUJÍ PŘEKONÁVAT VZDÁLENOST DĚLAJÍ TO ZÁSADNĚ PĚŠKY ...  POTŘEBUJÍ- LI S NĚKÝM MLUVIT TAK HO OSLOVÍ Z OČÍ DO OČÍ A MAJÍ- LI NUTKÁNÍ POSEKAT TRÁVU , VEZMOU DO RUKY KOSU ...  PŘIPOUŠTÍM  , PŘEDSTAVOVAT SI DNES , ŽE BYCHOM MOHLI VE VĚTŠINĚ TAKTO JAKO CIVILIZACE EXISTOVAT , JE NEREÁLNÉ , ...  ALE OBÁVÁM SE , ŽE NÁS SAMA PŘÍRODA K ALESPOŇ ČÁSTEČNÉMU NÁVRATU A ÚCTĚ K NÍ SAMA DONUTÍ A TO TŘEBA SE SLOVY : " KONEČNÁ PŘÁTELÉ , ODEVZDEJTE KLÍČKY A VYSTUPTE SI " ... BUDETE SE MUSET OPĚT NAUČIT CO ZNAMENÁ  VÁŽIT SI  RANNÍHO SVÍTÁNÍ ...    

                                                                             JARYJ REDMAN ČERVENKA  * 16.6.2009 *

 

 

  

 

AddThis

 

 

 

 

 

AddThis

 

 

 

beautiful world...

 

 

jaryjredmanmusic